>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 31.10 2014 Revive Israel

Nauczając narody

Dan Juster

W Mateusza 28:18-20 czytamy: A Jezus powiedział im: Otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca czasu.

Już w momencie upadku Bóg ogłosił swe zobowiązanie do odkupienia mających zrodzić się ludów. Upadek miał zostać odwrócony. W przymierzu z Abrahamem Bóg obiecał, że wszystkie narody ziemi będą błogosławione dzięki nasieniu Abrahama. Ewangelia, bazująca na życiu, śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jeszuy, jest wypełnieniem obietnicy danej narodom, a ostatecznie doprowadzi do wstąpienia ich wszystkich pod władanie Mesjasza i osiągnięcia przez nie pełni Królestwa. Do tego czasu jednak naszym zadaniem jest poszukiwanie resztki wierzących z każdego narodu, co wpłynie na zbawienie Izraela oraz pozostałych narodów.

Jest to szczególnie ważne dla żydowskich uczniów Jeszuy. Powołanie Izraela wykracza poza jego własny interes. Od samego początku jego przeznaczeniem było błogosławienie pozostałym narodom. Dlatego też żydowscy naśladowcy Jeszuy powinni być zaangażowani w modlitwę o narody i otwarci na Boże powołanie wśród narodów. Może to znaleźć wyraz na wiele różnych sposobów. Gdy żydowski uczeń niesie ewangelię innym narodom, manifestuje się bardzo szczególne namaszczenie. Niektórzy będą odbywali krótkie podróże ewangelizacyjne, dla innych będzie to część ich służby, a jeszcze inni przeprowadzą się na pewien czas aby szerzyć Dobrą Nowinę.

Pozwólmy sobie zauważyć, że Wielkie Posłannictwo nie jest wypełniane jedynie przez głoszenie przesłania, ale musi iść w parze z nauczaniem członków innych narodów, tak aby przestrzegali wszystkich Jego przykazań. Mam na myśli również kształtowanie bogobojnego charakteru oraz “trenowanie” wierzących w każdej dziedzinie ich życia, tak aby robili to, za co są odpowiedzialni.

Jeszua powiedział do nauczających: “Dana jest mi wszelka władza”. Oznacza to, że przekazuje nam swą władzę i moc w celu wypełnienia tego posłannictwa. Oby Bóg dał nam swe serce dla narodów oraz czynienia uczniami. Oby dał nam konkretne narody, za które jesteśmy odpowiedzialni się modlić oraz konkretne uczynki Królestwa, aby wspierać je w praktyczny sposób.


Kurdowie walczą z Da'ash

Michael Kerem

Wojna szyicko-sunnicka nie przestaje rujnować i pustoszyć Bliski Wschód. W ostatnim momencie kolejne 1,8 – 2 miliony uchodźców napłynęło do północnego Iraku i południowo-wschodniej Turcji w ciągu ostatnich kilku miesięcy, co daje sumę prawie 6 milionów zbiegłych Syryjczyków.

Asyryjscy chrześcijanie zamieszkujący teren Mosulu oraz Kurdowie Yezidi są to dwie grupy które ucierpiały najbardziej podczas najazdu Da'ash (Państwa Islamskiego – ISIL). Atakowano rodziny chrześcijańskie – mężczyzn i dzieci zabijano, a kobiety oddawano do użytku żołnierzom według ich upodobania. Wielki kryzys pomocy humanitarnej spowodował, że setki tysięcy ludzi spłynęło do autonomicznego rejonu kurdyjskiego w północnym Iraku i Turcji, gdzie ośrodki pomocy, lokalne społeczności oraz kościoły otworzyły swoje drzwi próbując udzielić schronienia zbiegłym.

W ostatnim czasie epicentrum walk skupia się na kurdyjskim mieście w północnej Syrii, graniczącym z Turcją (niedaleko starożytnego miasta Haranu), o nazwie Kobani. Jest to poważny test dla międzynarodowej społeczności, który sprawdzi, czy jesteśmy w stanie oprzeć się agresji ISIL oraz ich dążeniom do przejęcia władzy na terenie Iraku i Syrii, jako części odnowionego Państwa Islamskiego.

O co się modlić:

  1. O finansową i humanitarną pomoc dla tysięcy uchodźców (chrześcijan, muzułmanów i Yezidi), zwłaszcza w mającym nadejść okresie zimowym.
  2. Paru mesjańskich wierzących przyjechało by nieść pomoc i dzielić się Bożym planem dla tego regionu, zgodnie z Izajasza 19:23-25. Módl się o więcej takich misji.
  3. O petycje kierowane do rządów różnych państw, proszące o wsparcie Kurdów w północnym Iraku i na całym Bliskim Wschodzie. Kurdowie liczą 25-30 milionów i wciąż nie mają własnego państwa. Są sunnickimi muzułmanami, choć bardzo otwartymi na ewangelię.

Uroczystość otwarcia Muzeum Żydów Polskich

Mateusz Wójcikiewicz

28 października 2014 w Warszawie na oficjalnym otwarciu Muzeum Żydów Polskich obecni byli prezydent Izraela Reuven Rivlin i prezydent Polski Bronisław Komorowki. To historyczne wydarzenie ukazuje jak dobre są obecnie stosunki polsko-izraelskie.

Światowe media podkreśliły, że Polska jest przyjaźniej nastawiona do Żydów niż pozostałe państwa Europy Zachodniej, gdzie nasila się antysemityzm. Reżyser Adam Zucker w wywiadzie dla The Times of Israel mówił o nasilającym się fenomenie filosemityzmu widocznym w Polsce na pierwszy rzut oka.

Festiwale kultury żydowskiej są w Polsce bardzo popularne. Najbardziej znane to doroczny Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, obchodzony w czerwcu, Warszawa Singera – w sierpniu i Międzynarodowy Festiwal Filmowy “Żydowskie Motywy” - w maju, w Warszawie. Organizowane są niezliczone festiwale muzyczne, otwierane są nowe restauracje inspirowane żydowską kuchnią oraz restaurowane są synagogi.

Prezydent Komorowski stwierdził podczas uroczystości otwarcia: “Nie da się zrozumieć historii Polski bez znajomości historii Żydów Polskich. Podobnie nie da się zrozumieć historii Żydów bez znajomości historii Polski.”


Wybory w USA

Módl się o wybory mające odbyć się w tym tygodniu w USA. Oby Bóg powołał do Kongresu i Senatu ludzi o prawych sercach! Niech te wybory będą punktem zwrotnym w kwestii szerzenia się Bożych wartości i przemiany w ludziach.


Egipt

Po serii ataków terrorystycznych w Egipcie, najprawdopodobniej mających związek z Bractwem Muzułmańskim bądź Hamasem, Prezydent Egiptu Al Sisi zastosował daleko idące środki mające na celu stworzenie pasu bezpieczeństwa po egipskiej stronie granicy z Gazą. Jego wojska równają z ziemią domy na dystansie 500 metrów, poprzez które wchodzono do tunelów. Jeśli działania te się powiodą, znacznie ograniczone zostałoby zbrojenie Gazy; zwiększono by również szanse na ograniczenie przemocy w przyszłości.


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły