>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 5.6 2015 Revive Israel

Rodzina w czasach ostatecznych

Ariel Blumenthal

Niedawno, podczas spotkania liderów poprzedzającego Światowe Zgromadzenie w Monachium zaplanowane na 25-28 października, weszliśmy w czas bardzo intensywnego wstawiennictwa za współczesne pokolenie młodzieży, które pomimo wszechobecnych mediów i technologii doświadcza większego osamotnienia i wyobcowania (mniejszego poczucia “rodziny”) niż jakiekolwiek wcześniejsze pokolonie w historii.

Podczas modlitwy przyszły mi nagle do głowy dwa fragmenty z Pisma. Pierwszym z nich był 2 Tymoteusza 3:1-5.

(…) w ostatecznych czasach (...) ludzie (...) będą samolubni, chciwi, chełpliwi, zarozumiali, bluźniący, nie szanujący rodziców, niewdzięczni, bezbożni (…)

Za każdym razem gdy to czytam, mam ochotę zapytać Pawła: “W twoich czasach ludzie byli jak aniołki nie czyniący nic z tych złych rzeczy? Czy to coś zarezerwowanego na Dni Ostatnie?” Nie, w czasach Pawła działo się mnóstwo zła. Niemniej jednak, większość tradycyjnych społeczeństw uznawała pewne absolutne standardy moralny i tabu. Większość ludzi za czasów Pawła, czy to Żydzi czy Grecy, zgodziliby się (przynajmniej w teorii), że lista tych złych zachowań jest zaiste listą złych zachowań!

Tak więc, prorocze ostrzeżenie jest następujące: nadejdą czasy, w których zachowania te staną się “normalne”, czasy, w których ludzie i ich standardy społeczne stwierdzą: “Samolubność? Chciwość? Duma? Bunt? Małżeństwa homoseksualne? Oczywiście! Jest to nasz “humanizm”; jest to sposób, w jaki zachowują się “moralni” ludzie wolnej myśli – co w tym złego!?!”

Żyjemy w czasach o jakich prorokował apostoł. Samolubność i chciwość (dwie pierwsze cechy z długiej listy) stały się standardami moralnymi dla ogromnej części ludzkości na całym świecie. Niewiarygodna fala poparcia dla małżeństw osób tej samej płci jest podobnym znakiem: nie ma większego przejawu samolubstwa i nieposłuszeństwa rodzinie i rodzicom (od których otrzymaliśmy dar życia) jak pozwolenie na małżeństwa osób tej samej płci, poprzez które wypieramy się ciągłości życia poprzez prokreację i wychowywanie dzieci. Jest to czas, w którym w imieniu “rodzin alternatywnych” będziemy świadkami rozpadu wszystkiego, co Bóg chciał aby stanowiło rodzinę.

Obietnica odnowy

Oto, Ja wam poślę Eljasza proroka, pierwej niż przyjdzie ów wielki i straszny dzień Pański, aby obrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom (…) (Malachiasz 4:5-6)

Taki był drugi fragment Pisma jaki Duch mi podał, w którym zawarta jest obietnica mogąca być zrozumiania jedynie dzięki wcześniejszemu zrozumieniu 2 listu do Tymoteusza – jeśli nie ma dezintegracji biblijnego zrozumienia rodziny, po co Eljasz miałby przyjść zanim nastanie Dzień Pański aby przywrócić serca ojców ku ich dzieciom i serca dzieci ich ojcom? Czyż nie jest rzeczą najbardziej “naturalną” i “normalną” dla serca ojca być zwróconym ku swym dzieciom i na odwrót? Cóż, tak – ale nie w czasach ostatecznych! Nie ma nic bardziej druzgocącego dla dzieci niż samolubni, skoncentrowani na sobie rodzice; i nic bardziej obraźliwego dla rodziców niż nieposłuszne, zbuntowane dzieci.

Mamy więc obietnicę, że proroczy, poprzedzający (Eljaszowy) duch Pański uczyni wielką pracę w pokoleniu poprzedzającym powrót Jeszuy – pracę ku odnowie prawdziwej rodziny! O to właśnie usilnie wstawialiśmy się w zeszłym miesiącu w Szwajcarii. Im bardziej zagłębialiśmy się w modlitwę, tym bardziej powtarzałem słowa: “zradzamy ostatnie pokolenie...”

Módlmy się w tych ostatnich czasach o odnowienie zarówno naturalnej jak i duchowej rodziny w kościele, której centrum będzie pełna poświęcenia miłość Mesjasza.


Wierność

W poniższym wideo  Asher naucza o próbie wierności. Każda sytuacja jest okazją do okazania wierności i wyzwolenia przyszłych błogosławieństw. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Wiadomości z Konferencji Odnowienia

Ben Juster

W zeszłym tygodniu sieć Tikkun America gościła przybyłych na 33. doroczną Konferencję Przywódczą i Weekendową. Konferencje te są kluczowe dla stanowienia, umacniania relacji i proroczej służby wśród liderów. Pod nową nazwą konferencji ODNOWY, społeczność Tikkun zebrała się by zademonstrować 5 przywódczych służb w praktyce.

Ponad 125 liderów seniorów, starszych i przywódców służb spotkało się na osobisty czas uwielbienia, nauczania i dyskusji. Wśród mówców znaleźli się Asher Intrater, Dan Juster i goście specjalni – pastor Che Ahn i rabin Jason Sobel. Asher wezwał Społeczność Mesjaniczną do miłości i służby międzynarodowemu Kościołowi i wypełnienia swego przeznaczenia jako bycia “błogosławieństwem dla narodów” (I Mojżeszowa 12:2-3). Pokora toruje drogę do jedności. Po tym przesłaniu nastąpił czas powszechnej pokuty i wstawiennictwa.

Weekendowa Konferencja Odnowy przyciągnęła ponad 400 członków i przyjaciół Tikkun. Uczestnicy zostali wprowadzeni do cudownego czasu uwielbienia z Paulem Wilburem i innymi. Poruszając temat “Stania pewnie w jednym Duchu”, Che Ahn otworzył konferencję dziesięcioma deklaracjami – wołaniem o błogosławieństwo i owocność. Dan Juster przemawiał w poranek szabatowy o powiązanym przeznaczeniu proroczym Izraela i reszty narodów, oraz o tożsamości Kościoła zjednoczonego z Izraelem. W sobotni wieczór Asher podzielił się inspirującym przesłaniem o jedności duchowej i rozwoju apostolskiego przywództwa. Jason Sobel zakończył konferencję nawołaniem do umocnienia więzów naszych relacji w celu przyjęcia żniw w postaci nowych uczniów.


Czy uczniowie Jeszuy byli Palestyńczykami?

Join Ron Cantor na temat słowa “Palestyńczyk” i jego znaczenia w Piśmie. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Festiwal Narodów

13. czerwca 2015 czworo członków naszej ekipy (Youval, Tal, Jeremiasz i Roni) odbędą podróż wraz z jednym z naszych arabskich partnerów z Jerozolimy do Genewy w Szwajcarii aby wziąć udział w całonocnym uwielbieniu i modlitwie. Poprowadzą uwielbienie po hebrajsku i arabsku oraz główną modlitwę za Bliski Wschód. Więcej informacji na stronie: www.fetedesnations.ch.


Inne artykuły

Inne artykuły