>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael

© 16.5 2014 Revive Israel

Ewangelia o Królestwie

Asher Intrater

Gdy mówimy o dobrej nowinie – evangelion – zwykle mamy na myśli osobiste zbawienie. Jest to punkt startowy krolestwa Bożego dla całej rasy ludzkiej. Biblia jednak odnosi się do ewangelii także jako do “dobrej nowiny o królestwie”.

Mateusz 9:35 - “głosząc dobrą nowinę o królestwie”

Mateusz 13:19 - “słów o królestwie”

Mateusz 24:14 - “A ta ewangelia o królestwie głoszona będzie na całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy nastąpi koniec”

Zbawienie dokonuje się wciąż, aż dojdzie do swej pełni. Królestwo jest jak maleńkie ziarnko gorczycy, które ostatecznie wypełni ziemię (Mateusz 13:31-32). Zbawienie to zasadzenie nasionka, królestwo to proces, w którym wypełnia ono ziemię (Marek 4:26-29). Tak jak wszystkie części drzewa są obecne już w nasionku, tak Królestwo przyszło już do naszego wnętrza. Tak jak nasionko przechodzi kolejne etapy wzrostu by stać się drzewem, tak samo Królestwo rośnie aż osiągnie swą pełnię w momencie powrotu Jeszuy.

Zdefiniujmy 7 etapów “pełnej” ewangelii:

1. Zbawienie – przebaczenie grzechów i życie wieczne poprzez upamiętanie i wiarę w ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jeszuy.

2. Chrzest w Duchu Świętym – wypełnienie mocą i obecnością Bożą, które wnoszą do życia wierzącego owoc przemienionego charakteru i charyzmatyczne dary.

3. Uświęcone życie – życie jako oddany uczeń Jeszuy, posłuszny Pismu i wyznający wartości takie jak prawość i wierność.

4. Sprawiedliwość społeczna – zmienianie na lepsze świata i społeczeństwa w którym żyjemy poprzez wpływ Bożych wartości i mocy duchowej.

5. Kościół i Izrael – praca na rzecz pełni, odnowy i jedności Kościoła i Izraela, prowadzących do powrotu Jeszuy.

6. Powtórne przyjście – przygotowanie ludu Bożego do trwania w czasach ostatecznych, ogłaszając bliskie przyjście Jeszuy w chwale i sądzie.

7. Tysiącletnie Królestwo – królestwo Mesjasza zostanie ustanowione na ziemi, między narodami panować będzie pokój, a Jeszua będzie panował z Jerozolimy.

Zrozumienie dobrej nowiny jako wszystkich tych wymiarów królestwa Bożego, począwszy od upamiętania i zbawienia i kończąc na Jeszui władającym na tej planecie, będzie zyskiwało na znaczeniu tym bardziej, im bliżej jesteśmy Jego powrotu.


Wojna o Nigerię

Nigeria to najliczniejszy naród Afryki, którego liczba mieszkańców wynosi 178.000.000(!). Północna część kraju jest w przeważającej części muzułmańska, a południe to chrześcijanie i wyznawcy innych religii. Boko Haram jest nigeryjską organizacją dżihadu powiązaną z Al Kaidą, odpowiedzialną za około 10.000 morderstw w przeciągu ostatniej dekady. 14. kwietnia porwali grupę uczennic szkoły średniej (mówi się, że 54 udało się uciec, a 275 wciąż jest przetrzymywane), grożąc przymusowym przejściem na islam i sprzedażą jako niewolnice seksualne.

Zachodnie media dowiedziały się ostatnio o tym ohydnym akcie terroryzmu i okazały współczucie ofiarom, między innymi w osobach takich przywódczyń jak Michelle Obama czy Hilary Clinton. Mimo to, wydarzenie to jest w dużym stopniu wypacznie przedstawiane. Nie jest to zwykłe przestępstwo dokonane przez “bandziorów”. Mamy do czynienia z zaplanowaną przez muzułmańskich fanatyków akcją terrorystyczną, inspirowaną przez religijną ideologię dżihadystów, nie kryjących jej celu, jakim jest zniszczenie chrześcijaństwa, zachodniej edukacji i praw kobiet, a poza tym podbicie Nigerii, wybicie niewiernych i nałożenie siłą prawa szariatu.

Mamy do czynienia również z “krzyczącą ciszą” całego świata muzułmańskiego wobec tej tragedii. Brak jej potępienia przez kraje muzułmańskie (co przypomina brak reakcji na atak na Bliźniacze Wieże 11. września) możemy interpretować jedynie jako ciche przyzwolenie.

W 1993 roku zostały odnowione relacje dyplomatyczne między Izraelem i Nigerią, włączając w to współpracę odnośnie bezpieczeństwa. Niektóre ze źródeł donoszą, że Izrael wysłał specjalną jednostkę antyterrorystyczną w odpowiedzi na prośbę o pomoc nigeryjskiego rządu.

Módlmy się, aby ta dżihadyjska sekta została kompletnie zniszczona a sprawcy otrzymali sprawiedliwy wyrok; aby muzułmanie i nie-muzułmanie przebudzili się i ujrzeli niebezpieczeństwa radykalnego islamu; o bezpieczeństwo dla nigeryjskich dziewczyn i o wolność i bezpieczeństwo dla Nigerii.


Prorocze wersety nabierają życia

W tym tygodniu lider uwielbienia w kongregacji Ahavat Jeszua – Evan Levine – podzielił się nową pieśnią, jaką skomponował opierając się na słowach z Izajasza 53. Podczas gdy kongregacja śpiewała tę pieśń chwały, Elhanan Ben Avraham – słynny artysta mesjański, przyniósł do przodu nowy obraz, który namalował w tym samym tygodniu, również inspirowany 53. rozdziałem Izajasza (na zdjęciu). To nie był zwykły przypadek. Wraz ze wzrostem mesjańskiej resztki Izraela, mesjańskie proroctwa odnawiają się w naszym życiu osobistym, w życiu kongregacji, w uwielbieniu, sztuce, i każdej sferze życia. Starożytne teksty nabierają życia.

Jeśli jesteś zainteresowany kupnem jednego z tych unikatowych obrazów (20$ USD + koszty przesyłki), skontaktuj się proszę z Elhananem pisząc na adres: elhananj@inter.net.il


Christy z Betlejemu

Christy jest palestyńską chrześcijanką z Betlejemu, która po lekturze Biblii doszła do wniosku, że ziemia Izraela została obiecana narodowi żydowskiemu w przymierzu, i że chrześcijanom żyło się lepiej w Izraelu rządzonym przez Żydów, niż w zdominowanej przez muzułman Palestynie czy Gazie. Przeprowadziła wywiad z członkiem palestyńskiego rządu – Saibem Erekatem, wykładała w ośrodkach uniwersyteckich i dzieliła się swym świadectwem w mediach. Straszona śmiercią, uciekła z kraju.

Módl się o ochronę przed prześladowaniami dla niej i jej rodziny oraz o przychylność międzynarodowych mediów, które dałyby jej okazję do nauczania i składania świadectwa. Aby posłuchać jej świadectwa kliknij TUTAJ!


Wideo zapraszające na Szawuot

Zapraszamy was, abyście w przyszłym miesiącu zebrali wasze rodziny, znajomych i zbór i dołączyli do nas na czwarte doroczne całonocne spotkanie modlitewne Szawuot (Pięćdziesiątnicy). Przez 12 godzin, począwszy od wigilii 3 czerwca 2014 (czasu izraelskiego) będziemy uwielbiać, wstawiać się i oczekiwać na świeże wylanie Ducha Świętego. Tym razem będziemy nadawać na żywo przez naszą stronę internetową. Nie przegapcie tego! Więcej szczegółów w następnych newsletterach. Aby obejrzeć, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły