>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 15.5 2015 Revive Israel

Pragnąc jedności

Asher Intrater

Jedność jest zawsze priorytetem w królestwie Bożym (Zachariasz 14:9). Droga do jedności nigdy nie jest prosta. Wymaga pokonania przeciwności, pójścia pod prąd, zbudowania mostów między ludźmi, walki z diabłem (Łukasz 11:16-17). Jest bolesna, ponieważ wymaga zbliżenia się do ludzi, którzy nas skrzywdzili. Mimo to, jedność niezbędna dla dobra wszystkich.

Musimy usilnie pragnąć jedności. Oto kilka tłumaczeń tekstu z Efezjan 4:3 mówiącego o tym w jaki sposób utrzymać jedność Ducha:
Starajcie się strzec jedności ducha… (Biblia Poznańska); Usiłujcie zachować jedność Ducha… (Biblia Tysiąclecia); usilnie starając się zachować jedność… (Przekład Dosłowny)

Częścią wysiłku jaki wkładamy w osiągnięcie jedności jest komunikacja. Aby uporać się z różnicami poglądów potrzebujemy poświęcić czas na rozmowy, co może być wyczerpujące. Mimo to, dialog i dyskusje przymierza są niezbędne by dojść do jedności. Skutkiem grzechu jest brak zrozumienia i zamieszanie. My jednak pragniemy odwrócić "przekleństwo" wieży Babel.
Inną przyczyną braku jedności jest ludzka ambicja. Wielu ludzi chce się przebić dla własnego zysku i dlatego oddzielają się od reszty. Niekontrolowane ambicje uniemożliwiają nam odczucie potrzeby jedności. Duma i ambicja często powodują podziały (Przypowieści 18:1).


Żądanie jedności

Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć jak trudne było dla premiera Netanjahu osiągnięcie jedności potrzebnej do utworzenia koalicji rządowej. Bez jedności nie ma mowy o koalicji; bez koalicji nie ma rządu. Tak jak rząd Netanjahu zależy od jedności między partiami politycznymi, tak królestwo Jeszuy zależy od jedności w Ciele Mesjasza.

Zachodzi pewne podobieństwo między narodem Izraela i Ciałem Mesjasza. Tak jak koalicja rządowa wymaga jedności wśród przywódców politycznych, tak królestwo Jeszuy wymaga jedności wśród przywódców duchowych. (To dlatego po wezwaniu do jedności z Efezjan 4:3 mowa jest o pięciu służbach przywódczych i ich roli w doprowadzeniu Oblubienicy do jedności i dojrzałości - Efezjan 4:11-15).


Zespolenie

Hebrajskie słowa oznaczające konferencję Kenes, parlament Knesset, kościół Kn'ssiah i synagogę Bet Knesset wywodzą się z tego samego rdzenia כנס - oznaczającego "sprowadzić do wewnątrz, zgromadzić się".

Jedność dla Bożego Królestwa widzimy w Kościele (Jan 17:23), w Izraelu (Ezechiel 37:22) i również pomiędzy Kościołem a Izraelem (to dlatego jedność o której mowa w Efezjan 4:3 jest poprzedzona jednością Żydów i pogan w Efezjan 2:14-16; 3:3-6). Tak jak przymierze jedności między mężczyzną i kobietą sprowadza na świat dziecko, tak przymierze jedności między Izraelem i Kościołem sprowadza na ziemię Królestwo Boże (Rzymian 11:12-26).

Bądźmy pełni chęci i sumienności w dążeniu do jedności Ducha we wszystkich sferach relacji: od najbardziej indywidualnej (małżeństwa) do międzynarodowej (Izraela i Kościoła). Bez względu na to, jak wiele wysiłku czy bólu się z tym wiąże, starajmy się usilnie dla dobra królestwa Bożego.


Modlitwa o koalicję rządową Izraela

W ostatnim tygodniu miało miejsce wiele przedziwnych wydarzeń na scenie politycznej, zarówno tej krajowej jak i międzynarodowej. Liberman zrezygnował z koalicji. Netanjahu przeżywa ciężki czas w związku z tworzeniem swego gabinetu. Mamy do czynienia z demonstracjami, rasizmem, przemocą, podziałami i korupcją. Koalicja 61 osób prawdopodobnie byłaby bardzo chwiejna. Nadszedł kryzys w relacjach między Stanami Zjednoczonymi sunnicką koalicją arabską z Arabią Saudyjską i Egiptem na czele, nie wspominając nieustannego rozlewu krwi w Jemenie i Syrii.

Kwestią kluczową jest kto zostanie ministrem spraw zagranicznych i to czy Netanjahu będzie próbował osiągnąć jedność w rządzie z Partią Pracy. Jest możliwe, że będzie wolał  mieć liczebniejszy rząd i lidera Partii Pracy - Herzoga - obsadzi w roli mistra spraw zagranicznych; możliwe również, że nie pozwoli na to polityka wewnętrzna. Trudno jest rozsądzić.

Jako Ciało Mesjasza mamy duchową i proroczą odpowiedzialność modlić się o rząd Izraela. Módlmy się o mądrość, pokorę i jedność dla wszystkich członków Knessetu, i o szczególną siłę dla premiera Netanjahu.


Podróż Baruch Haba

W zeszłym tygodniu mieliśmy przyjemność przewodzić wyprawie Baruch Haba. Grupa zwiedzających liczyła ponad 100 wierzących z 11 różnych krajów, którzy przyjechali do Izraela aby posłuchać nauczania od miejscowych przywódców, zwiedzić kraj, spotkać się z tutejszymi wierzącymi, odwiedzić kongregacje, pojechać do miejsc znanych z Biblii i proroczo wstawiać się w modlitwie stojąc w strategicznych miejscach Izraela.

Cóż za przeżycie móc widzieć jak różne plemiona i języki zjednoczyły się w uwielbieniu Króla Królów w języku hebrajskim! Był to piękny wyraz jednego nowego człowieka. Zakończyliśmy podróż ogłaszając w mocy i jedności Baruch Haba B'szem Adonaj (Błogosławiony który przychodzi w imieniu Pańskim - Mateusz 23:39).

Aby obejrzeć po angielsku jedno z nauczać Ashera jakim dzielił się z grupą, kliknij TUTAJ!


Wiadomości z Beit Netanel

Rachel & Gilad

W zeszłym tygodniu miałam wielką przyjemość gościć w moim domu pięćdziesiąt kobiet z pewnej firmy zajmującej się wyższą technologią w Tel Aviv. Przewodnik znający moją historię przyprowadził je aby dowiedziały się dlaczego wierzę w Jeszuę. Opowiedziałam im o pustce jaka jest w sercu każdego z nas, i której nie może zapełnić nic poza Jeszuą. Spytały mnie, czy zechciałabym pójść na ich piątkowe spotkanie i wyjaśnić na czym polega narodzenie na nowo. Wiele z nich przytuliło mnie i powiedziało, że dałam im nową nadzieję.

Niedawno udzieliłam wywiadu w telewizji TBN i opowiedziałam część mojego świadectwa. Aby obejrzeć, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły