>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 14.8 2015 Revive Israel

Dojrzałość duchowa – Nie bądź oskarżycielem Świętycb

Asher Intrater

Po wielu latach służby dla Pana doszedłem do takiego poziomu dojrzałości, mądrości i zdolności rozróżniania, że potrafię dostrzec błędy wszystkich pozostałych – członków naszej kongregacji, partnerów w służbie i przywódców duchowych. Zebrałem i podzieliłem te wszystkie defekty ludzkie na kategorie i zakatalogowałem w niezliczonych plikach mej pamięci.

Wiele z moich dyskusji z innymi liderami toczy się o defekty moich współpracowników. Znaczna część mojego życia modlitewnego analizuje te problemy przed Panem. Często moje myśli skoncentrowane są wokół uchybień innych. Przypomina mi to pewien werset z Pisma:

Objawienie 12:10 - Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo strącony został oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem.

O Boże! Czy to co nazywałem dojrzałością duchową w rzeczywistości jest służbą szatanowi? (Szatan to po hebrajsku “oskarżyciel”.) Jaki procent moich rozmów polega na שטן “szatan” innych ludzi w oparciu o ich błędy? A jaki procent moich modlitw? Moich myśli? Być może powinieneś zadać sobie to samo pytanie.

Według powyższego wersu, jeśli bylibyśmy w stanie po prostu zaprzestać oskarżania i potępiania siebie nawzajem, uwolniona zostałaby wielka moc duchowa. Módlmy się razem: “Panie, oczyść mnie ze wszelkich szatańskich duchów oskarżania moich braci i sióstr! Pomóż mi być ich adwokatem przed Tobą, tak jak Jeszua (I Jana 2:1) i wstawiać się za nich, a nie występować przeciwko im (Rzymian 8:34).


Domownicy wiary

Mikha'el Kerem

Pewien izraelski urzędnik rządowy wytłumaczył mi ostatnio, że w judaiźmie jest pewien hebrajski zwrot (ערבות הדדית ), oznaczający współzależną odpowiedzialność/solidarność. To jest właśnie motywacja Izraelitów i żydów do pomocy podczas katastrof naturalnych i kryzysów pomocy humanitarnej na świecie. Oczywiście pomoc ta obejmuje również ludzi innych narodowości, ale to właśnie dlatego widzimy tak szybką reakcję izraelskich ekip ratunkowych i szpitali polowych. Następnie ów urzędnik spytał się mnie: “Dlaczego nie dzieje się tak wśród chrześcijan?”

Istnieje wiele chrześcijańskich organizacji ratunkowych, ale niewiele z nich skupia się na pomocy innym chrześcijanom. Słowa Jeszuy z 24. rozdziału Mateusza o czasach ostatecznych często powodują w nas spięcie: “I dotrą do was słuchy o wojnach i wieści wojenne. (…) w niektórych miejscach nastanie głód i będą trzęsienia ziemi. (…) A ta ewangelia o królestwie głoszona będzie na całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy nastąpi koniec.”

W 13. rozdziale Jana mówi: “Po tej miłości, którą będziecie mieć jedni do drugich, wszyscy poznają, żeście uczniami moimi.”

Nasza reakcja w trudnych czasach może być wspaniałą okazją do dzielenia się ewangelią ze zgubionymi, ale musimy również pamiętać o domownikach wiary. Kiedy będziemy kochać siebie nawzajem tak jak nakazał nam Jeszua, wszyscy dojrzą autentyczność naszej wiary.

Oczekiwanie powrotu Jeszuy, trwanie w modlitwie, okazywanie miłosierdzia i głoszenie ewangelii o Królestwie powinny być naszymi priorytetami. Jednak te wszystkie polecenia zostały nam dane w czasie gdy “zło wzrasta” a “miłość wielu ziębnie”. Ogłaszanie prawdy zarówno naszymi czynami jak i słowami będzie charakteryzowało kościół czasów ostatecznych na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza jeśli chcemy ujrzeć synów Ismaela powracających do domu ich ojca Abrahama oraz drogę z Izajasza 19 wybudowaną dla błogosławieństwa narodów.


Płynąc do jednego przeznaczenia

Cody Archer

Podczas naszego porannego uwielbiania w tym tygodniu przyszedł mi do głowy pewien obraz, który wierzę, że był od Ducha Świętego. Zobaczyłam naszą ekipę RI w bardzo małej łódce pływającej na morzu. Im dalej wypływaliśmy, tym więcej napotykaliśmy innych łodzi różnego rodzaju i rozmiaru, płynących naprzeciw nas. Łodzie te miały na sobie nazwy, takie jak Aglow, Tikkun, Gateways, IHOPKC i wiele innych służb i kongregacji, z którymi współpracujemy. Większość z nich była o wiele większa od naszej, ale kiedy ujrzały nas, ustawiły się przy bokach i z tyłu naszej małej łodzi. Uformowaliśmy się w kształt litery “V” z apostołami na czele, którzy wyznaczali nam kierunek i kurs. Naszym przeznaczeniem był powrót Króla Jeszuy do Jerozolimy w celu ustanowienia swego królestwa oraz nasze powołanie do rządzenia ziemią wraz z Nim.

Wiele innych łodzi dostrzegało potrzebę posiadania wspólnego celu i próbowały dołączyć się do formacji. Widziałem również fale rozbijające się o brzeg i ludzi na lądzie, którzy również to dostrzegali i wsiadali na swe łodzie aby do nas dołączyć. Dla wielu jednak okazywało się to trudne z powodu wielkości fal, strachu i błędnej teologii o czasach ostatecznych.

Łodzie szamotały się na falach we wszystkich kierunkach w górę i w dół, nie mając określonego kierunku ani celu. Poczułem przynaglenia od Ducha Świętego aby wstawiać się za nich i za tych wszystkich, którzy pragną dołączyć – przywoływaliśmy ich do ich miejsca przeznaczenia, ponieważ czas jest bliski. Potrzebujemy ich u naszego boku w formacji łodzi, przygotowanych na czasy ostateczne i usilnie wyczekujących rychłego powrotu Jeszuy.


Modlitwa o Eddiego – Pastora kongregacji Ahavat Jeszua

Jackie Santoro

Bardzo wam dziękuję za gorące i nieustające modlitwy. Miłość jaką okazujecie jest leczącym balsamem dla Eddiego.

Według lekarza, pięciogodzinna operacja przebiegła bardzo dobrze. Obszerny guz został usunięty i teraz Eddie szybko powraca do zdrowia. Czekamy na szczegółowe sprawozdanie o wynikach.

Proszę, nie ustawajcie w modlitwach o wypełnienie Bożego idealnego planu i o całkowite, cudowne uzdrowienie.


Objawienie Mesjasza

W poniższym przesłaniu Asher dzieli się na temat tożsamości Mesjasza. Jeszua zostaje nam przedstawiony poprzez swych apostołów, ale jest obecny w całym Piśmie. W jaki sposób my jako wierzący rozumiemy związek między przymierzami zawartymi z narodem żydowskim a włączeniem wierzących ze wszystkich narodów? (https://www.youtube.com/watch?v=4Z7vTkXJmV)


Inne artykuły

Inne artykuły