>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 3.4 2015 Revive Israel

Podwójne znaczenie zbawienia

Asher Intrater

Imię Jeszua – Jezus ישוע – niesie w sobie znaczenie słowa J'szua – zbawienie ישועה .

Koncepcja zbawienia ma w Piśmie podwójne znaczenie: wojskowe i duchowe. Obydwa są prawdziwe. Hebrajscy prorocy zwykle podkreślali znaczenie wojskowej interwencji Boga w granicach narodu, w celu jego ochrony przed zniszczeniem. Pierwsi mesjańscy apostołowie Jeszuy kładli nacisk na wieczne przebaczenie Boga, w wymiarze duchowym, dzięki któremu jesteśmy zbawieni od grzechu i śmierci.

To rozdwojenie może być przyczyną zamieszania gdy próbujemy rozmawiać z kimś o zbawieniu. Pytanie: “Jesteś zbawiony?” współczesnym hebrajskim praktycznie nic nie znaczy.

Gdy naród Izraela wyszedł z Egiptu, Bóg dokonał cudownego zbrojnego zbawienia, topiąc ich wrogów w Morzu Czerwonym. Zaraz potem jednak zaczęli oni powtórnie grzeszyć i musieli przez to błąkać się po pustyni przez czterdzieści lat zanim umarło całe to pokolenie (I Koryntian 10:1-13).

Narodowe, wojskowe aspekty zbawienia stały się w ostatnich pokoleniach ważniejsze, w czasach gdy Izrael ponownie znalazł się na swej ziemi i jest zagrożony ze wszystkich stron destrukcją grup dżihadowskich.

Pascha i zbawienie

W dodatku, odkąd Izrael uzyskał państwowość, stopniowo zmienia się zrozumienie Paschy. Przez wiele lat wygnania była ona przede wszystkim ceremonią religijną, symbolicznym upamiętnieniem momentu z przeszłości. Obecnie Pascha jest świętem narodowym, obchodzonym jednocześnie przez religijnych i świeckich ludzi. Dla niektórych jest to święto państwowe, dla innych religijne, a dla jeszcze innych ważne są oba te aspekty.

Społeczeństwo Izraela znajduje się na etapie przejściowym. Młodzi Izraelici chętni są zadawać radykalne pytania o znaczenie żydowskich symboli. Mieliśmy do czynienia z bardzo napiętymi politycznie momentami, zarówno na prawicy jak i na lewicy. Religijna wspólnota Izraela przeszła przez szereg etapów w swym rozwoju, w tym religijny nacjonalizm, białą rewolucję, mesjanizm chasydzki Chabad i współczesny pluralizm.

Choć wciąż jesteśmy nieliczni, pomału rośnie zainteresowanie i próba zrozumienia Mesjanicznych Żydów przez ogół społeczeństwa izraelskiego.

Bóg ustanowił święto Paschy jako “wskazany czas”. Ma on upamiętniać uwolnienie z Egiptu oraz śmierć i zmartwychwstanie Jeszuy, które również miały miejsce podczas Paschy. Z biegiem lat ludzie będą zadawać coraz więcej pytań o symbolikę, nacjonalizm i mesjanizm związane z Paschą. Historyczny punkt widzenia uczniów Jeszuy prawdopodobnie również stanie się częścią tej dyskusji.

Podczas gdy ogólnoświatowy islamski dżihad i nastroje antysemickie przybierają na sile, znaczenie Paschy jako Bożej militarnej interwencji by zbawić Izrael również będzie zdobywało na znaczeniu.

Zbawienie – dwie strony monety

Omawiane tu dwa różne aspekty “zbawienia” mogą bardzo spójnie zjednoczyć się w miesiącach poprzedzających przyjście Jeszuy. Wzrośnie zarówno poznanie Go jak i rychła potrzeba wojskowej interwencji Bożej. Wszystkie proroctwa o powtórnym przyjściu Jeszuy wskazują zarówno na duchowe przebudzenie jak i interwencję militarną. “Cały Izrael dostąpi zbawienia” (Rzymian 11:26), w obydwu znaczeniach tego słowa.

Duchowe przebudzenie w ziemi Izraela będzie szło w parze z wołaniem do Pana o ratunek od militarnego zniszczenia. Jeszua i anioły w niebie zejdą by zbawić Izrael od ataku wojskowego, niosąc w tym samym czasie wieczne zbawienie duchowe. Atak narodów, przebudzenie w Izraelu i Boża “militarna” interwencja osiągną swój punkt kulminacyjny w tym samym momencie.


Dwa szczyty

W zeszły weekend odbyły się dwa szczyty debatujące na temat Bliskiego Wschodu. Kontrast pomiędzy nimi naświetla niektóre z dziwnych zawiłości konfliktu w tym regionie. Jeden z nich zwołano w Lozannie w Szwajcarii – międzynarodowa koalicja przewodzona przez Stany Zjednoczone zdaje się dojść do zgody z Iranem w sprawie planów zbrojenia nuklearnego w tym państwie.

Drugi szczyt odbył się w Szarm el-Szejk na Synaju – liga arabska prowadzona przez Egipt i Arabię Saudyjską zebrała się w celu utworzenia koalicji przeciwko agresji wojsk irańskich na całym Bliskim Wschodzie, a w szczególności w Jemenie. Jak na ironię, większość ligii arabskiej zgadza się co do kwestii Iranu z Izraelem.

Prezydent Egiptu Al Sisi nazwał Iran “obcymi ekstremistami usiłującymi wtargnąć na nasz teren”. Egipt i Arabia Saudyjska zaproponowały powstanie ogólno-arabskiego wojska mającego odeprzeć irańską grupę hotów przejmującą kontrolę nad Jemenem i idącą w stronę strategicznej cieśniny Bab-Al-Mandab na Morzu Czerwonym, nadzorującą cały handel z i do Azji.

Kto wspiera Iran?

Wśród Palestyńczyków, Organizacja Wyzwolenia Palestyny stoi po stronie koalicji egipsko-saudyjskiej, a Hamas po stronie Iranu. Z Libańczyków, rząd opowiada się za koalicją, a Hezbollah za Iranem. Wśród Jemenitów, rząd popiera koalicję a hoci Iran. Syria, wspierana przez Iran, wspiera Iran w obecnym konflikcie.

Obywatele Iranu nie są Arabami lecz Persami. Irański rząd Ajatollahów to radykalni szyici, sprawujący władzę nad radykalnymi szyickimi liderami na całym świecie. Egipcjanie i Saudyjczycy są Arabami i względnie umiarkowanymi sunnitami. Al Kaida i ISIS są sunnitami, ale również dżihadowskimi ekstremistami. Wspierają dżihadowskie cele Irańczyków, ale walczą z nimi próbując zawładnąć Syrią.


Izrael i narody

W poniższym przesłaniu Asher pokazuje, że w sposób w jaki mężczyzna i kobieta zostali stworzeni jedno dla drugiego, tak samo Izrael i narody. Obydwoje są powołani do bycia w relacji oraz  usługiwania i błogosławienia sobie nawzajem. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły