>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 21.8 2015 Revive Israel

Przyśpieszenie przestawień w Królestwie

Aszer Intrater

Izrael, Kościół i Narody przechodzą przez znaczący i intensywny okres przestawienia (zmiany sojuszy). Dzieje się to szybko.

  1. Elul/40 – W miniony weekend zaczął się miesiąc Elul (szósty miesiąc według biblijnego kalendarza). W żydowskiej tradycji jest to czas pokuty i przebaczenia zanim nadejdą najważniejsze dni świąt miesiąca Tiszri (siódmy miesiąc), który reprezentuje Boży sąd. Ten miesiąc, plus pierwsze 10 dni Tiszri – począwszy od Dnia Trąb aż do Dnia Pojednania – wyznaczają okres około 40 dni. Zakończymy ten czas wspólnym poświęconym spotkaniem  z 5 zgromadzeniami  w okolicy Jerozolimy w dniu Jom Kippur. Fakt, ze jest to rok Szmita (siódmy szabatowy rok), czyni ten proroczy czas jeszcze bardziej znaczącym.
  2. Chiropraktyczne Przestawienie – W modlitwie ostatnio odczuliśmy pewną analogię do przesunięcia w kręgosłupie. Jeśli kręgosłup jest nawet delikatnie skrzywiony, może być odczuwany wielki ból i może powodować niezdolność do chodzenia. To szybkie przestawienie jest jak chiropraktyczne „klapnięcie” w „Ciele” Mesjasza jako całości.
  3. Pion – to ustawienie musi być idealne jak w pionie budowniczym. Am 7, 7-8 pokazuje Jeszuę trzymającego pion pośrodku ludu Izraela. Jeszua trzyma pion Bożego doskonałego standardu sprawiedliwości i planu ustanowienia Jego królestwa na ziemi.
  4. Nadchodzi Pociąg – Inną przypowieścią jest obraz pociągu jadącego w dół torów. Kiedy nadchodzi, tory, które były skręcone lub biegły w niewłaściwym kierunku zostają wyprostowane przed nadjeżdżającym pociągiem. Siła zbliżającego się pociągu wyrównała przed nim tory. Cokolwiek nie jest wyrównane będzie zniszczone lub pominięte (porównaj Łk 3, 4-7 i Iz 40, 1-3). „Nawracajcie się, gdyż bliskie jest Królestwo Boże” – Mt 3, 1-3.
  5. Psalm 2 & 133 – Paralelne i odwrotne przestawienie następuje w świecie:  negatywne i pozytywne. Negatywne opisane jest w Ps 2; pozytywne w Ps 133. Obydwa psalmy zawierają hebrajskie słowo Yachad, co oznacza „zjednoczony razem.” W Ps 2 narody jednoczą się przeciwko Bogu i Jego Mesjaszowi (wers 2). W Ps 133 społeczność wiary jednoczy się w miłości i radości (wers 1). Obydwa psalmy zawierają również słowo Zion (Syjon) w odniesieniu do Jerozolimy. Syjon oznacza „stojący znak.” Jerozolima będzie centralnym punktem antagonizmów i kontrowersji dla narodów (2, 6) i w tym samym czasie błogosławieństwem i jednością dla społeczności wiary (133, 3).

Uwaga: W następnym tygodniu podamy konkretną listę próśb modlitewnych dotyczących tego tematu przestawienia w królestwie. W międzyczasie, proszę módlcie się o naszych przyjaciół Eddie Santoro, Jacob Damkani i Patty Juster, którzy przeszli ostatnio poważne operacje.


Przełom pośród izraelskiej młodzieży

Eitan Shishkoff

Katzir (Żniwo) narodowy obóz młodzieżowy jest wielo-społecznościową posługą wyposażającą mesjańskich nastolatków do pracy i przywództwa w końcowym żniwie tuż przed powrotem Jeszui. W minionym tygodniu, pod koniec tygodniowego obozu, młodzi ludzie wyszli do przodu, by przyjąć Jeszuę i zostać napełnionym Jego Duchem. Pomieszczenie zostało wypełnione obecnością Pana. Młodzież otrzymała modlitwę od duchowych mam i ojców Katzir. „I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom...” (Mal  4, 6).

Codziennie nastolatkowie obozu Katzir studiowali na temat darów Bożych. Wędrowali po przepięknych Wzgórzach Golan i plewili zapuszczona własność społeczności. Co wieczór słuchali przesłania z ust wielu mówców, mesjańskich Izraelczyków oddanych zadaniu wyposażania młodych ludzi. Przez wiele lat modliliśmy się i służyliśmy wyczekując takiego czasu kiedy synowie i córki Izraela zwrócą się do Pana z całego serca. Wielu zrobiło to na tym letnim obozie.
Teraz przed nami istotna praca kontynuowania ich wyposażenia. Przez media społeczne będziemy regularnie przesyłać im Słowo Boże do czytania. Ich doradcy mają z nimi kontakt. Ich lokalni młodzieżowi liderzy, pastorzy i rodzice odegrają największą rolę w tych nadchodzących dniach. A my zaczniemy planować następny obóz Katzir, aby budować  na tym, co Bóg cudownie uczynił w czasie tego letniego obozu.


Roni w roli pastora zgromadzenia Yeshuat Israel

Jednym z celów Revive Israel jest zakładanie i wspieranie społeczności.
Ostatnio jeden z członków naszego zespołu, Roni Rejuwan, który regularnie służył w centrum rehabilitacyjnym dla narkomanów Beit Ha’Yeshuah (Dom Zbawienia), został poproszony, aby przejąć rolę pastora w społeczności Yeshuat Israel (Zbawienie Izraela). Zgromadzenie rozrasta się mając obecnie 70 osób uczestniczących w spotkaniach, z czego około połowy albo uczestniczy w programie rehabilitacyjnym albo go zakończyła.

Proszę dołączcie do nas w modlitwie za Roni’ego i tą społeczność o rozwój silnego przywódczego zespołu oraz o finanse i nowy samochód do przewożenia uczestników.    


Podsumowanie Ofiar Kapłańskich

W tym przesłaniu Aszer dzieli się na temat, z którym wielu wierzących ma trudność – z rozdziałów dotyczących ofiar z Księgi Kapłańskiej. Czego możemy nauczyć się z rytuałów ofiarniczych z okresu świątynnego i jak mamy odnosić się do nich dzisiaj?


Globalna Konferencja Aglow

Zapraszamy do dołączenia do Aszera w Aglow International Global Conference w Indianapolis, w październiku, gdzie będzie jednym z głównych mówców. Dołączy do niego jego przyjaciel Harun Ibrahim, były muzułmanin, który uwierzył w Jezusa, oraz inni chrześcijańscy liderzy z całego świata. Będzie to wspaniały czas świętowania i udzielania! Zarejestruj się dziś!


Inne artykuły

Inne artykuły