>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 22.5 2015 Revive Israel

Święto Szawuot

Eddie Santoro, kongregacja Ahavat Jeszua

Izrael świętował w miniony weekend ostatnie z wiosennych świąt – Szawuot, znane również jako Pięćdziesiątnica. W naszej kongregacji “liczyliśmy Omer” - pięćdziesiąt dni od Święta Paschy do Szawuot, co budowało napięcie w okresie wyczekiwania na dzisiejsze obchody.

Według tradycji żydowskiej, Tora została nadana na Górze Synaj właśnie w dniu Szawuot – niedługo potem jak ten naród niewolników został w cudowny sposób wyzwolony z ucisku Egiptu. Na wiele sposobów dzień ten był definiującym momentem dla narodu żydowskiego – otrzymali Boże objawienie, które wyróżniło ich sposród reszty świata jako naród wybrany przez Boga. To właśnie Tora nauczyła Izrael jak żyć i jak zbliżyć się do Boga.

O dziwo, to właśnie dzień Szawuot wybrał Bóg dwa tysiące lat temu aby wylać swego Ducha Świętego na swój nowo powstały Kościół. Tak jak Tora napisana na kamiennych tablicach zdefiniowała lud Izraela, podobnie nowe życie w Duchu Świętym wypisane na ludzkich sercach miało określić czym jest Kościół.


Wszystkie narody w Szawuot

Chandy Thomas, Szkoła Uczniostwa Gateways Beyond

Nadzwyczajne przeżycie duchowe z drugiego rozdziału Dziejów było następstwem Wielkiego Posłannictwa by głosić ewangelię całemu światu (Mateusz 28:18-20). W tym kluczowym momencie, gdy dana została moc do wypełnienia tego posłannictwa, znaczące było to, że pierwszym wyrazem chrztu w Duchu Świętym było ekstatyczne wypowiadanie się w językach narodów ziemi.

Szawuot-Pięćdziesiątnica jest obrazem wyposażenia pierwszych żydowskich wierzących do bycia światłem dla narodów – spełnieniem starożytnej obietnicy (Izajasz 42:6; 49:6; 60:3). To tak jakby to światło, ten duchowy ogień Boga który na nich zstąpił, zawierał w sobie wszystkie kolory tęczy obrazujące różne narody świata. Dlatego też dla nas jako dla Żydów Mesjanicznych, niedocenienie różnorodności języków, kultur i grup etnicznych jest w rzeczywistości porzuceniem naszego własnego globalnego powołania.

Prowadzi to nas do sceny, w której każdy bogobojny żydowski mężczyzna z każdego narodu na ziemi przybył do Jerozolimy. Mamy wyszczególnione kraje, z których pochodzili, wiemy więc, że znajdowali się wśród nich prozelici, Grecy, Azjaci i Arabowie!

Dzieje 2:5, 11 - A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem; Żydzi i prozelici, mieszkańcy Krety i Arabowie, słyszymy, jak oni mówią w naszych językach o niezwykłych dziełach Bożych.

Gdy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, zewnętrznym wyrazem nie był przypadkowy pokaz ponadnaturalnej mocy, ale coś bardzo celowego. Jasno znaczyło to, że przesłanie o królestwie i Bożej miłości jest skierowane do wszystkich narodów.

Współczesne odnowienie w Kościele daru języków zbiegło się w czasie z odnową języka hebrajskiego w narodzie żydowskim. Podczas Święta Szawuot możemy być świadkami i radośnie obchodzić przywrócenie hebrajskiej modlitwy i uwielbienia wśród Mesjanicznej resztki Izraela. Równocześnie, ważne jest docenić znaczenie języków “olim” (bogobojnych Żydowskich mężczyzn z każdego narodu) i zagranicznych gości. W tym wielojęzycznym i wielokulturowym wyrazie zjednoczonego uwielbienia stajemy się nadzwyczajnym okazem proroczego oczekiwania na rychły powrót Jeszuy.


Absoluty moralne

W poniższym przesłaniu Asher pokazuje w jaki sposób Jeszua zszedł na Górę Synaj by dać nam prawo moralne, wyjaśnił prawdziwe znaczenie prawa na Górze Błogosławieństw, pojednał nas z Bogiem za złamanie prawa na Górze Kalwarii, wyposażył nas w moc do przestrzegania Jego prawa przez danie nam Ducha Świętego na Górze Syjon; jest też tym który powróci na Górę Oliwną i osądzi narody które złamały Jego prawa. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Zimbabwe

Troy Wallace, JVMI

Pod koniec kwietnia Jewish Voice Ministries International przewodzona przez Jonathana Bemisa po raz kolejny zasponsorowała seminarium szkoleniowe dla liderów w Zimbabwe. Równocześnie miała miejsce ewangelizacyjna akcja medyczna w Mberengwa, na której nawróciło się do Jeszuy ponad 600 osób! Rozmawialiśmy z 62 liderami z 35 zborów założonych na skutek Bożego poruszenia w Lembie, gdzie służyła nasza medyczna grupa ewangelizacyjna. Według naszych szacowań, w każdy szabat około 1500 mieszkańców Lemby spotyka się na nabożeństwach, tworząc raczkującą sieć zborów.

Na seminarium złożyły się dwa dni nauczania podstaw biblijnych opartych na temacie “Powołanie przywódcze”. Tematami nauczań były: “Standardy przywództwa”, “Konfrontacja czyniona w miłości” i “Osobista więź z Bogiem”. Wykładowcami byli Jonathan, Mezmur, Jack Zimmerman i ja. Czas jakim dysponowaliśmy poświęciliśmy na wyposażenie zborowych liderów do efektywniejszego przywództwa, podejmowania lepszych decyzji i promowania zdrowego życia zborowego.

Ponadto, po szkoleniu rozmawialiśmy z wieloma lokalnymi liderami aby ocenić, czy przyniosło efekt. Czas jaki dzieliliśmy z lokalnymi przywódcami zakończył się ordynacją Alfiusa Matandu na Ogólnokrajowego Kierownika Zborowego Lemba. Możemy zaświadczyć, iż był to kluczowy moment dla rozwoju Ciała Mesjasza w Zimbabwe.


“Okrzyk głębin” - uwielbienie z Ta'anit Ester

Poniżej link do jednej z piosenek po angielsku śpiewanych podczas 12-godzinnego spotkania uwielbieniowo-modlitewnego podczas Postu Estery (4. marca) zorganizowanego przez Revive Israel. Aby obejrzeć kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły