>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 27.2 2015 Revive Israel

Post Estery

Proszę, dołącz do nas na 12 godzin uwielbienia, modlitwy i postu w środę, 4. marca. Zbierzemy się aby szukać Pana zgodnie z przykładem danym nam przez królową Esterę w czasach Imperium Perskiego. Możesz śledzić wydarzenie na żywo przez Internet od 8:00 do 20:00 czasu polskiego.

Wydaje się nie być przypadkiem, że w tym roku to wydarzenie przypada dokładnie w czasie gdy premier Izraela ma przemawiać w USA o zagrożeniu jakim jest broń atomowa Iranu (współczesnej Persji) i wprowadzenie ogólnoświatowego terroru dżihadu. Zaraz potem w Izraelu odbędą się wybory rządowe. Podobieństwo z Księgą Estery jest uderzające. Potrzeba wstawiennictwa w tym czasie jest tak samo pilna jak wtedy.

*WAŻNE*

Aby dołączyć do nas przez przekaz Internetowy na żywo, wejdź proszę na reviveisrael.org w dniu wydarzenia.

Aby obejrzeć zaproszenie wideo, klliknij TUTAJ!


Pięć sposobów, w jaki cierpienie przynosi życie

Ron Cantor

Jeden z moich ulubionych wersetów to Filipian 3:10. Paweł przebywa w więzieniu, ale zamiast prosić Boga aby go uwolnił, mówi:

...żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci,

Większość ludzi czyta początek tego wersetu i na tym poprzestaje. Jednak aby dostąpić mocy zmartwychwstania musisz najpierw umrzeć. Nikt jeszcze nie został wzbudzony z martwych przed śmiercią!

Dostępujemy tej śmierci – doświadczając jego cierpień – poprzez cierpienie dla ewangelii. Oto pięć duchowych korzyści z cierpienia:

Z cierpieniem przychodzi bliskość

Jest pewien poziom bliskości z Jeszuą, który może być osiągnięty jedynie poprzez cierpienie. Paweł zrównuje poznanie Mesjasza z uczestniczeniem w Jego cierpieniach.

Jeszua zaprasza nas do cierpienia wraz z Nim

Gdy wiele lat temu przechodziłem przez bardzo bolesny moment – tak bolesny, że myślałem, że to koniec mojej służby – usłyszałem głos Pana. Wiedziałem, że mogę się bronić sam i wielu zachęcało mnie abym tak uczynił. Jednak słowa Jeszuy brzmiały: “Zapraszam cię, abyś ze mną umarł”. W minucie gdy powiedziałem tak, pokój wypełnił moją duszę i byłem przekonany, że Jeszua wstawi się za mną. Tak się też stało w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Ukróciłbym Jego interwencję gdybym bronił się sam.

Cierpienie sprawia dojrzałość

W Szkole Biblijnej mieliśmy młodego “proroka”, który wychodził usługiwać. Miał 18 lat i jego namaszczenie było bezsprzeczne. Mimo to, nasz dyrektor ostrzegł nas, że mądrość przychodzi jedynie z wiekiem. Parę lat później został zdemaskowany jako homoseksualista. Józef jako nastolatek miał dar proroczy, ale był zbyt niedojrzały aby go używać. Przez paplanie swym braciom skończył jako niewolnik – a później jako więzień. Po wielu latach i próbach, w końcu dojrzał do swego powołania. Przygotowało go cierpienie przez jakie przeszedł. W przeciągu kilku godzin stał się najpotężniejszym człowiekiem na ziemi.

Im większe powołanie, tym większe cierpienie.

Król Dawid otrzymał powołanie do królowania będąc chłopcem. Przez pewien czas wydarzenia układały się w taki sposób, że można było przypuszczać, że wkroczy w swe powołania lada dzień: został zaproszony do grania Saulowi na harfie, zabił Goliata, został generałem a nawet dostał obietnicę od prawowitego następcy tronu – Jonatana – że w jego miejsce to Dawid będzie królem. A potem, nagle, król usiłuje go zabić. Przez ponad dziesięć lat cierpiał uciekając przed Saulem. Jednak ostatecznie wszystko to służyło jego przygotowaniu. Starszy i dojrzalszy Dawid miał dwie szanse na zabicie Saula, ale nie uczynił tego. Dorósł i niedługo po tym został królem.

Ze śmierci do żywota

Paweł mówi w I Koryntian 4:10-12, że gdy doświadczymy śmierci z powodu ewangelii, zrodzi to życie w naszych słuchaczach. Całe cierpienie jakie on sam zniósł dla ewangelii wyzwoliło potężne namaszczenie w jego pracy głoszenia Dobrej Nowiny. Mieszkaliśmy przez rok na Ukrainie niedługo po rewolucji. Zmagaliśmy się z mieszkaniem pełnym pcheł, łazienką wypuszczającą co noc ścieki kanalizacyjne przez podłogę oraz pogróżkami mafii. Było ciężko! Jednak, na koniec naszego pobytu, pozostawiliśmy po sobie nowy zbór kwitnący do dnia dzisiejszego.

Choć cierpienie nie oznacza dobrej zabawy, zwyczajnie nie istnieje inny sposób aby dotrzeć do pełni tego, do czego Bóg cię powołał.


Bojaźń Boża i obopólne poddanie

Asher Intrater

Jest wiele pięknych i przeszywających myśli na temat bojaźni Bożej, spisanych w Biblii. Mamy bojaźń Bożą, ponieważ Bóg karze zło, nawet na wieczność (Łukasz 12:5). Bojaźń Boża jest czysta i trwa na wieki (Psalm 19:9). Bojaźń Boża prowadzi do cudów i uzdrowień (Dzieje 2:43; 5:11-12). Bojaźń Boża usuwa wszelki inny strach (Łukasz 12:4). Dzięki bojaźni Bożej nienawidzimy zła (Przypowieści 8:13). Dzięki bojaźni Bożej możemy wielbić Pana (Objawienie 15:4).

Wszystko to brzmi bardzo ładnie i duchowo. Ale jak bojaźń Pana wygląda w praktyce? Skąd wiemy, czy ją mamy czy nie?

Efezjan 5:21 - “Bądźcie podlegli sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej”.

Bojaźń Pana obecna wśród nas będzie skutkowała tym, że będziemy sobie wzajemnie ulegać. Jeśli boję się Pana, nie chcę być pyszny ani buntowniczy. Chcę słuchać mądrości innych i ich uwag w stosunku do mnie. Aby mieć taką postawę, muszę być poddany innym.

Ta sama prawda tyczy się również nich. Oni również będą chętni się poddać. Tak więc będziemy skłonnić poddać się sobie nawzajem. Bojaźń Boża w nas owocuje przez obopólne poddanie. Jest to jeden z dowodów na to, że obecna jest wśród nas bojaźń Boża. Jeśli nie poddajemy się sobie nawzajem, prawdopodobnie nie mamy też bojaźni Bożej.


Znoszenie prób

W poniższym nagraniu z kongregacji Ahavat Jeszua w Jerozolimie, Asher mówi o trzech próbach/testach, które każdy z nas musi przejść i zaliczyć przed Bogiem. Aby posłuchać, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły - 2015

Inne artykuły