>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael

© 5.12 2014 Revive Israel

Ewangelia o Królestwie

Dan Juster

Dobra Nowina odpowiada na ważne pytanie jakie stawiają sobie Żydzi dzisiaj - gdzie jest Królestwo Boże obiecane przez proroków? Prorocy mieli nadzieję na to, że Izrael i narody zjednoczą się pod rządami Mesjasza, Syna Dawida. Jak czytamy w Księdze Izajasza 2, słowo Pana wyjdzie z Syjonu i narody nie będą już więcej szły na wojnę. Nawet natura będzie przemieniona; wilk będzie leżał spokojnie obok jagnięcia (Izajasz 11). Ziemia będzie pełna poznania Pana.

Kiedy Jeszua rozpoczął swą posługę, to co głosił zdumiało nasz lud.  „…Przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Marek 1:15). W Jeszui Królestwo przybliżyło się do tego stopnia, że można było je objąć i do niego wejść. Jeszua pokazał, że Królestwo naprawdę już się pojawiło i było dostępne nawet jeśli jego ostateczna pełnia będzie ustanowiona nad całą Ziemią w przyszłości.

Gdzie jest owo Królestwo Boże? Gdziekolwiek są ustanowione rządy Chrystusa. Można powiedzieć, że  Królestwo jest obecne w jakiejkolwiek sferze ludzkiego życia do takiego stopnia, do jakiego On w niej rządzi. Jeszua przychodzi z mocą, aby ustanowić swoje panowanie, zaczynając od naszych serc. Moc Królestwa uwalnia od chorób i demonicznych opresji i uzdalnia nas do życia zgodnie z nauczaniem Jeszuy. Jego nauka ukazuje najgłębsze z możliwych zastosowań Tory. Nienawiść zostaje usunięta z naszych serc. Morderstwo staje się niemożliwe. Kochamy naszych wrogów. Nie tylko unikamy dosłownego cudzołóstwa, ale mamy wolność od pożądliwości w naszych sercach. Jesteśmy uczciwi w naszych słowach i prawdziwi w naszych obietnicach. Przypowieści Jeszuy ukazują naturę oferowanego przez Niego Królestwa. Rozprzestrzenia się ono przez nasienie Słowa Bożego i jest przyjmowane przez gotową glebę (serca). Rośnie ono z małego początku, ziarnka gorczycy, w największą roślinę w ogrodzie. Jest to skarb, który przewyższa wszystko (Mateusz 13).

Dlatego właśnie przesłanie Dobrej Nowiny głosi, że Królestwo Boże jest dostępne. Kiedy przychodzimy do Ojca na podstawie śmierci i zmartwychwstania Jeszuy, nasze grzechy zostają wybaczone i wkraczamy do Królestwa Bożego. Bóg obiecuje poukładać wszystko w naszym życiu w Jego najlepszym porządku - porządku Królestwa, Tory w Nowym Przymierzu, przez moc Ducha Świętego.


Przejście ze śmierci do życia

W tej pierwszej części Aszer mówi o niezwykłym związku między narodem żydowskim przechodzącym przez Morze Czerwone, zmartwychwstaniem Jeszuy i chrztem wierzącego. Aby obejrzeć, kliknij TUTAJ!


Przywrócenie ojcostwa

Steve Magnuson

Bóg jest naszym Ojcem i żaden człowiek czy grupa ludzi nie może zająć Jego miejsca. Jednak to Abraham jest ludzkim ojcem naszej wiary. Dni braku ojcostwa zbliżają się ku końcowi. Bóg jest Ojcem dla tych, którzy ojców nie mają. Jednym ze sposobów, w jaki Bóg uwolni swoje Ojcowskie Serce i objawi siebie samego jako Ojca jest przez odbudowanie narodu żydowskiego.

„Ojcowie wiary” wrócą do „synów, których zrodzili.” Ponownie będziemy mogli dostrzec wizję przyszłości, gdy wrócimy do naszej przeszłości. To połączenie da nam moc, abyśmy stali razem jako rodzina. Ramię w ramię; ojciec i syn. Bóg obiecał zwrócić serca ojców do synów i synów do ojców (Malachiasz 4:6).  Obok odbudowy w naszych fizycznych rodzinach, proroctwo to mówi również o zwróceniu się serca Żydów (jako ojców) to swoich duchowych synów (pogan); i zwróceniu serca synów (pogan) do ich duchowych ojców (Żydów).


Wycieczki terenowe

Jednym z hobby Youval’a Yanay’a (Dyrektora Revive Israel) są wycieczki terenowe. Ostatnio miał wiele możliwości spotkań z innymi entuzjastami takich wypraw, w czasie których miał wspaniałe okazje dzielienia się swoją wiarą. Wielu mężczyzn (czasami wraz ze swoimi dziećmi) przychodzi z licznymi pytaniami dotyczącymi życia i tego kim jest Jeszua, po czym zaczyna się wspaniała rozmowa. Youval i jego rodzina będą w ten weekend na kolejnej wyprawie z wieloma niewierzącymi.


Nowe Wybory

Proszę, módl się o wybory w Izraelu, które odbędą się 17 marca 2015 r. Obecnie to małe państwo podzielone jest na 10 różnych partii politycznych. Podziały, ambicje i urażona duma nie pozwalają rządowi skutecznie funkcjonować. Kraj jest zagrożony głęboką polaryzacją przez ekstremistyczne frakcje po każdej stronie. Módl się o „pokój” dla Jerozolimy (Psalm 122) jak również o ogólne poczucie jedności.


Yad Hashmona

Proces sądowy przeciwko mesjańskiemu kibucowi wytoczony przez homoseksualno-lesbijskie lobby wszedł na następny poziom. Niestety sąd wyższej instancji potwierdził prawa homoseksualistów do przeprowadzania „ślubnych” ceremonii w posiadłości Yad Hashmona, mimo otwartego stanowiska społeczności co do tradycyjnej rodziny i biblijnych wartości. Ten werdykt stawia ogromne finansowe wyzwanie przed kibucem, grożąc zamknięciem usług cateringowych i zaprzestaniem organizowania ich szczególnych wydarzeń. Poza tym, kibuc obarczony został dodatkowymi kosztami sądowymi w wysokości 4.000 dolarów, pomijając wcześniejsze kary. Darowizny dla Yad Hashmona mogą być przekazywane poprzez reviveisrael.org.


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły