>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 12.9 2014 Revive Israel

Umiłowanie Prawdy

Aszer Intrater

Kontynuacja naszej dyskusji z ostatniego artykułu „Czym jest Prawda?”
W dzisiejszym społeczeństwie doświadczamy zmasowanego ataku kłamstw. Systemy komunikacji wyrosły jak grzyby po deszczu na niewiarygodną skalę. Młodsze pokolenie jest wystawione na masę sprzecznych ze sobą informacji, tak, że skłania ich to do myślenia, że nie można wierzyć w „żadną” prawdę. Pomysł, że jest coś takiego, jak „absolutna” prawda wydaje się być staromodny i archaiczny. Jednak prawda pozostaje prawdą bez względu na to, jak wielu kłamie. Ostatecznie prawda zwycięży właśnie dlatego, że jest prawdą.

II Kor 13, 8: „Nie możemy nic bowiem uczynić przeciwko prawdzie, ale dla prawdy.”

Aby znaleźć prawdę musimy jej pragnąć i szukać. Prawdy nie rozpoznaje się w sposób bierny. Musimy pokonać liczne nieprawdy zanim dotrzemy do prawdy. Musimy chcieć prawdy nawet jeśli staje ona przeciw naszemu egoizmowi. Musimy kochać prawdę więcej niż kłamstwa, które poprawiają nasze samopoczucie. Mamy być ludźmi, którzy „kochają prawdę” bez względu na to, czy jest ona społecznie akceptowana czy nie.

II Tes 2, 10: „… przyjęli miłość prawdy, która mogła ich zbawić.”

Ludzie, którzy naprawdę chcą i kochają prawdę znajdą ją. Kiedy rozumieją ją, wierzą jej i są jej posłuszni, będą zbawieni. Ta grupa ludzi, która umiłowała i znalazła prawdę w obliczu opozycji, ma trzymać ją, ochraniać ją i przekazywać innym.

I Tym 3, 15: „…w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy.”

Jesteśmy powołani by być „filarem i twierdzą” prawdy mimo ciemności, która jest na świecie. Społeczność wiary składa się z tych, którzy kochają prawdę, bronią prawdy, żyją według prawdy i walczą o prawdę w naszym społeczeństwie.


Królestwo poszerza się przez modlitwę

Dan Juster

Modlitwa jest głównym silnikiem rozrostu Królestwa. Wiele innych religii zostało założonych i rozprzestrzenionych z użyciem miecza, na przykład Islam. Jednak, nasza wiara jest rozprzestrzeniana przez ponadnaturalną broń zwiastowania Ewangelii i oddawanie własnego życia za innych. To może wyglądać na słabe i głupie. Czytamy w II Kor 10, 4, że nasz „oręż walki nie jest cielesny ale ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej”. Modlitwa jest tą potężną bronią w naszym arsenale, której mamy cały czas używać.

Jeszua nauczał, że mamy nieustannie się modlić „Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech będzie wola Twoja.” To jest mocna modlitwa o ustanowienie Bożych rządów w każdej sferze życia, której częścią jesteśmy, o rozszerzenie Królestwa na niezbawionych i w końcu o pragnienie Jego powrotu. Modlitwa wpływa na rozwój Ewangelii i udoskonalanie Ciała Wierzących. 7 rozdział Ewangelii Mateusza umieszczony jest w kontekście rozwoju Królestwa. Jeszua powiedział: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą” (Mt 7, 7-8).

Gdzie dwóch lub trzech się zgodzi, tam jest moc. O ile więcej zatem mocy jest tam, gdzie stu żarliwie się zgadza! Rodzaj modlitwy, który działa to modlitwa według „Bożej woli”. Kiedy trwamy w Krzewie Winnym, znamy Jego serce. Jeszua obiecuje nam, że otrzymamy o cokolwiek prosimy, jeśli w ten sposób trwamy (J 15, 7). W J 14, 13 Jeszua mówi: „I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.” Modlitwa w Jego imieniu nie jest magiczną formułą. W hebraicznym kontekście to oznacza modlitwę według znaczenia Jego imienia, istoty tego, kim On jest. Nasze pragnienia stają się takie jak Jego.

Jakub, przed opisem mocy modlitwy Eliasza, napisał: „Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego”. Indywidualna i zbiorowa modlitwa i post są istotne dla rozszerzania Królestwa. Jeśli tak jest, to będziemy szczęśliwi kiedy będziemy posłusznie praktykować tą prawdę. Wielkie ruchy, które rozszerzyły Królestwo Boże zostały zrodzone i rozwijane przez modlitwę. Wielcy święci dawnych czasów świadczyli o mocy takiej modlitwy począwszy od George’a Mueller’a, angielskiego posługującego wśród sierot przez Hudson’a Taylor’a, założyciela misji w Chinach, aż po Heidi Baker dziś w Afryce. Dołączamy do tego kierunku.


Nowe Nauczanie przez internet – Lud, Miejsce, Tron

W przesłaniu tym, Aszer naświetla proroczą ważność żydowskich naśladowców Jeszui dziś w Izraelu i ważność międzynarodowego kościoła jako ludu wszczepionego w dziedzictwo Izraela. Pełnia Izraela i Kościoła doprowadzi do powrotu Jeszui i Jego panowania na ziemi. Aby posłuchać kliknij TUTAJ.


Aktualności Beit Netanel

Rachel & Gilad

Jedna z moich znajomych powiedziała mi ostatnio, że modli się codziennie do Boga więc dlaczego potrzebuje znać Jezusa, skoro może mówić bezpośrednio do Boga. Zacytowałem jej fragment z V Mjż 18, 15: „Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci  Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci, Jego słuchać będziecie.” Powiedziałem jej również o buncie Koracha, który nauczał, że nie potrzebuje Mojżesza. Jeśli mówisz do Boga bezpośrednio, powinieneś wiedzieć, czego On od nas oczekuje. Potem podałem jej kilka wersetów z Tanach, które wskazują bezpośredni na Jeszuę. Chciała wiedzieć, co ma robić i ja powiedziałem jej, że zbawienie przez Jeszuę jest jedyną odpowiedzią. Proszę módlcie się o otwarty dom, jaki będziemy mieć w Beit Netanel w czasie corocznego festiwalu, który odbędzie się w 18-19 września w Ein Kerem.


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły