>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 12.6 2015 Revive Israel

Jak wyglądałoby królestwo?

Asher Intrater

Najbardziej znane zdanie najbardziej znanej modlitwy w całej historii brzmi po prostu: “Przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi” - Mateusz 6:10. Jest to również nasz najwyższy priorytet i podstawowa definicja królestwa Bożego. Czy, gdy modlimy się w ten sposób, naprawdę robimy to szczerze?

  • Królestwo ma początek: Niebo.
  • Królestwo ma kierunek: Przychodzi.
  • Królestwo ma przeznaczenie: Ziemię.
  • Królestwo opiera się na współpracy: Bóg – człowiek.
  • Królestwo jest harmonijne: Niebo i Ziemia.

Współczynnik ludzki

Jest tylko jedna zmienna w tym równaniu: wola ludzka. Jeśli modlimy się o wypełnienie się Bożej woli, znaczy to, że w wielu przypadkach Jego wola się NIE wypełnia.

Dlatego też modlitwa o Boże królestwo wymaga pewnego konkretnego działania: każdy z nas musi się zmienić (pokutować). Musimy poddać naszą wolę woli Bożej (która zawsze jest dobra i przychylna).

Jeszua dał nam znakomity przykład w swej modlitwie w Getsemane: “niech się stanie nie to, co Ja chcę, ale co Ty chcesz” - Mateusz 26:39. Wymaga to dość nieprzyjemnej rzeczy, jaką jest zaparcie się nas samych. “Kto chce iść za Mną, niech wyrzecze się samego siebie (...)” - Mateusz 16:24. Nasze samolubne pragnienia skłaniają się bardziej ku “pobłażliwości” niż ku “wyrzeczeniom”.

Czy wierzymy, że modlitwa Jeszuy o nadejście królestwa Bożego naprawdę kiedyś się wypełni; że Boża wola nastanie na planecie Ziemii? Jeśli tak, jak by to wyglądało?

Podstawowa wizja

Izajasz 2:2-4 - Stanie się w czasach późniejszych, że góra Domu JHWH stać będzie utwierdzona na szczycie najwyższym (...). Popłyną do niej wszystkie narody, wiele ludów zdążać będzie i mówić: - Pójdźmy i wstąpmy na górę JHWH, (...) by On nas dróg swoich nauczył, byśmy Jego ścieżkami chodzili! Z Syjonu bowiem wyjdzie Nauka i Słowo Jahwe - z Jeruzalem. On będzie sądził narody, Prawo wielu ludom ogłosi. Przekują swe miecze na pługi, a włócznie swoje na sierpy. Nie wzniesie naród miecza przeciw narodowi, już się nie będą zbroić do wojen."

Jest to podstawowa wizja jaką otrzymali prorocy Izraela odnośnie Bożego królestwa na ziemi. Ostatnie słowa z wizji Izajasza zapisane są na jednej ze ścian siedziby ONZ (z ominięciem fragmentu o Bogu i Jerozolimie!!). Wierzymy w światowy pokój; mamy plan na światowy pokój. Wizja Izajasza jest pierwszą i najważniejszą wizją światowego pokoju dla całej ludzkości.

Każde królestwo ma króla (Izajasz 9:6); każdy rząd ma stolicę (Izajasz 2:3; 62:1, 7). Królem królestwa Bożego będzie Jeszua; stolicą będzie Jerozolima (Psalm 2:2-4). Międzynarodowe społeczeństwo oparte będzie na pokoju i dostatku (Micheasz 4:1-4). Sprawiedliwość wygra (Izajasz 1:26; Amos 5:24). Między Bogiem, ludźmi i naturą nastanie zupełna harmonia (Izajasz 35:1-2). Nawet zwierzęta będą żyć w pokoju (Izajasz 11:6-7; 65:25).


Turcy i Kurdowie

Ważnym krokiem na drodze ku demokratycznym wartościom na Bliskim Wschodzie jest fakt, że partia Kurdów w Turcji (która popiera między innymi prawa dla chrześcijan, Żydów i innych mniejszości), zdobyła w zeszłotygodniowych wyborach wystarczającą liczbę głosów do przekroczenia progu parlamentarnego. Partia prezydenta Erdogana otrzymała nieco mniej niż 50%, co zapobieże przejęciu przez niego dyktatorskiej kontroli w parlamencie. Módl się aby tworzenie nowego rządu przebiegło w sposób, który zapewni podstawowe wolności dla grup mniejszościowych w kraju.


Dom Netanela

Rachel i Gilad

Czternaście lat temu, na ulicy Jerozolimy, spotkałem pewnego młodego człowieka (E.) będącego na tygodniowej przepustce z więzienia; nie miał jednak dokąd iść. Powiedziałem mu, że Bóg przysłał go do mnie i zaprosiłem go do naszego domu w Jerozolimie. Dałem mu kartę telefoniczną, tak abyśmy mogli pozostać w kontakcie codziennie. Po miesiącu poszedłem do więzienia odwiedzić go i wręczyć mu film o Jeszui. Strażnik powiedział, że najpierw on musi go obejrzeć. Ku memu zdziwieniu, nie tylko go przepuścił, ale wyświetlił go WSZYSTKIM współwięźniom.

Po kilku miesiącach, E został zwolniony z więzienia i spotkałem go raz jeszcze. Był naćpany i dosłownie upadł przede mną na ulicę. Niedługo potem skończył ponownie w więzieniu. Nie widziałem go więcej, aż do niedawna, trzy tygodnie temu. Przestał brać narkotyki, ale był w strasznym stanie. Zaprosiłem go do Revive Israel i tam nawrócił się. Módl się o E, aby chodził w pełni wiary, uzdrowienia i świętości. Módl się o wielu ludzi, którzy słyszą o jego świadectwie.


Uwielbienie z Szawuot

“Wszystko co ma tchnienie” grane przez Yishai podczas ostatniej nocy uwielbienia i modlitwy w Szawuot 2015, organizowanej przez Revive Israel. Aby obejrzeć kliknij TUTAJ!


Wezwanie do pokory

W poniższym przesłaniu Todd (przywódca kongregacji El Szaddaj) mówi o potrzebie pokory w życiu wierzącego. “Jeśli chcemy zostać przemienieni na Jego obraz, powinniśmy zacząć od postanowienia – będę pokorny tak jak On był pokorny. Działam dla Niego, dla Jego imienia i dla Jego chwały. Krocząc życiem w wierze będę żył życiem pokory”. Aby obejrzeć po angielsku, kilknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły