>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 19.9 2014 Revive Israel

Upodobanie w miażdżeniu

Asher Intrater

W Piśmie znajdujemy poważne stwierdzenie w proroctwie o Mesjaszu jako cierpiącym słudze:

Izajasz 53:10

“Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem”.

Rdzeń słowa tłumaczonego jako “zmiażdżyć” toדכא   i jest taki sam jak w wyrazie “starty”:

Izajasz 53:5

“Lecz on był przeszyty za nasze występki, starty za grzechy nasze”.

Jak mogło być wolą Bożą zmiażdżyć lub zetrzeć duszę jego prawego sługi?

Dusza Mesjasza miała stać się “ofiarą przebłagalną” (werset 10) i miała być “wylana na śmierć” (werset 12). Cierpiał kaźń, aby odkupić nas z naszych grzechów.

Jego czysta dusza musiała wchłonąć i odczuć negatywizm, zdradę i nienawiść naszych grzechów. Zmiażdżenie i ból jego duszy sprawił, iż nasze dusze mogły zostać oczyszczone i mogło im być przebaczone. Pozwolił, aby jego dusza została zmiażdżona. Jego emocje zostały zmiażdżone z naszego powodu. Jego uczucia zostały starte, aby mógł nawiązać z nami kontakt.

“Zmiażdżenie” duszy i przeobrażenie się w “ofiarę przebłagalną” są dość tajemnicze. “Zmiażdżenie” prawej osoby ma skutek w odkupieniu. Jednak gdy ktoś jest miażdżony, nie robi nic innego, tylko poddaje się temu miażdżeniu. Nie ma to sensu, jest nie do pojęcia.

Jeszua musiał zaufać swemu niebiańskiemu Ojcu kiedy ten go miażdżył. Musiał wierzyć, że jego cierpienie przyniesie dobro dla innych. Obserwujemy to zjawisko w przypadku wielkich bohaterów wiary: Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa, Mojżesza, Dawida, Jeremiasza, Piotra, Pawła, Jana i wielu innych.

Zmiażdżona dusza jest wolna od pychy i pożądania. Zmiażdżona dusza wydaje się kompletnie nieefektywna, jednak Bóg może przez nią pracować, jeśli dana osoba trwa w wierze i miłości.

Dodaje otuchy fakt, iż Pan znajduje sobie w tym “upodobanie”. Bóg nie jest sadystą. Jeśli coś mu się podoba, znaczy to, że skutkiem będzie znacznie większe dobro. Pocieszające jest wiedzieć, że Pan może znaleźć w nas upodobanie nawet w czasie, gdy wszystko wydaje się iść źle i odczuwamy jedynie ból. Możemy ufać Bogu, że w jakiś sposób z tego, przez co przechodzimy, wyniknie większe dobro.

Jeśli Bogu podoba się miażdżyć nas, nam również może podobać się bycie miażdżonymi. W ten sposób “przemieniamy się na obraz” Jeszuy.


Głoszenie w Christian Broadcasting Network

Jay Comiskey, vc-przewodniczący, CBN

8. i 9. września Asher i Betty byli gośćmi CBN w Virginia Beach aby porozmawiać z ekipą stacji i spotkać się z paroma liderami. Asher przemawiał na spotkaniu pracowników stacji (All-Staff Chapel) na temat przyjścia Jezusa, Izraela i Królestwa Bożego. Następnie wraz z Betty odpowiadali na pytania pracowników CBN.

Wizja stacji to przygotować świat na drugie przyjście Jezusa i ustanowić na ziemi królestwo Boże. Drugie przyjście będzie mieć miejsce w Jerozolimie, która stanie się stolicą Jego ziemskiego królestwa.

Znaczenie tego przesłania było dla mnie “brakującym ogniwem” Izraela i mesjańskiej resztki, będącym kluczem do urzeczywistnienia powtórnego przyjścia Jezusa i Królestwa Bożego. Zjednoczenie i utrzymywanie relacji to część wstawiennictwa Jezusa z 17. rozdziału Ewangelii Jana, na które dają odpowiedź CBN i Revive Israel.

Asher i Betty mieli również czas na osobiste głoszenie przy obiedzie prezesowi CBN – Gordonowi Robertsonowi i przewodniczącemu Michaelowi Little. Był to radosny czas nawiązywania Bożych relacji, dzięki którym razem współpracujemy przygotowując narody ziemi na powrót Mesjasza Jezusa na Górę Oliwną w Jerozolimie.

We wtorek Asher udzielił wywiadu dla CBN News. Możesz go obejrzeć tutaj (18 minut, w języku angielskim): http://www.cbn.com/cbnnews/insideisrael/2014/September/Is-the-World-Close-to-Armageddon/


Powstaje młode przywództwo

Eddie Santoro

Jeden z naszych głównych celów jako kongregacji Ahawat Jeszua jest przygotowanie pokolenia młodych izraelskich przywódców. Od pewnego czasu spotykamy się regularnie z wieloma osobami,  mającymi powołanie do przyszłego przywództwa tak, aby móc ich zachęcać i szkolić.

Sześć miesięcy temu, w odpowiedzi na wzmagające się w tych młodych ludziach pragnienie objęcia aktywniejszej roli w przywództwie, poprosili nas, abyśmy rozpoczęli spotkania w grupie tak, by stworzyć okazję do pokierowania ich i wprowadzenia w życie programów, które uznali za ważne dla życia kongregacji. Nazwali tę grupę “Zrób to” (Do It).

Po sześciu miesiącach grupa ma bardzo realny wpływ na kongregację. Działa już komitet odpowiedzialny za wspieranie i rozwój programu dziecięcego. Mają świeże spojrzenie na ewangelizację, a ostatnio zdecydowali rozpocząć więcej małych grupek w kongregacji. Dwoje z tych młodych ludzi zostało już ordynowanych jako diakoni i niedawno rozpoczęli służbę w grupie przywódczej kongregacji.

Oprócz całego tego “namacalnego” owocu, podczas, gdy młode osoby przejmują Ahawat Jeszua “na własność”, odczuwa się wzrost jedności, miłości i zapału. Proszę, aby grupa “Zrób to” znalazła miejsce w waszych modlitwach. Przemienia ona naszą kongregację w bardzo realny sposób. Proszę, módlcie się o wszystkich starszych liderów jako, że potrzebujemy wielkiej mądrości i cierpliwości podczas, gdy oddajemy się temu najważniejszemu z procesów.


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły