>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 10.10 2014 Revive Israel

Przywództwo zespołowe

Aszer Intrater

Wiele lat temu, kiedy patrzyłem na biblijne obietnice dotyczące Izraela, Kościoła, Mesjańskiej Resztki i Czasów Ostatecznych, doszedłem do wniosku, że nikt nie jest na tyle silny, mądry i sprawiedliwy, by je wypełnić. Jeśli Bóg wzywa nas do zaangażowania się w ich wypełnienie, to musimy pracować razem jako zespół. Jeśli nie możemy wypracować zespołu, nie możemy wypełnić naszego przeznaczenia.

Nigdy  nie jest łatwo pracować w zespole. Zespół angażuje innych ludzi a inni ludzie mają problemy. Wnoszą ze sobą swoje słabości, różnice opinii, swoją pychę, lęki, upór, frustracje itd. Ludzie przychodzą ze swoimi „bagażami” i swoimi „śmieciami.”

Kiedyś rozdałem członkom zespołu części dziecięcych puzzli. Mieliśmy je dopasować do siebie na środku stołu. Oddzielne puzzle nie miały żadnego znaczenia, ale dopasowane do siebie dawały pełny obraz.

Każdy kawałek miał zagięcia na zewnątrz i do wewnątrz. Zinterpretowaliśmy te zagięcia do wewnątrz jako nasze słabości lub potrzeby, a te wystające na zewnątrz jako nasze talenty i silne punkty. Wewnętrzne zagięcia – nasze słabości – były tym, co pozwalało części dopasować do siebie nawzajem. Aby uformować pełny obraz, kluczem jest , by każdy rozpoznał to, w czym potrzebuje innych. Możemy pozwolić naszym słabościom pociągnąć nas ku sobie nawzajem, podczas gdy często nasze mocne strony nas oddzielają.

Służę teraz jako jeden z liderów senioralnego przywództwa w Revive Israel, Tikkun, Ahavat Yeshua i Tiferet Yeshua. Dzięki Bogu, każdy zespół przynosi wiele owocu dzięki Jego łasce. Jestem bardzo świadomy moich własnych słabości i często nie jestem pewny, co ja dodaję. Każdy zespół składa się z obdarowanych, utalentowanych i zmotywowanych ludzi.

Jeśli jest cokolwiek, co czuję, że zrobiliśmy dobrze, to rodzi to poczucie pracy zespołowej i wspólnego „posiadania.” W każdej z tych grup oczywiste jest, że działa wzajemna interakcja i „dawanie i branie” w zespole. To samo w sobie daje poczucie bezpieczeństwa dla pozostałych zaangażowanych w to ludzi. Nic nie zależy tylko od jednej osoby.

Ostatnio podsumowałem nasze cele zespołowe w trzech prostych punktach:

  1. Twój sukces
  2. Nasze bycie razem
  3. Pokoleniowa kontynuacja

Pierwszym priorytetem jest pragnienie sukcesu dla osób zaangażowanych w to wspólne dzieło. Naszą postawą powinno być: „Jeśli pomogłem Ci odnieść sukces, to zrobiłem co do mnie należy.”

Drugim priorytetem jest utrzymanie jedności zespołu. Każdy musi ponieść ofiarę, aby utrzymać to bycie razem. Ustępstwa są ceną jedności.

Trzecia dziedzina obejmuje szkolenie i przekazywanie. Cele królestwa Bożego są za duże nie tylko dla jednej osoby, są za duże dla każdego pojedynczego pokolenia. Przekazywanie idzie w dwóch kierunkach: „w górę i na zewnątrz” dla starszych oraz „w dół i do wewnątrz” dla młodszych.
Przekazywanie dzieje się tak, jak w rodzinie, gdzie dziecko staje się następnie rodzicem, a rodzice stają się dziadkami. Autorytet jest stopniowo przesuwany ze starszych na młodszych, ale starsi pozostają w miejscu wpływu i szacunku.

Mam nadzieję, że te zasady działania zespołowego i relacji przymierza pomogą wam przynieść obfity owoc w każdej sferze życia (J 15, 5. 8. 16).


Prośby do modlitwy

Dużo działo się w tym miesiącu tak, że z trudnością możemy to opisać. Rekolekcje modlitewne w Jom Kippur były najlepsze, jakie kiedykolwiek mieliśmy. Dokonał się znaczący przełom w niektórych naszych relacjach z arabskimi i chińskimi chrześcijanami. Wielu członków naszego zespołu wyjechało na krótkie podróże z posługą do innych narodów. I oczywiście nasz kraj dochodzi do siebie po wojnie tego lata stawiając czoła finansowym i dyplomatycznym wyzwaniom. Bardzo doceniamy wasze nieustanne modlitwy i wsparcie.


Modlitewne rekolekcje w Jom Kippur

Eddie Santoro


Dwieście trzydzieści izraelskich mesjańskich Żydów zgromadziło się razem, by świętować wielkie święto Jom Kippur na wzgórzach poza Jerozolimą w jedynym na świecie Mesjańskim Kibucu. Pięć wspólnot z Jerozolimy i Tel Awiwu spotkało się razem w jedności i miłości; z modlitwą i wstawiennictwem za lud Izraela i narody świata, z mocnym uwielbieniem Króla i głębokimi, pełnymi miłości relacjami.

Fakt, że to wszystko dzieje się w Izraelu, w hebrajskim języku jest znakiem, który powinien zachęcić nas, że Bóg porusza się w Izraelu, i że dzień Jego przyjścia się przybliża. W zgromadzeniu Ahavat Yeshua, uczymy, że Rosz Haszana (Święto Trąb) dotyczy „siedmiu trąb ucisku” z Księgi Objawienia, które przygotowują drogę na przyjście Pana. Wierzymy, że „Dźwięk Wielkiej Trąby”, który zapowie powrót Jeszui na ziemię (1 Kor 15, 52; 1 Tes 4, 16; Mt 24, 31) będzie ostatnim głosem wielkiej trąby, który naznaczy zamknięcie dnia Jom Kippur.

24 godziny postu, uwielbienia otworzyło niebiosa nad tym małym kibucem. Kiedy zbliżył się koniec ostatniego spotkania, mieliśmy odczucie, że chociaż ten potężny ostatni dźwięk trąby pod koniec naszej konferencji nie sprowadzi z powrotem Jeszui w tym dniu, to jednak porcja obiecanego namaszczenia i  mocy zostanie uwolniona.

Kiedy słonce zbliżało się ku zachodowi, osoby z szofarami stanęły przed zgromadzeniem – zabrzmiał dźwięk wielkiej trąby i całe zgromadzenie weszło w  przedłużające się uwielbienie. Moc Boża zstąpiła na nas i jesteśmy pewni, że świeża siła i namaszczenie zostały nam udzielone do tej wspólnej pracy na rzecz zbawienia całego Izraela.    

Dwadzieścia cztery godziny Jom Kippur tego roku były naprawdę strategicznym czasem przygotowania. Proszę dołączcie do nas w modlitwach kiedy kontynuujemy nasze powołanie tutaj w Jerozolimie. Jest wiele walk, opór jest wielki, ale jesteśmy na nowo zachęceni i spodziewamy się nowego przełomu w nadchodzących dniach.


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły