>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 22.8 2014 Revive Israel

Jednocząc Ciało

Aszer Intrater

Jednoczenie prawdziwych wierzących w Jeszuę na całym świecie prowadzi do objawienia królestwa Bożego. Może być porównane do kawałków puzli. Kiedy leżą one oddzielnie, nie jesteśmy w stanie pojąć co przedstawiają. Kiedy je jednak połączymy, obrazek staje się widoczny.

Jedność Ciała Mesjasza oznacza pełnię, chwałę, świętość, miłość, autorytet i ostatecznie prowadzi do powrotu Jeszuy jako panującego króla. Gdy myślę o sposobach na osiągnięcie tej pełni jedności i chwały, przychodzą mi na myśl trzy fragmenty z Nowego Przymierza.

  1. Jan 17 – modlitwa o jedność
  2. Rzymian 11 – wszczepienie do drzewa oliwnego
  3. Efezjan 4 – apostolskie zespoły misyjne

Jan 17:21 - “Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, ze Mną, a Ja z Tobą, aby i oni byli z nami, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał”.

Nasza jedność ma swój początek w zjednoczeniu z Bogiem – w Bożym cudzie bycia jedno duchem z samym Bogiem. W miarę jak stajemy się uczestnikami “boskiej natury” (II Piotra 1:3-5), jednoczymy się też między sobą. Ta Boża jedność działa w takich obszarach jak chwała, perfekcja i światowa ewangelizacja.

Rzymian 11:17 - “A jeśli niektóre gałęzie odłamano, ciebie zaś, dziką oliwkę, wszczepiono w ich miejsce i poprzez korzeń czerpałeś soki oliwne”.

Część procesu jednoczenia się to wszczepienie międzynarodowego kościoła do “drzewa oliwnego” Izraela. Gałęzie stają się jednym i tym samym konarem. Pojednanie między żydowskimi i pogańskimi wierzącymi tworzy “jednego nowego człowieka” (Efezjan 2:11). Pełnia i odnowienie Izraela i Kościoła zależą jedno od drugiego.

Efezjan 4:11-13 - “On to ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, [jeszcze] innych ewangelistami, pasterzami i nauczycielami, (...) do budowy Ciała Chrystusowego, aż do osiągnięcia jedności w wierze”

Wspólne działanie tych pięciu posług prowadzi do pełni i jedności w ciele Mesjasza. Przywrócenie posługi apostolskiej i proroczej jest częścią generalnej odnowy i pełni ciała, tak w Izraelu jak i na całym świecie.

Te trzy fragmenty razem składają się na “potrójny sznur”, dzięki któremu przyjdzie w naszych czasach przebudzenie i królestwo Boże.


Strategiczne dawanie

Simcha Moore

Za jednym zamachem pomagamy też umacniać się wierzącym w Izraelu. Wizja jaką mamy w Revive Israel to strategicznie dawać innym 1/3 z całości pieniędzy jakich otrzymujemy, ale, wprawdzie mówiąc, dajemy o wiele więcej: nadzieję, nadzieję na przyszłość, nadzieję na zmianę, nadzieję na poprawienie się sytuacji finansowej.

Niektóre z potrzeb na które płacimy to: opłaty za lekarzy, czynsze mieszkaniowe, potrzeby nowożeńców, studentów, organizacji non-profit, itd... Wspieramy również znacznie ludzi biznesu, arabskich chrześcijan oraz tych, którzy służą w swoich kongregacjach.

Proszę, stójcie z nami, gdy inwestujemy w ludzi, gdy pomagamy szerzyć królestwo Boże i umacniać ciało wierzących w Izraelu. W skrócie ujmując, nie możemy czynić tego bez was. Aby dokonać wpłaty, kliknij tutaj: http://reviveisrael.org/donate.


Moc krzyża

W poniższym przesłaniu (dostępne tłumaczenie na koreański), Youval Yanay – dyrektor Revive Israel – mówi o związku między drzewem życia w ogrodzie Eden i drzewie/krzyżu, na którym ukrzyżowanu Jeszuę... Aby obejrzeć, kliknij TUTAJ.


Wyjazd Baruch Haba

Zespół Revive Israel chce osobiście zaprosić cię, abyś przyjechał i dołączył do nas w następnym Wyjeździe Baruch Haba (27 kwiecień – 7 maj 2015). Chcemy pokazać ci Izrael jaki znamy i kochamy - Izrael, w który przelewamy nasze życie. Ten wyjazd jest inny niż wszystkie, ponieważ skupia się na budowaniu relacji z tutejszymi wierzącymi i kongregacjami, nie pomijając zapierających dech w piersiach widoków i dźwięków biblijnej scenerii.

Niektórzy z członków naszego zespołu będą jeździć razem z wami autobusem. Zapraszamy was, nie jako turystów czy zwiedzających, ale jako współuczestników wypełnienia się biblijnego proroctwa.

Po informacje i formularze rejestracyjne prosimy pisać na adres: baruch.haba2015@gmail.com


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły