>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 8.5 2015 Revive Israel

Ekspresja najwyższej jakości

Cody Archer

W Nowym Testamencie Greckim używa się dwóch słów tłumaczonych jako “nowy”. Jedno z nich to neos – oznacza coś nowego z punktu widzenia czasu, na przykład: każdego dnia produkuje się nowe/neos ołówki. Są to takie same ołówki jak od dawna się produkuje, ale są nowe, bo zostały wykonane dzisiaj.

Inne słowo oznaczające “nowy” to kainos, które oznacza nową jakość. Gdy dzięki najnowszej technologii powstaje nowy rodzaj telefonu internetowego, który ma więcej możliwości niż wszystkie wsześniejsze modele, możemy go nazwać nowym/kainos. Nowy telefon wnosi do świata coś nieznanego wcześniej.

Paweł używa słowa kainos w Efezjan 2:15 opisując Żydów i pogan stających się “Jednym Nowym Człowiekiem” przez Jeszuę. Gdy Żydzi współpracują z Żydami, mogą wnieść do świata nowy poziom jakości tylko do pewnego stopnia; to samo tyczy się pogan. Jednak gdy Żydzi i poganie jednoczą się w jedno ciało, manifestuje się ekspresja najwyższej jakości ciała Jeszuy jaka jest możliwa na ziemi. Gdy to się dzieje, obwieszczamy zwierzchnościom i mocom niebieskim jak wielopłaszczyznowa jest mądrość Boża (Ef 3:10-11).


Podsumowanie Lag B'Omer

Karen Joy Kruger

W III Mojżeszowej 23:15 i V Mojżeszowej 16:9 Tora nakazuje nam “liczenie Omeru” przez 49 dni (siedem tygodni) od zakończenia Paschy do dnia Pięćdziesiątnicy (Szawuot).

Akiva był znanym rabinem w okresie drugiej świątyni. Żydowska legenda głosi, że miał 24 tysiące uczniów, z których wszyscy zginęli w czasie plagi, która skończyła się w 33. dniu zwanym “Lag B'Omer”. Dlatego dzień ten stał się wśród ortodoksyjnych Żydów czasem na wpół żałobnym.

Więcej legend narosło wokół rabina Shimona Bara Yochaiego (“Rashbiego”) - jednego z uczniów rabina Akivy, zmarłego w dniu Lag b'Omer. Rashbi wierzył w potajemną, ezoteryczną lekturę świętych pism i rzekomo przekazał przed śmiercią Zohar (“Oświecenie”), w proroczym przypływie myśli. Zohar stał się głównym tekstem Kabały (mistyki żydowskiej).

W dzisiejszym Izraelu podczas Lag B'Omer można zobaczyć młodych ludzi niosących drewno i tworzących ogromne ogniske. Pieką marshmallow (pianki “jojo”) i mięso i zostają do późna ku zmartwieniu rodziców. Następnego dnia szkoły są zamknięte, a dzieci wracają do domu nad ranem, śmierdzące dymem.

Tego samego wieczoru, dziesiątki tysięcy ludzi zmierzają do Galilei na Górę Meron – miejsce pochówku rabina Shimona. Obozują tam, modlą się, śpiewają i tańczą. Składane są datki pieniężne i wierzy się, że modlitwa za małżonków i błogosławieństwo finansowe przyniesie skutki. Wierzy się również, że jeśli zapali się specjalną świeczkę w szczególną godzinę, rabin Shimon pomodli się za tę osobę i będziesz zbawiony.

Mimo poczucia braterstwa i radosnego siedzenia wokół ogniska, pojawiają się oczywiste problemy związane z charakterystycznymi przeżyciami duchowymi przy grobach i modlitwami do zmarłych rabinów, niezależnie od tego jak mądrzy czy uczynni byli za życia. W Izajasza 65:4 znajdujemy ostrzeżenie dla tych, “którzy przesiadują w grobowcach i noce spędzają w miejscach tajemnych (...)”.

Gdy Miriam (Maria) przyszła do grobu by odnaleźć skatowane ciało Jeszuy, aniołowie spytali się jej: “Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?” Łukasz 24:5. W Izraelu ludzie są bardzo głodni duchowych przeżyć. Wielu z nich jest instynktownie świadomych swego braku relacji z Bogiem. Szukają więc i tęsknią do tego uczucia bliskości w swych duszach. Módlmy się aby te poszukiwania zakończyły się prawdziwym życiem i zbawieniem.


Rząd Izraelski

Partia “Dom Żydów” przewodzona przez Naftalego Bennetta zgodziła się wstąpić do koalicji Netanjahu z Ayalletem Shakedem jako głową ministerstwa sprawiedliwości. Nowy rząd Netanjahu ma obecnie przewagę zaledwie jednego głosu w parlamencie (62). Jest niestety zależny od dwóch partii ortodoksyjnych, co daje im nieproporcjonalną polityczną siłę. Kluczowa pozycja Ministra Spraw Zagranicznych wciąż nie jest obsadzona, po niespodziewanym wycofaniu się w ostatnim momencie Libermana. Pozostałe miejsca należą się partii Likud.

Proszę, dołącz do nas w modlitwie za stabilny, silny i prawy rząd Izraela, który będzie działał w sprawach obywateli, a nie tylko dążył do spełnienia partyjnych ambicji.


Goszcząc Aglow International

W zeszłym tygodniu dwukrotnie mieliśmy przywilej spędzenia czasu z naszymi przyjaciółkami z Aglow International. Pierwszy raz spotkaliśmy się z nimi na Górze Oliwnej, gdzie Asher mówił o zwrocie politycznym w Królestwie Bożym w czasie gdy zbliżamy się do momentu powtórnego przyjścia Jeszuy. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!

Za drugim razem przyszły odwiedzić nas w Yad Hashmona. Ja zawsze, czas wspólnego uwielbienia  sprowadził namacalną Bożą obecność i poprowadził do pełnego mocy czasu usługi proroczej. Asher podzielił się przesłaniem o ostatecznym planie Bożym o odnowie wszystkich rzeczy, które niedługo umieścimy na naszym kanale YouTube. Mogliśmy również mieć z nimi społeczność przy wspólnym posiłku gdzie zostaliśmy zachęceni do dążenia do głębszego braterstwa i miłości z nimi.

Przyszłej jesieni (5-8 listopada) Asher będzie przemawiał na ogólnoświatowej konferencji Aglow International w Ameryce. Chcemy zachęcić cię do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu. Więcej szczegółów TUTAJ!


Zaproszenie na Szawuot

Zapraszamy cię do wzięcia udziału w tegorocznym Szawuot (Pięćdziesiątnicy), osobiście lub przez internetowy przekaz na żywo z naszej strony. Zgromadzenie rozpoczyna się 23 Maja 2015 o 21:00 czasu polskiego i będzie trwało przez 8 godzin. Specjalne zaproszenie video od Ashera TUTAJ!

Internetowy przekaz na żywo dostępny na naszej stronie reviveisrael.org w czasie trwania spotkania.


Inne artykuły

Inne artykuły