>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 9.5 2014 Revive Israel

Kwestia “Ziemi Izraela”

Asher Intrater

W Kościele na całym świecie temat miejsca narodu żydowskiego i ziemi Izraela jest ogromną kontrowersją. Nie jest to jednak sprawa związana ściśle z polityką czy tożsamością rasową, ale raczej z samą naturą Królestwa Bożego.

 1.  Odkupienie Planety Ziemi.
 2. Czy ostatecznym celem Boga dla ludzkości jest to aby opuścili tę planetę i żyli na wieki w nie-zmartwychwstałym ciele w niebie? A może jest to odnowienie wszystkich rzeczy (Dzieje 3:2), wskrzeszenie zmarłych i danie im nowego ciała, w którym będą mogli żyć zarówno w niebie jak i na ziemi (I Koryntian 15, Jan 20, Łukasz 24) i połączenie w jedno nieba i ziemi (Efezjan 1:10)? Jeśli zgadzamy się, że chodzi o tę drugą, “odnowieniową” wersję, pojawia się poważna potrzeba odnowionej, stworzonej ziemi (Rzymian 8:21). Musi mieć miejsce żądanie odzyskania i odnowienia ziemi według przymierza, aby odkupić to, co zostało utracone wraz z upadkiem Adama.

  Przymierze Abrahamowe jest środkiem, za pomocą którego Bóg może żądać prawnej własności nad całą planetą. Nie służy ono jedynie ku odzyskaniu ziemi Kanaanu dla pojedynczego plemienia ale, począwszy od tego, ku odzyskaniu całej planety (Rzymian 4:13). Dlatego też, jeśli nie uznajesz Abrahamowej własności Izraela, nie możesz wierzyć w całkowite odzyskanie planety Ziemi. Jeśli uważasz, że prawo własności do ziemi Izraela nie przechodzi ciągle poprzez przymierze, zgadzasz się po prostu na wieczne oddanie planety Ziemi pod panowanie Szatanowi.

 3.  Dosłowne powtórne przyjście.
 4. Czy powtórne przyjście Jeszuy będzie rzeczywiście fizyczne i dosłowne? Czy pokona On całą drogę z Nieba na Ziemię, aby stanąć na Górze Oliwnej (Zach 14:4)? Aby mógł zstąpić na Górę Oliwną, potrzeba ziemi Izraela. Jeśli ma przyjść, potrzeba narodu żydowskiego mieszkającego w tej ziemi, wierzącego w Niego, i którzy wezwą Go z powrotem krzycząc “Baruch Haba B'szem Adonai” (Mateusz 23:39).

  Tak więc, niezbędne są:

   1. przymierze o własności ziemi Izraela
   2. ponowne zgromadzenie narodu żydowskiego w tej ziemi
   3. duchowe przebudzenie wśród narodu żydowskiego w Izraelu
   4. zaproszenie Jeszuy do powrotu

  Bez ziemi Izraela Jeszua nie może powrócić w dosłowny sposób, ponieważ nie istniałoby miejsce do Jego powrotu zapisane w przymierzu.

 5.  Tysiącletnie królestwo mesjańskie.
 6. Czy na ziemi zostanie ustanowione rzeczywiste tysiącletnie królestwo z Jeszuą rządzącym z Jerozolimy? Jeśli tak, to niezbędne jest trwające przymierze i ubieganie się o Jerozolimę i Izrael. Jeśli przymierze z Izraelem dłużej by nie obowiązywało, nie mogłoby zostać ustanowione królestwo ze stolicą w Jerozolimie. W takim razie, może przestaniemy modlić się wspólnie: “Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”? (Mateusz 6:10)

  Tak więc, jeśli nie obowiązywałoby przymierze z Izraelem, planeta Ziemia pozbawiona byłaby celu swego istnienia, tak samo dosłowne powtórne przyjście i tysiącletnie królestwo. Są to kluczowe kwestie kryjące się za kontrowersją “ziemi Izraela”. Obietnice dotyczące tej ziemi i narodu żydowskiego zawarte w przymierzu są Bożym środkiem na odzyskanie naszej planety, zaproszenie Jeszuy z powrotem na Ziemię oraz ustanowienie tysiącletniego królestwa.

Walka duchowa

Jedna, ostatnia myśl: dlaczego chrześcijanie mają z tym problem? Wydaje się, że Islamski Dżihad, ONZ i Radykalna Lewica nie mają żadnego. Wszyscy oni robią co mogą aby powstrzymać Izrael i tutejszą mesjańską resztkę. To, co jest oczywiste dla nich (ku złemu), powinno być oczywiste dla nas (ku dobremu).


Wideo zapraszające na Szawuot

Zapraszamy was, abyście w przyszłym miesiącu zebrali wasze rodziny, znajomych i zbór i dołączyli do nas na czwarte doroczne całonocne spotkanie modlitewne Szawuot (Pięćdziesiątnicy). Przez 12 godzin, począwszy od wigilii 3 czerwca 2014 (czasu izraelskiego) będziemy uwielbiać, wstawiać się i oczekiwać na świeże wylanie Ducha Świętego. Tym razem będziemy nadawać na żywo przez naszą stronę internetową. Nie przegapcie tego! Więcej szczegółów w następnych newsletterach.

Aby obejrzeć zaproszenie po angielsku, kliknij TUTAJ.


Podsumowanie wyjazdu do Danii

Cody & Liat Archer

Dziękuję za okrycie nas modlitwami podczas naszej wyprawy i posługi w Danii w zeszłym tygodniu. Odczuliśmy intensywną walkę duchową przed tym wyjazdem, ponadto przez kilka nocy nie mogliśmy spać przez naszą ząbkującą córkę. Mimo to, czuliśmy nad sobą Bożą łaskę. Mieliśmy bardzo dobry czas przemawiając na krajowej konferencji Aglow. Oparliśmy się o 1. i 3. rozdział Dziejów Apostolskich, mówiące o przywróceniu królestwa Izraelowi i odnowieniu wszystkich rzeczy. Po zakończeniu jednej z posługi, rzepka kolanowa pewnej kobiety została uzdrowiona zaraz po tym jak otrzymałem słowo wiedzy odnośnie tego przypadku. Ostatniej nocy obydwoje głosiliśmy o potrzebie pobożnych ojców i matek, którzy wyposażyliby następne pokolenie.


Dzień Pamięci i Niepodległości

Większość narodów świata obchodzi swój Dzień Pamięci i Niepodległości. W Izraelu procent ofiar wspominanych w Dniu Pamięci jest o wiele wyższy, a wydarzenia związane z Dniem Niepodległości znacznie bardziej dramatyczne. Obydwa święta obchodzi się w Izraelu w tym samym czasie. Żałoba Dnia Pamięci poprzedza obchody Dnia Niepodległości. Zachodzi uderzające podobieństwo pomiędzy śmiercią i zmartwychwstaniem Jeszuy.

Podczas obchodów Dnia Pamięci na Górze Świątynnej prezydent Peres i pozostali przywódcy cytowali z Pism Hebrajskich, mianowicie z 37. rozdziału Ezechiela. Ustanowienie Państwa Izrael jest dla nich potwierdzeniem autentyczności proroctwa obiecującego wskrzeszenie umarłych. Główny Dowódca Sił Zbrojnych – Benjamin Gants – zacytował 31. rozdział Jeremiasza mówiąc, że możemy identyfikować się z modlitwą Racheli opłakującej swe dzieci. Co więcej, wspomniał o nadziei, że te same dzieci pewnego dnia powrócą do swych granic przy wskrzeszeniu umarłych (Jeremiasz 31:16-17).


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły