>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 24.4 2015 Revive Israel

Nadchodząca pełnia

Dan Juster

Wierzymy, że Bóg przywróci wśród wierzących pełnię prawdy i właściwe postępowanie. W historii Kościoła widzieliśmy czasy rozwoju i zacofania. Pewne prawdy były podkreślane bardziej w pewnym okresie, zostały zapomniane w następnym, a potem na nowo zostały przywrócone.

Niektóre postępy ostatnich czasów są paralelne do odnowy Izraela. Ponowne odkrycie chrztu w Duchu Świętym i mówienia językami miało miejsce w czasie gdy pierwsi Syjoniści powrócili do Ziemii Izraela. Przebudzenie “Późnego Deszczu” wydarzyło się równocześnie z odzyskaniem niepodległości przez naród Izraela i uznanie go przez inne państwa. Odnowa charyzmatyczna pod koniec lat sześcdziesiątych nadeszła w tym samym czasie co przejęcie przez Izrael rządu nad starą częścią miasta Jerozolima.

Z drugiej strony, są pewne wymiary prawdy, na które zdajemy się przymykać oko w ostatnich latach. Stosowanie dyscypliny w zborach było znacznie bardziej obecne sto lat temu niż w dzisiejszym zachodnim świecie. Rozwód jest dziś rzeczą powszechną. To wielka strata. W dodatku, każdy okres historii Kościoła widział postępy i piękne przykłady prawdy.

Słowo “odnowienie” w kontekście 3. rozdziału Dziejów oznacza o wiele więcej niż ponowne ustanowienie czegoś co było obecne w przeszlości. “Przeto upamiętajcie i nawróćcie się (…) aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jeszue, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich” (Dzieje 3:19-21). Znaczy to również przywrócenie świata do stanu z Raju. Cała ludzkość wchodząca do Raju to coś wykraczającego znacznie poza wszystko co wydarzyło się dotychczas. Lektura Pisma prowadzi nas do wniosku, że zdążamy do czegoś znacznie większego niżto co zwykle jest rozumiane przez ludzi jako odnowienie. Zmierzamy w stronęPEŁNI.

Oznacza to, że Ciało wierzących dojrzeje, stanie się jedno, będzie pełne mocy i zupełnie czyste, tak jak opisuje to rozdział 4 i 5 Listu do Efezjan i rozdział 7 Objawienia Jana. 5 glównych posług w kościele wyposaża świętych aż do czasu gdy osiągniemy jedność w wierze i staniemy się dojrzałym i pełnym człowiekiem. Będzie się to działo aż do czasu gdy dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej (Ef. 4:13). W 5. rozdziale Listu do Efezjan oblubienica Mesjasza jest opisana jako pełna chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, (…) święta i niepokalana (5:27). 7. rozdział Objawienia opisuje tłum zlożony z ludzi wszelkiej narodowości zjednoczonych w niebiańskim uwielbieniu i przyodzianym w białe szaty – obraz Oblubienicy czasów ostatecznych. Ewangelia Jana 17:21 jest modlitwą o jedność Ciała Mesjasza, o którą Jeszua prosił przed swym procesem i ukrzyżowaniem.

Wszystko to daje nam wielką nadzieję na ujrzenie Ciała wierzących doszłego do swej pełni. Jedynie taka Oblubienica będzie mogła przyczynić się do zbawienia Izraela i wszystkich pozostałych narodów świata


Trędowaci

Victoria Trubeck

Dwa fragmenty w III Mojżeszowej mówią o tym jak kapłani mieli sprawdzać ludzi zarażonych trądem. Szczegółowo opisany został stan ropy, koloru skóry i mieszków włosowych. Kapłani musieli stać się ekspertami w diagnozowaniu trądu.

Badanie na trąd zostało opisane ponad 1000 lat przed przyjściem Jeszuy. W ciągu tego okresu odnotowano trzy cudowne uzdrowienia tej choroby (Hiob, Miriam i Naaman). Jednak w żadnym z nich osoba uzdrowiona nie musiała pokazać się kapłanom.

Pierwszym cudem Jeszuy w Ewangelii Mateusza było uzdrowienie trędowatego. Zaraz potem Jeszua nakazał mu aby pokazał się kapłanom (Mateusz 8:3-4). Kapłani musielli być zaskoczeni.

Następnie Jeszua uzdrowił kolejnych DZIESIĘCIU trędowatych i również wysłał ich do kapłanów (Łukasz 17:8). Zdaje się, że było również kilku innych trędowatych uzdrowionych przez Jeszuę (Mateusz 11:5) – kapłani z pewnością byli zdziwieni.


Przymierze: Wierność wśród zdradzieckiego rodzaju ludzkiego

Pewien żydowski komik powiedział kiedyś: “Żydzi są jak pozostałe narody, tylko że bardziej!” Wiesz, co jest w nas takiego szczególnego? Nic! Bóg wybrał nasz naród po prostu po to, by ukazać swą niezmierną łaskę i wierność! Aby odsłuchać to przesłanie audio Ashera po angielsku, kliknij TUTAJ!


Iran i koalicja

Proszę, nie ustawaj w modlitwie za formowanie się izraelskiego rządu. Jego kluczowe pozycje ministerstwa spraw zagranicznych, wewnętrznych, edukacji, sprawiedliwości i bezpieczeństwa wewnętrznego wciąż jeszcze nie są przyznane. Ich wybór będzie miał wpływ na życie w Izraelu przez następnych kilka lat.

Wielu w Izraelu, Egipcie i Arabii Saudyjskiej jest zaskoczonych łatwością, z jaką USA, Rosja, Australia i inne kraje ONZ gotowi są poprzeć reżim Ajatollahów w Iranie. Cofnięcie sankcji wydaje się być zachętą to kolejnego wyścigu zbrojeń i fundowaniem islamskiego terroru na całym Bliskim Wschodzie.

Zaproszenie na Szawuot

Prosimy cię, abyś dołączył do nas w tym roku na Szawuot (Pięćdziesiątnicę), osobiście lub przez nasz internetowy przekaz na żywo. Wydarzenie rozpocznie się 23 maja 2015 o 21:00 czasu polskiego i będzie trwać przez 8 godzin.

Specjalne zaproszenie wideo od Ashera możesz obejrzeć TUTAJ!

Aby połączyć się na żywo, odwiedź proszę reviveisrael.org w czasie trwania spotkania.


Inne artykuły

Inne artykuły