>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 24.10 2014 Revive Israel

24 starców

Asher Intrater

W Księdze Objawienia mamy do czynienia z niespotykaną i dość zdumiewającą grupą ludzi, znaną jako “24 starców”. Zdają się być elitarną grupą liderów zgromadzonych blisko tronu samego Boga, w miejscu przebywania Jeszuy i “4 Żyjących Istot”.

Nie znamy szczegółów dotyczących ich tożsamości, choć liczba 24 to dwie dwunastki, co kojarzy nam się z 12 plemionami i 12 apostołami Jeszuy. Powiedział On swoim uczniom, że jeśli będą Mu wierni aż do śmierci, zasiądą na 12 tronach i będą panować i sądzić 12 plemion Izraela w królestwie Mesjasza po zmartwychwstaniu (Mateusz 19:28). Być może druga dwunastka reprezentuje panowanie wszystkich pozostałych narodów...

Niezależnie od przypadku, ich bliskość od tronu Bożego wykracza poza ludzką wyobraźnię. Jak można by dojść do takiej bliskości z Bogiem? Co więcej, w każdym z sześciu przypadków, w których jest mowa o 24 starcach, wykonują tę samą czynność: kłaniają się i chwalą Boga.

Padają Mu do stóp, wielbią Go i rzucają przed Nim korony (Objawienie 4:10); modlą się i chwalą przy użyciu harf i czasz, i oczywiście padają na twarz (5:8); ponownie padają i uwielbiają (5:14); padają i uwielbiają wraz z miriadami aniołów i świętych (7:11); padają i uwielbiają na dźwięk siedmiu trąb (11:16); padają i uwielbiają zanim nastąpi Powtórne Przyjście (19:4).

Ich pokora i uwielbienie jest najbardziej widocznym wspólnym elementem w każdym opisie 24 starców; właściwie jest to ich jedyna cecha wspomniana w tej księdze. Przypomina nam to Mojżesza padającego na twarz zanim zaczął się wymawiać, Jozuego w namiocie zgromadzenia i Dawida uwielbiającego na polach jako pastuszek.

Wygląda na to, że pokora i uwielbienie 24 starców było niezbędną cechą i wymogiem do dojścia do najwyższego poziomu przeznaczenia, chwały i autorytetu. Czy właśnie tego oczekuje Bóg od ciebie i ode mnie?


Izrael i Filipiny

Alberto Fernández

Istnieje boski, nierozerwalny związek pomiędzy wybranym narodem Izraela i naszym narodem – Filipinami. Oto parę świadectw tego jak Bóg suwerennie dyrygował tą relacją.

Po pierwsze, w 1939 roku, prezydent Manuel Quezon wdrożył politykę “otwartych drzwi” i przyznał wizy Żydom uciekających przed europejskim holokaustem, dzięki czemu mogli znaleźć schronienie w Manili. Aby pomieścić uchodźców, Quezon oddał część swej własnej ziemi w Marikinie. Około 1200 Żydom udało się dotrzeć na Filipiny i zostali uratowani. Gdyby Hitler nie zamknął granic, nasz kraj był gotowy przyjąć 10.000 Żydów.

Po drugie, 29 listopada 1947 roku, podczas napiętej sytuacji przy ustalaniu granic przez ONZ, Filipiny były ostatnim narodem, który zagłosował za utworzeniem państwa żydowskiego, co dało większość dwóch trzecich głosów. Pewien naoczny świadek poinformował, że jeden z członków izraelskiej grupy dyplomatycznej znalazł delegata Filipin w męskiej toalecie i ponaglił go do sali, gdzie oddał decydujący głos.

Po trzecie,  w 1973, podczas wojny Jom Kippur, Izrael był zaskoczony faktem, iż Rosjanie dostarczyli Egipcjanom pociski ziemia-powietrze (SAM). Izraelskie siły powietrzne zostały uszczuplone, a Stany Zjednoczone nie mogły interweniować ze względu na możliwość wzmożenia się konfliktu z Rosją. W tamtym czasie Iran znajdował się pod rządami ich sojusznika - szacha Pahlawi, w związku z czym posiadał na swym terenie amerykańskie bazy lotnicze.

Amerykański wykonawca pracujący w tej bazie zatrudnił ponad 600 filipińskich mechaników, aby pomogli w rozbudowie Iran Aircraft Industries (przemysłu lotniczego Iranu). W kluczowym momencie tej trudnej wojny wszyscy pracownicy zostali zwolnieni, z wyjątkiem Filipińczyków, którzy zostali aby wykonać służalczą pracę malowania Gwiazdy Dawida na każdym z logo USA. Zrozumieli znaczenie tego, co robili i swej pomocy siłom izraelskim w wygraniu wojny, dopiero kilkadziesiąt lat później.

Według nas, Bóg błogosławi Filipiny z powodu tego, jak wspieraliśmy Izrael (I Mojżeszowa 12:3).


Chiński przełom

Ariel Blumenthal

Przez dwa ostatnie tygodnie byliśmy świadkami przełomu w relacjach między chińskimi chrześcijanami a mesjańską resztką Izraela. Jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu poprzez nauczanie Zhanga Fuhenga, przebudzenie w Chinach rozpoczęło się w latach 20, podczas których pierwsza fala nowonarodzonych Chińczyków otrzymała wizję “z powrotem do Jerozolimy”. W czasie potężnego rozprzestrzenienia się ewangelii w prześladowanym kościele “podziemnym” w latach 80, ta sama wizja o Jerozolimie została odnowiona. Na niedawnych konferencjach i spotkaniach kilka chińskich liderów powiedziało, iż widzą jak stuletnia wizja zaczyna się realizować.

Część ich wizji obejmuje nie tylko niesienie ewangelii Żydom i Arabom, ale również pojednanie tych narodów poprzez modlitwę i ewangelizację niesioną przez Chińczyków. Na jednym z ważniejszych spotkań, pewien egipski wierzący arabskiego pochodzenia wyszedł na środek aby wyrazić gotowość na pokorne duchowe “poślubienie” mesjańskich braci. Asher podszedł i przytulił go. Wszyscy zaczęli płakać. Aszer i Ariel pokutowali w imieniu społeczności mesjańskiej za naszą pychę i zdradę – zarówno Jeszuy jak i naszych arabskich braci i sióstr.

Spotkanie przekształciło się w pełen mocy czas wstawiennictwa zarówno Chińczyków jak i Arabów, Żydów i pozostałych nacji. Ta spontaniczna modlitwa trwała przez około póltorej godziny; odczuliśmy, że moce i księstwa diabelskie zostały zburzone. Świadectwo tych wydarzeń rozprzestrzeniało się z powrotem do chińskich i arabskich kościołów. Oczekując na główną konferencję “Call 822” mającą odbyć się w Jerozolimie 10 – 13 listopada, odczuwamy, że dokonuje się ważny punkt zwrotny (822Call.org). Werset, który był powtarzany wielokrotnie przez różnych uczestników to Efezjan 3:10 - “Teraz za pośrednictwem Kościoła zwierzchności i władze w przestworzach mają poznać wieloraką mądrość Boga”.


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły