>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 13.2 2015 Revive Israel

Dwa rodzaje uzdrowienia

Asher Intrater

Przez swą śmierć i zmartwychwstanie 2000 lat temu Jeszua udzielił fizycznego i emocjonalnego uzdrowienia, duchowego zbawienia i zaopatrzenia materialnego wszystkim istotom ludzkim, które w niego uwierzą. Namaszczenie zawiera wszystkie te błogosławieństwa choć nie zawsze dane nam jest widzieć je zrealizowane w pełni w tym życiu.

Uzdrowienie ewangelistyczne

Jeśli chodzi o uzdrowienie, w Nowym Przymierzu zdaje się ono przebiegać na dwa główne sposoby: jeden bardziej “ewangelistyczny”, drugi bardziej “pastoralny”. Pierwszy rodzaj polega na konfrontacji sił światła i ciemności, gdy ewangelia jest głoszona publicznie, tak aby wszyscy mogli ją usłyszeć.

Marek 16:15, 18 - Idźcie na cały świat, głoście ewangelię całemu stworzeniu. Na chorych będą kłaść ręce, a oni powrócą do zdrowia.

Do pewnego stopnia, gdy niewierzący szczerze słucha ewangelii, rozpoczyna się w nim proces pokuty; mam na myśli to, że zwraca się ku Panu i odwraca się od tego, co robił w tym czasie. Natychmiast otwiera się na moc Bożą gotową rozlać się na niego. Gdy ewangelia dociera do nowych krajów w fali ewangelistycznego przebudzenia, ludzie doświadczają ponadnaturalnych uzdrowień na porządku dziennym.

Uzdrowienie pastoralne

Posługując uzdrowieniem wierzącym członkom zborów warto mieć na uwadze drugi sposób uzdrowienia, w którym należy spełnić kilka wymagań.

Jakub 5:14-16 - Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego (...); jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni.

W tym krótkim fragmencie widzimy kilka czynników, które mogą przeszkodzić w uzdrowieniu.

  1. Rozbite relacje z innymi
  1. Niewyznane grzechy
  1. Nieprzebaczenie
  1. Brak wiary
  1. Niepodporządkowanie się władzy

Oprócz tych, istnieją również inne czynniki. Niektóre dotyczą osoby otrzymującej uzdrowienie, a inne osób modlących się. W wielu przypadkach winy nie ponosi żadna z zaangażowanych osób, a często też powody są po prostu nieznane (Jan 9:1-3). Zwykle przyczyny nie są bezpośrednio związane z sytuacją. Nie pozwólmy, aby przypadki, w których ludzie nie dostępują uzdrowienia, zniechęciły nas. Lekarze nie przestają pracować z chorymi, mimo że nie wszyscy zdrowieją.

Bóg jest dobry, kochający i święty. Chce dla nas tego co najlepsze. Rozwój charakteru jest ważniejszy niż zewnętrzne uzdrowienie (Mateusz 6:25), choć Bóg pragnie też, abyśmy wszyscy byli uzdrowieni (Mateusz 14:36).


Zaproszenie video na Post Estery

Zaznaczcie w kalendarzach i wpiszcie w swoje plany dołączenie do nas fizycznie w pokoju modlitewnym Revive Israel lub poprzez przekaz internetowy na żywo, na dzień modlitwy i postu Ta'anit Ester (4. marca 2015 od 8:00 do 20:00 czasu polskiego). Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Obnażamy oszukańcze żądania islamu

W poniższym filmiku Asher mówi o uniwersalnych prawach moralnych jakie Bóg zawarł w dziesięciorgu przykazań i obnaża niektóre z oszukańczych żądań islamu. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Boska nagana

Asher Intrater

Z tego co widać, nasza praca przynosi wiele owocu w kongregacjach w Jerozolimie i Tel Awiw, w nowych ośrodkach modlitwy; organizowane są ewangelizacje, konferencje o jedności, ludzie wysyłani są na międzynarodowe misje, itd. Jedno z wyzwań jakim stawiamy czoła to stres i presja wywierana na wszystkich zaangażowanych. W zeszłotygodniowym fragmencie Tory Jetro gani Mojżesza za bycie nadto zapracowanym i nakładanie zbytniego ciężaru na siebie i otaczających go ludzi. Wszyscy, którzy czytaliśmy razem, odczuliśmy wyraźną naganę od Pana.

Dziwnym dziełem przypadku, hebrajskie słowo oznaczające “który”, pisze się tak samo jak imię “Asher”, które oznacza “błogosławiony, radosny”. Zatem naganę Jetro można by odczytać:

“Cóż to za praca, jaką wykonujesz dla tego ludu, Asher?” - II Mojżeszowa 18:14

“Niedobra to rzecz, którą czynisz, Asher”. - II Mojżeszowa 18:14

“Zbyt wyczerpujesz i siebie, Asher, i ten lud, który [jest] przy tobie”. - II Mojżeszowa 18:18

Ał! Nie wiedziałem, czy śmiać się czy płakać. Proszę, módl się z nami o mądrość i łaskę.


Konferencja o Auschwitz

W zeszłym miesiącu, w 70. rocznicę wyzwolenia Auschwtiz, miała miejsce w Krakowie ważna konferencja prorocza. Wśród mówców znaleźli się: Henryk Wieja z Polski, Harald Eckert z Niemiec, Chuck Pierce z USA i Martin i Norma Sarvis z Izraela. Henryk napisał:

Narody Polski i Niemiec doświadczyły dwóch różnych rodzajów winy. Niektórym Żydom łatwiej było przebaczyć Niemcom niż Polakom. Żydzi żyli tu, w Polsce, przez ponad 1000 lat. W XVIII wieku 80% europejskich Żydów mieszkało w Polsce. Byli częścią polskiej historii i kultury. Na wiele sposobów polski kościół zajął stanowisko wszystkich kościołów Europy – zamiast przygarnąć i ochraniać będących częścią nas Żydów, zdradziliśmy ich i porzuciliśmy.

Po modlitwie i sesjach wykładowych, odczuliśmy jak Pan usunął ogromny ciężar z serc Żydów, Polaków, Niemiec i innych Europejczyków! Żyjemy w nowej erze, w dekadzie “siedemdziesiątek” - teraz świętujemy 70-tą rocznicę wyzwolenia Auschwitz; za parę miesięcy będziemy mieli kolejną 70. rocznicę – końca II wojny światowej, a za trzy lata – 70. rocznicę powstania Państwa Izrael.


Wyjazd Baruch HaBa

Zbliża się ostateczny termin (20. lutego) rejestracji na ten niepowtarzalny wyjazd. Revive Israel zaprasza, abyście odwiedzili nas (28. kwietnia – 7. maja 2015) oraz naszych współpracowników tutaj, w ziemi obiecanej. Będziecie mogli nawiązać relacje z tutejszymi wierzącymi, zwiedzić nasz kochany kraj i posłuchać zmieniającego życie nauczania od lokalnych liderów. Więcej informacji i zapisy TUTAJ!


Inne artykuły - 2015

Inne artykuły