>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 2.5 2014 Revive Israel

Syn Człowieczy

Aszer Intrater

Jeszua często mówił o sobie jako o „Synu Człowieczym”, szczególnie w ewangelii Łukasza. Słowo określające człowieka w języku hebrajskim to adam – jak pierwszy Adam; a w aramejskim to enasz – jak pierwszy Enosz (I Moj 4:26). Oto pięć duchowych cech zawartych w imieniu “Syn Człowieczy”:

  1. Adamowa istota ludzka – Jeszua urodził się na tym świecie 2000 lat temu i w pełni przyjął ciało i naturę istoty ludzkiej (Łukasz 3:38).
  2. Adamowy ziemski autorytet – cuda, jakie czynił Jeszua były wyrazem daleko sięgającego autorytetu nad każdą naturalną rzeczą na ziemi, jaki Bóg dał Adamowi przy jego stworzeniu (I Mojżeszowa 1:26, Mateusz 9:6).
  3. Druga rasa ludzka – Jeszua zapoczątkował drugi etap Bożego przeznaczenia dla ludzkiej rasy; Tak jak pierwszy Adam (Rzymian 5:14), reprezentował koniec pierwszego etapu i początek drugiego, etapu Ducha Świętego i zmartwychwstałych Adamów (I Koryntian 15:47).
  4. Wieczny Król – Proroctwo o boskim Mesjaszu otrzymującym wieczne królestwo od Sędziwego w Daniela 7:13 odnosi się do mesjasza jako bar enasz. Używając tego terminu, Jeszua identyfikuje się z tą postacią.
  5. Tron chwały – Ktoś, kto zasiada na tronie Boga ponad chwałą, ogniem i cherubami jest opisany jako „podobny do człowieka” (Ezechiel 1:26). Użycie przez Jeszuę tego zwrotu identyfikuje Go z postacią zasiadającą w pełnej manifestacji boskiej mocy.

Zwrot „Syn Człowieczy” wyraża pełny zakres tajemnicy Mesjasza, od człowieczeństwa po boskość.


Haredim (część 2)

Ariel Blumenthal

W minionym miesiącu pisaliśmy o dużej demonstracji ultra-ortodoksyjnych Żydów (Haredim) przeciwko planom rządu dotyczącym włączenia ich do armi i, ogólnie, do społeczeństwa. Dla wielu chrześcijan, szczególnie tych, którzy kochają i modlą się za Izrael, trudno zrozumieć jak tak duża grupa izraelskiego społeczeństwa może mieć tak nieugiętą postawę wobec swego państwa. Aby pomóc wam w zrozumieniu tego problemu i ku trafności Waszych modlitw, przyjrzymy się kolejnym aspektom tego fenomenu w dalszych artykułach.

Historyczna Trauma

Problem rozpoczął się prawie 2000 lat temu, kiedy Żydzi dwukrotnie zbuntowali się przeciwko panowaniu Rzymian, najpierw w 68-70 r.n.e. – ponosząc  za to konsekwencje w postaci zburzenia Drugiej Świątyni; i dalej w latach 133-136, w tak zwanym Powstaniu Bar-Kochby. W obu tych przypadkach, początkowe zwycięstwa Żydów zostały zniwelowane przez przytłaczającą potęgę rzymskich wojsk. Według historyków, rzeź podczas drugiego buntu była szczególnie okrutna, kiedy to milion Żydów zostało zamordowanych a resztę wzięto do niewoli. Od tego czasu (136 r.n.e.), Żydom zakazano osiedlania się w Ziemi, a nazwa Izrael/Juda została zmieniona przez Rzymian na Palestyna.

Jaki ma to związek z ostatnimi demonstracjami w Jerozolimie? Oba powstania, a szczególnie to drugie, były usankcjonowane i akceptowane przez głównych rabinów tamtych czasów. Właściwie, rabin Akiva, który uważany jest za jedną z wielkich postaci Rabinicznego Judaizmu, przewodził w „namaszczeniu” charyzmatycznego wojownika, Szymona Bar Kochby, jako swego rodzaju mesjasza i przywódcy drugiego Powstania. Czy dostrzegacie problem? Odpowiedzialność  za powstanie, które doprowadziło do rzymskiego „holokaustu” Żydów w latach 133-136 n.e. może być uczciwie złożona na barki twórców dzisiejszego Ortodoksyjnego Judaizmu!

Jako rezultat tej traumy, rabini kolejnych pokoleń uczynili  talmudyczną przysięgę: nigdy więcej Żydzi nie będą sprzeciwiać się obcemu panowaniu i nie będą szturmować „muru”, który oddziela obecny Izrael od Izraela Wieku Mesjańskiego. Innymi słowy, aż do przyjścia Mesjasza i boskiego ustanowienia Mesjańskiego Izraela w Ziemi Obiecanej, Żydzi mają religijny zakaz, by przejmować sprawy w swoje ręce. Oto dlaczego współczesne, syjonistyczne odbudowanie Izraela było przeprowadzone w większości przez świeckich, humanistycznych Żydów  a nie przez religijnych ludzi (spośród których wielu zdecydowało pozostać w Europie i zginęło razem z milionami naśladowców w komorach gazowych Oświęcimia!). I oto dlaczego, aż do dziś, Haredi, wciąż mają problem ze służbą wojskową w nowożytnym, demokratycznym państwie Izrael, który wyraźnie nie jest pełnią Mesjańskiego Izraela, o którym mówili biblijni prorocy.

Wszyscy religijni Żydzi wierzą w przyjście Mesjasza i jego ziemskie panowanie z Jerozolimy (modlą się o to przynajmniej dwa razy dziennie!) Pytanie brzmi nie „czy” tylko „kiedy” i, przede wszystkim, „jak?” Całkowicie mylne, prorocze odczytanie czasów przez rabiego Akivę i innych, prawie 2000 lat temu, wciąż zaślepia dużą część religijnego Żydostwa nie pozwalając im ujrzeć jednej z wielkich tajemnic Pism: mianowicie tego, że przyjście Mesjasza musi być poprzedzone pewnymi historycznymi wydarzeniami. I to jest moment, do którego wrócimy następnym razem…..


Wybór ludzi, z którymi budujemy relacje

Mamy tylko ograniczoną ilość czasu, aby inwestować w relację z drugą osobą. Jak zatem wybierać właściwych ludzi, z którymi będziemy budować relacje? W poniższym przesłaniu Aszer mówi na podstawie Marka 6:12 na temat tego, jak Jeszua wybrał swoich uczniów i czego my możemy się z tego nauczyć. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij tutaj.


Szawuot – zaznacz w kalendarzu

Dołącz do nas w naszym czwartym już corocznym, całonocnym spotkaniu modlitewnym w Szawuot (Święto Pięćdziesiątnicy). Począwszy od wieczora 3 czerwca 2014 (czasu izraelskiego) będziemy uwielbiać, wstawiać się i oczekiwać na świeże wylanie Ducha Świętego. Spotkanie to będzie nadawane na żywo. Skorzystaj z tej możliwości i dołącz do nas. Więcej szczegółów wkrótce.


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły