>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael

© 6.6 2014 Revive Israel

Kwestia niezgody

Asher Intrater

Kiedykolwiek dyskutujemy na temat moralnych czy duchowych wartości, musimy być ostrożni, aby nie lekceważyć osoby, która się z nami nie zgadza. Powinniśmy nienawidzić złych uczynków (Przypowieści 8:13), ale wciąż kochać ludzi, którzy je popełniają. Nikt bardziej niż Jeszua nie karcił grzechu; ale też nikt nie był bardziej przyjazny grzesznikom niż On (Łukasz 7:34).
Kochamy Arabów, ale nie zgadzamy się z tymi, którzy pod wpływem Islamskiego Dżihadu nienawidzą, zabijają i terroryzują.

Kochamy ludzi zaangażowanych w homoseksualizm, ale sprzeciwiamy się ich uczynkom, podobnie jak sprzeciwiamy się cudzołóstwu i prostytucji. Wszelkie rodzaje grzechu seksualnego niszczą zdrowe relacje między mężczyznami a kobietami.

Jeśli tylko ktoś dziś podniesie sprzeciw wobec homoseksualizmowi w Zachodnim społeczeństwie, od razu mówi się o nim - fanatyk. Jednak, jak powiedziano: „Tu chodzi o biologię a nie fanatyzm”. Nikim nie pogardzamy, ale chcemy szczerze rozmawiać na temat moralnych i społecznych kwestii, które się z tym wiążą.

Jako Mesjańscy Żydzi często musimy mierzyć się z teologicznymi niezgodnościami zarówno w tradycyjnym chrześcijaństwie jaki i w judaizmie. Jeśli chodzi o ultra-ortodoksyjnych Żydów (Haredim), obok kwestii wiary w Jeszuę (Jezusa), jest jeszcze kilka innych dziedzin, w których się nie zgadzamy:

  1. Ustne Prawo  - jedną z doktryn ultraortodoksji jest to, że prawo ustne zostało dane bezpośrednio od Boga na Synaju. Błąd ten jest podobny do wiary w wyższość autorytetu tradycji kościoła nad prawdami biblijnymi w niektórych chrześcijańskich denominacjach.
  2. Postawa wobec pogan – generalnie, ultraortodoksyjny judaizm z definicji odrzuca nie-Żydów, co graniczy z czystym rasizmem. Podejmujemy dyskusję w tej kwestii podobnie jak konfrontujemy antysemityzm w wielu częściach europejskiego chrześcijaństwa.
  3. Monopol religijny – W Izraelu instytucje religijne są kontrolowane przez Ortodoksów, włączając małżeństwa i zmianę religii. Nawet konserwatywni rabini nie mają prawdziwego autorytetu.
  4. Antysyjonizm – Większość świata Haredi staje w opozycji do prawa Izraela jako świeckiego państwa. (Ironicznie, jest to podobne do radykalnego Islamu, który uznaje jedynie państwa z prawem szarijatu). Wielu nie uznaje władzy sądowniczej i sprzeciwia się służbie w wojsku.
  5. Korupcja podatkowa – Przy równoczesnym żądaniu dużych rządowych zasiłków, nie stanowią oni żadnej siły roboczej ani nie płacą podatków i podstawowych składek do skarbu państwa.

Pamiętajmy, aby kochać i szanować tych, z którymi się nie zgadzamy ale równocześnie poruszajmy te kwestie w obiektywnych dyskusjach.


Wystąpienie Brown’a w CNN na temat homoseksualizmu

Nie przegapcie okazji, by obejrzeć krótki filmik, w którym nasz drogi przyjaciel dr Michael Brown wypowiada się na temat homoseksualizmu. Obala on teorię, że Jeszua nie potępia homoseksualizmu przez zacytowanie trzech fragmentów:

  1. Prawa Tory nie przestały być aktualne (Mateusz 5:17).
  2. Małżeństwo jest związkiem między mężczyzną a kobietą (Mateusz 19:5).
  3. Wszeteczeństwo (porneo), włączając w to homoseksualizm, jest zaliczane do cudzołóstwa (Mateusz 19:9).

Dr Brown wskazuje również na bezwstydną biologiczną nieprawidłowość homoseksualizmu stwierdzając: „Odbytnica służy do wydalania kału, nie do prokreacji”. Aby obejrzeć, kliknij TUTAJ.


Moralny kompas

Mati Shoshani

Jako naśladowcy Jeszuy powinniśmy umieć komunikować naszą osobistą perspektywę przesłania o zbawieniu. Poza tym, nasze powołanie, zarówno osobiste jak i zbiorowe, ma również stanowić moralny kompas dla społeczeństwa, poprzez wyrażanie naszych wartości, standardów i zrozumienia tego, co właściwe i niewłaściwe.

W Izajaszu 40 czytamy o potrzebie przygotowania drogi dla Pana, przygotowaniu terenu, tak aby On mógł przyjść. Fragment ten jest cytowany w pierwszym rozdziale Ewngelii Marka, gdzie powołanie Jana Chrzciciela, by wzywać ludzi do moralnej rewolucji poprzedziło pierwsze przyjście Jeszuy.

Sam Jeszua był człowiekiem wzywającym do moralnej rewolucji. Często krytykował legalistyczne dyskusje na temat rytualnych przykazań, a podkreślał wartości i moralność, jakie stoją za słowami Tory. Przykład znajdujemy w Marku 10, gdzie Jeszua stawia wyższy standard moralności w odniesieniu do przymierza małżeńskiego.

Jako Izraelita i mesjański Żyd, pytam: kto decyduje o moralności i etyce naszego społeczeństwa? Czy my, naśladowcy Jeszui, czy inni? Jeśli przyjrzymy się kilku najważniejszym kwestiom w naszym społeczeństwie – pobożności, uczciwości w sferze finansów, własności ziemi, standardom małżeńskim – wyraźnie widać, że to nie my narzucamy ton w tych tematach.
Naszym zadaniem jest mówić ludziom, jakie mamy przekonania, kiedy pojawią się na naszej drodze kwestie dotyczące moralnych wartości. To nie zawsze wymaga dzielenia się Ewangelią, choć w niektórych przypadkach może tak być. Chodzi o wyraźne deklarowanie tego, że coś jest złe lub dobre. Jest to tak proste jak i trudne równocześnie.

Ludzie w Izraelu są głodni moralnych wartości, wyraźnych celów i wizji, do których moglibyśmy zmierzać jako społeczeństwo. My mamy tą treść, poprzez Biblię, Jeszuę i Ducha Świętego i wierzę, że jest czas, aby przeniknąć społeczeństwo naszym przesłaniem.


Wypowiedź Meyers’a na temat „Mur lub Ogrodzenie?”

Nie przegapcie krótkiego wideo, w którym nasz drogi przyjaciel Calev Meyers omawia kwestię tak zwanego „Muru Podziału” między Izraelitami a Palestyńczykami. Odnośnie tego, czy jest to mur czy ogrodzenie, Calev cytuje statystyki, że 97% tych barier stanowią płoty z metalowej siatki a nie grube cementowe mury.

W odniesieniu do kwestii, czy jest to etniczne oddzielenie czy ochrona bezpieczeństwa, Calev cytuje inne statystyki, że od momentu postawienia tych barier, liczba zamordowanych przez terrorystów  Żydów, którzy przechodzili przez te tereny, zmalała o 98%, i że na terenach, gdzie nie było działalności terrorystycznej, w ogóle nie ma żadnych barier. Aby obejrzeć, kliknij TUTAJ.


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły