>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 27.3 2015 Revive Israel

Nieodwołalne powołanie

Dan Juster

Oni to - w stosunku do ewangelii - są wrogami ze względu na was, ze względu jednak na wybór są umiłowani dzięki patriarchom. Nieodwołalne bowiem są dary i powołanie Boże" – Rzymian 11:28-29.

Żydzi, naród Izraela, ma nieodwołalne powołanie. Pisałem o nim w mojej książce The Irrevocable Calling (Nieodwołalne powołanie). Zachowanie Izraela i jego powrót do Ziemi Obiecanej jest wielkim świadectwem wierności Boga oraz jego całkowitego panowania nad ogółem historii.

Świadectwo Izraela upamiętnia Boże działanie w historii narodu oraz wskazuje na czasy ostateczne i okres mający nadejść. Na przykład, Szabat jest świadectwem tego, że Bóg stworzył niebiosa i ziemię w sześć dni i odpoczął w dzień siódmy. Jest też cieniem okresu przyszłego, kiedy wszyscy wejdą do zupełnego odpoczynku Szabatowego w Nim.

Pascha wywodzi się z czasów Wyjścia z Egiptu i jest cieniem tego, jak wszystkie narody wejdą w swe przeznaczenie w przyszłości.

Szawuot (Pięćdziesiątnica), pierwsze obfite żniwa, był czasem wylania się Ducha Świętego w pierwszym wieku. Zapowiada czas, w którym cała ziemia będzie pełna Ducha, a poznanie Boga wypełni całą ziemię (Izajasz 11:9).

Jom Teruach, Święto Trąb (Szofarot), ogłasza sąd Boży i nastanie rządów Mesjasza. Oznacza również moment ponownego zgromadzenia się Izraela w jedno miejsce (Izajasz 27) i zmartwychwstanie umarłych (I Tesaloniczan 4:16-17).

W Jom Kippur, Dniu Pojednania, arcykapłan dokonywał przebłagania za naród. Jeszua, nasz arcykapłan, wszedł do miejsca najświętszego niebiańskiego Namiotu Zgromadzenia ze swą własną krwią (Hebrajczyków 9). Pojednanie to wciąż czeka na swe zastosowanie dla całości narodu izraelskiego i narodów (Zachariasz 12:10, Obj. 22:2).

Wielkie Święto Żniw, Namiotów, jest oczekiwaniem na Dzień Królestwa Bożego, w którym Izrael i wszystkie narody zjednoczą się pod przywództwem Mesjasza (Zach. 14:9).

Żydowscy uczniowie Jeszuy są częścią swego narodu; Paweł wykazał, że był posłuszny Torze i udowodnił swą zupełną przynależność do narodu Izraela (Dzieje 21). Żydowskie kongregacje mesjaniczne są drogą dla żydowskich uczniów Jeszuy prowadzącą do pozostania zarówno izraelitą jak i częścią “kościoła”. Kongregacje te składają się również z pogan, którym sprawia radość utożsamianie się z narodem żydowskim i oddawanie Bogu chwały w takim właśnie kontekście. Życie żydowskie opiera się na wspólnocie i trudno jest praktykować je w pojedynkę. Akceptujemy dobrą i piękną część żydowskiej kultury i chcemy w jej obrębie. Żydowscy uczniowie Jeszuy są zarówno zbawioną resztką Izraela i żydowskimi członkami Ciała Mesjasza, żydowską częścią Jednego Nowego Człowieka. Łączą Izrael i Kościół w jedno w niewidzianym dotąd instytucyjnym połączeniu. Pewnego dnia cały Izrael stanie się częścią Ciała Mesjasza, wszczepionym powtórnie do ich własnego Drzewa Oliwnego prowadzącego ze śmierci do życia (Rzymian 11:15).

Wszyscy wierzący muszą uznać, że Izrael wciąż pozostaje narodem wybranym, nie został zastąpiony, a żydowscy wierzący są niezmiennie częścią tego ważnego powołania. Bożym celem jest by Izrael i pozostałe narody były jedno pod panowaniem Mesjasza.


Konflikt spod krzyża: Kto jest królem Żydów?

Niedawne wybory w Izraelu poprzedzone były wieloma modlitwami. Teraz jednak mamy taką samą lub nawet większą potrzebę modlitwy, w czasie tworzenia się koalicji rządzącej.

Utworzenie rządu Izraela obejmuje dwie części:

  1. Wybory – kto będzie “królem Izraela”.
  2. Koalicja – kto stworzy rząd.

Mamy tendencję do myślenia o krzyżu jedynie w kontekście przebłagania i przebaczenia grzechów. Amen. Niemniej jednak, w czasach tamtych wydarzeń, wielki spór jaki doprowadził do ukrzyżowania toczył się wokół innej kwestii: czy jest on rzeczywiście Mesjaszem - “Królem Żydów” (Jan 18). Dziś premier Izraela posiada ziemską pozycję “Króla Żydów”, ale oczywiście nie “nosi” płaszcza będącego atrybutem mesjasza czy boskości. Jako że Izrael utracił państwowość na prawie 2000 lat, kwestia “króla Żydów” również ucichła. Teraz jednak Izrael ponownie ma swoje państwo; powróciła również pozycja przywódcza i na nowo jest ona tą, o którą toczy się najwięcej sporów i która jest najbardziej atakowana na świecie.

Duchowa walka o rząd Izraela ma związek z jednością potrzebną do utworzenia koalicji. Nie można utworzyć rządu bez koalicji i nie można utworzyć koalicji bez jedności pomiędzy liderami partii. Tą samą sytuację znajdujemy dziś w międzynarodowym kościele. Królem jest Jeszua; został on wybrany (Ps 2), ale wśród Jego uczniów  nie ma wystarczającej jedności, aby Jego królestwo działało na ziemi i poszerzało się (Jan 17).

Aby obejrzeć przesłanie Ashera po angielsku, kliknij TUTAJ!


Błogosławienie narodów

Cody Archer

Przez ostatni miesiąc tu, w Revive Israel, mieliśmy przywilej gościć kolejną falę gości przybyłych z całego świata w odwiedziny! W każdym tygodniu mieć okazję do modlitwy, proroctwa, nauczania, zachęcania i budowania relacji z ludźmi głodnymi zjednoczenia niesamowicie dodaje pokory i jest nawet czasem przytłaczające. Wyzwanie z jakimi się zmierzamy to znalezienie złotego środka między lokalną a międzynarodową częścią naszej posługi. Byłoby znacznie prościej skupić się tylko na jednej z tych dwóch stron, ale jest to napięcie, do którego Bóg nas powołał.

W zeszłym tygodniu, w trakcie spotkania z grupą starszych zboru z USA, wysłanych przez swojego pastora w celu “przeszpiegowania Izraela” w poszukiwaniu lokalnych wierzących z którymi można by nawiązać współpracę, powiedziano nam, że czas spędzony z nami był najlepszym momentem ich podróży. Jest to coś co słyszymy raz po raz. Jedność i współpraca Jednego Nowego Człowieka – Żydów i pogan, realnie pogłębiają się w naszych czasach!


Inne artykuły

Inne artykuły