>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael
© 17.4 2015 Revive Israel

Proroctwa Daniela

Asher Intrater

Księgę Daniela można podzielić na dwie główne części. Rozdziały 1 – 6 opowiadają o doświadczeniach Daniela i jego przyjaciół w czasie gdy służyli pod zarządem Babilonii i Persji. Rozdziały 7 – 12 zawierają opisy wizji Królestwa Bożego i czasów ostatecznych.

Na tle całości proroctw, w których prorocy Izraela stopniowo objawiali Boże plany, wizje Daniela są najbardziej szczegółowe i rozwinięte. Obraz nadchodzącego Mesjasza utorował drogę Ewangelii; otrzymane przez niego wizje o czasach ostatecznych posłużyły jako tło i kontekst dla Księgi Objawienia.

4 główne wizje z rozdziałów 7 – 12:

  1. Rozdział 7: pierwszy rok Belsazara – wizja 4 bestii i Sędziwego.
  2. Rozdział 8: trzeci rok Belsazara – wizja Barana (Persja/Medowie) i Kozła (Grecja).
  3. Rozdział 9: pierwszy rok Dariusza – proroctwo o 70 tygodniach i “usnięciu” Mesjasza.
  4. Rozdziały 10-12 – trzeci rok Cyrusa – podsumowanie czasów ostatecznych wizją “Ognistego Człowieka”.

Daniel miał ograniczone zrozumienie swych własnych wizji. Powiedziano mu, że ich wypełnienie nadejdzie w późniejszym czasie, i dlatego zostało “zapieczętowane” aż do owego momentu (Daniel 8:26; 12:4, 9).

W każdym z tych czterech większych proroctw znajdują się bezpośrednie odniesienia do Jeszuy, takie jak: “Mesjasz”, “Dowódca Zastępów” i “Anioł JHWH” (Daniel 7:13-14; 8:11, 15, 25; 9:25-26; 10:5-6, 20-21).

Wszystkie te proroctwa wspominają o dwóch siłach demonicznych biorących udział w duchowej walce przeciwko Królestwu Bożemu: Parasie (Persji) i Jawanie (Grecji). Persja leży na wschód od Izraela, a Grecja na północny zachód. Trudno jest nie dostrzec analogii do czasów ostatecznych w jakich żyjemy i podobieństwa ekstremizmu islamskiego do ducha Parasu i zachodniego, ateistycznego humanizmu do ducha Jawanu.

Z drugiej strony, chociaż demoniczne zwierzchności Parasu i Jawanu są złe, przywódcy tych narodów mogą czasem sprowadzić dobro na tereny znajdujące się pod ich wpływem. Zarówno Dariusz jak i Cyrus są w Piśmie wychwalani; również osiągnięcia cywilizacyjne Aleksandra Wielkiego z Grecji (właściwie, z Macedonii) mogą być postrzegane w pozytywnym świetle. Widzimy jak postać Anioła JHWH (Jeszua) walczy za Dariusza (Daniel 11:1), a Cyrus jest nazwany “namaszczonym” (masziach) przez Boga gdy wydaje dekret o odbudowie Jerozolimy (Izajasz 45:1).

Zwróć uwagę na historyczny kontekst ostatnich proroctw Daniela: pierwsze dwa miały miejsce za panowania Belsazara, który był złym synem Nebukadnezara. Był tym, któremu ukazało się “pismo na ścianie” (Daniel 5). Daniel przewidział upadek Belsazara, który nastąpił zaraz po ukazaniu się na ścianie napisu. Królestwo Belsazara zostało podbite przez Dariusza.

Daniel miał możliwość wykonywania pierwszorzędnej pracy służąc na wzór premiera za rządów Dariusza i Cyrusa (Daniel 6:29). Wydaje się, że decyzja Cyrusa o zgodzie na odbudowę Syjonu była skutkiem wpływu politycznego, modlitw i proroctw Daniela za jego panowania.

Daniel studiował proroctwa Izajasza i Jeremiasza i zaczął modlić się o ich wypełnienie w jego pokoleniu. Podobnie my jesteśmy powołani do czytania wszystkich Pism prorockich i modlić się o ich wypełnienie w naszym pokoleniu. Oby spłynęło na nas to samo namaszczenie i zrozumienie jakie miał Daniel – aby modlić się, pościć, wstawiać w modlitwie i pokutować tak jak on, wierząc równocześnie, że tak jak on możemy mieć wpływ na historię poprzez wiarę i proroctwo.


Porozumienie z Iranem

W tym tygodniu Rosja zdecydowała się sprzedać rakiety S-300 Iranowi w zamian za ropę – skutkiem wstępnego anulowania sankcji podczas rozmów w Lozannie. Izrael, Egipt i Arabia Saudyjska wyraziły obawy, że anulowanie sankcji doprowadziłoby do wyścigu zbrojeń na Bliskim Wschodzie. Izrael obawia się w dodatku, ze zastrzyk gotówki dla rządu Ajatollahów w Iranie zaowocowałoby w dalszą inwestycję w terroryzm i radykalny islam.


Koalicja

Koalicja nowego rządu wciąż jeszcze się nie uformowała. Kluczowe pozycje w ministerstwach spraw zagranicznych, bezpieczeństwa, spraw wewnętrznych i edukacji nie zostały jeszcze obsadzone (prawdopodobnie ministerstwo obrony znajdzie się w rękach Jaalona a skarbnica państwowa w rękach Kakhlona). Formacja tego rządu ma centralne znaczenie dla przyszłości Izraela. Módl się o Bożą wolę, mądrość i interwencję.


Podróż do Etiopii

Proszę, módl się o Elanę Cantor na czas jej podróży. W tym tygodniu, wraz z młodym izraelskim przyjacielem wyrusza do Etiopii aby dołączyć do ekipy pod przywództwem Joela Chernoffa, która służy sierotom i potrzebującym na terenie Bahar Dar.


Zaproszenie na Szawuot

Wierzymy na podstawie Pism, że Bóg wyleje swego Ducha Świętego na wszelkie ciało w czasach ostatecznych (Dzieje 2:17-21). Aby mogło się to wydarzyć, Jeszua pragnie, by jego Ciało na całym świecie zjednoczyło się w wierze i modlitwie, prosząc o nadejście tego wydarzenia, które odmieni świat. Dlatego też prosimy cię, abyś dołączył do nas tego roku na Szawuot (Pięćdziesiątnicę) osobiście lub dzięki internetowemu przekazowi na żywo. Zaczniemy 23 maja 2015 o 21:00 czasu polskiego i będziemy trwać przez 8 godzin.

Przekaz na żywo dostępny pod adresem reviveisrael.org w czasie trwania wydarzenia.


Łaska w zgromadzeniu

W poniższym przesłaniu nasz przyjaciel Paul Wilbur dzieli się swym bogatym doświadczeniem w prowadzeniu uwielbienia, mówiąc o łasce i namaszczeniu Ducha Świętego dającego nam moc do czynienia tego, do czego zostaliśmy stworzeni. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Revive Thailand

Revive Thailand Ministries aktywnie pomaga uchodźcom (głównie z Pakistanu) w Bangkoku, z których wielu jest obecnie zatrzymanych przez tajskie władze, w związku z czym niektóre rodziny zostały rozdzielone. Pastor Mark wraz z pomocnikami pomagają im zaopatrując w żywność, akcesoria toaletowe i pieluchy. Proszę, módl się o przychylne wejrzenie urzędników, wsparcie finansowe i o ekspansję Królestwa Bożego. Aby obejrzeć krótki filmik z wiadomościami po angielsku, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły