>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 20.2 2015 Revive Israel

Bóg mi powiedział! Czyżby?

Asher Intrater

W naszych kongregacjach, wśród ludzi wierzących w aktywne dary Ducha Świętego, często słyszymy, jak ktoś mówi z wielkim entuzjazmem: “Bóg mi powiedział...!” Co mamy na myśli poprzez takie stwierdzenie? Czy może to być prawda?

Jest możliwe, aby przez wiarę w Jeszuę zamieszkał w nas Duch Świętegy: Rzymian 8:9, 11 – “Duch Boży w was mieszka.” “(…) mieszka w was Duch (…)” “dzięki swemu Duchowi, który zamieszkuje w was”.

Doświadczając wewnątrz duchowej obecności Boga, możemy być prowadzeni przez tego Ducha. Rzymian 8:14 - “Ci wreszcie, którymi Duch Boży kieruje, są synami Boga”. Owego odczucia wewnętrznego prowadzenia możemy zaznawać codziennie, jeśli nie w każdym momencie.

To “prowadzenie” jest kontynuacją doświadczeń proroków Izraela (I Samuel 10:10-13, Joel 2:28-29) i wypełnieniem modlitwy Mojżesza, proszącego o to, by cały Boży lud mógł otrzymać Ducha Świętego i proroctwo (IV Mojżeszowa 11:29). “Zamieszkiwanie” Ducha w nas, obecne w czasach Nowego Przymierza, jest jednak subtelniejsze, bardziej intuicyjne, wewnętrzne, subiektywne i normatywne niż prorocze interwencje Boga opisane w Prawie i Prorokach.

Rozróżnianie myśli

W sercu istot ludzkich nieustannie płynie strumień myśli. Niektóre z nich mają pochodzenie duchowe, a inne cielesne: Rzymian 8:6 - “Albowiem zamysł [w wersji ang. “myśli” - przyp. tłum.] ciała, to śmierć, a zamysł [myśli] Ducha, to życie i pokój”. Istnieje przepływ myśli, który wypływa do duszy z naszego ducha będącego w relacji z Duchem Świętym. Inny strumień myśli dochodzi do naszej świadomości z naszej cielesności, połączonej ze światem i będącej pod wpływem złych duchów (Efezjan 2:2).

Gdy ktoś mówi: “Bóg mi powiedział”, zwykle ma na myśli: “Miałem nagłą, klarowną myśl, która pojawiła się w moim umyśle z mojego ducha i jestem przekonany, że myśl ta pochodzi od Ducha Pańskiego”. Jako że dość niezręcznie jest wypowiadać to wszystko, ludzie upraszczają zwykle mówiąc “Bóg mi powiedział”. Jest jednak konieczne abyśmy wyjaśniali o co nam chodzi dostatecznie często aby uniknąć nieporozumień. Jeśli nie tego będziemy tego czynić, inni mogą zrozumieć, że wyolbrzymiamy twierdząc, że Bóg objawił się i podyktował nam przesłanie.

To nie tak, że Bóg w słyszalny sposób przemówił do ciebie, ale raczej miałeś “wrażenie” w sercu. Rzymian 8:16 - “Ten właśnie Duch świadczy wobec naszego ducha (…)” Acha! Więc może bardziej precyzyjnie byłoby powiedzieć: “Odczuwam, że Duch Święty świadczy wobec mojego ducha...” Powiedzenie czegoś takiego od czasu do czasu może być mniej mylące niż stwierdzenie po prostu “Bóg mi powiedział...”

Wyjaśnienie tej kwestii raz na jakiś czas dodałoby troszkę pokory temu co mówimy. Pomogłoby również nowym osobom. Być może byłoby nawet pomocne dla tych, którzy byli świadkami błędów i przesadzeń wypowiadanych w imię proroctwa, i dzięki temu nie czuliby się urażeni do tego stopnia, że mogliby odrzucić dary Ducha w ogóle.

Przepływ myśli wewnątrz nas przychodzi w formie:

  1. Słów
  2. Obrazów
  3. Odczuć sumienia

Świadectwo sumienia

Trzeci typ przesłania to intuicyjna informacja lub ostrzeżenie, podobne do świateł na drodze: zielone - “jedź”, żółte - “uwaga” lub czerwone - “stop”. Rzymian 2:15 - “przy jednoczesnym świadectwie ich świadomości i myśli, spośród których jedne ich oskarżają, a inne bronią”. Większość ludzi rozpoznaje wewnętrzny przepływ myśli. Chodzi o to, aby rozróżnić, czy Bóg coś mówi i, jeśli tak, jak to zinterpretować.

Sumienie jest właśnie tą częścią naszego ducha, wobec której Bóg “świadczy”. Dlatego też przekaz od Boga zawsze zawiera czysty, moralny aspekt. Rzymian 9:1 - “świadczy za mną moje sumienie wraz z Duchem Świętym”. Rzeczywiście możesz odebrać przesłanie od Ducha Świętego, ale nie zapominaj, że jest ono filtrowane przez twego własnego ducha i sumienie.

Cokolwiek wpływa na twoje serce wpłynie też na to, co odbierasz i jakie będziesz miał do tego podejście. W rozróżnieniu prawdziwości proroczego przesłania musimy wziąć pod uwagę ten osobisty aspekt. Wciąż prorokujemy niedoskonale (I Koryntian 13:9).

Prośmy pokornie o przebaczenie tych, których “zgasiliśmy” poprzez przesadę i wyolbrzymienia, nie mówiąc już o totalnych kłamstwach i hipokryzji. Nie ustawajmy w poszukiwaniu nieskażonego i dokładniejszego wyrażania proroczych darów.


Zaproszenie wideo na Post Estery

Zaznaczcie w kalendarzu i uwzględnijcie w swych planach dołączenie do nas; fizycznie w sali uwielbieniowej Revive Israel lub poprzez internetowy przekaz na żywo, na dzień modlitwy i postu w dniu Ta'anit Ester (4. marca 2015 od 8:00 do 20:00 czasu polskiego)

http://youtu.be/dJbQuULHg3U?list=UUeOJT0q7PjZHNSXnjZpZkAA


Imię Boga – Jehowa

W poniższym przesłaniu (tłumaczonym na chiński) Youval naucza o znaczeniu imienia Boga (Jehowa) w języku hebrajskim i wskazuje w jaki sposób imię to zawarte jest w imieniu Jeszua (Jezus). Aby obejrzeć, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły - 2015

Inne artykuły