>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael
© 11.9 2015 Revive Israel

Kryzys sprawy uchodźców

Youval Yanay

Jesteśmy dziś świadkami najcięższego kryzysu uchodźczego od czasu II wojny światowej. Europa jest przytłoczona uchodźcami zbiegającymi z Syrii i regionów sąsiednich. Pokazuje się nam chwytające za serce zdjęcia mężczyzn, kobiet i dzieci uciekających przed śmiercią, czasem ginąc w drodze. Podczas gdy media znaczną winą obarczają politykę imigracyjną Unii, prawdziwa przyczyna tego kryzysu jest zupełnie ignorowana – a jest nią radykalny islam.

Powinniśmy również zwrócić uwagę na to, iż muzułmańscy uchodźcy nie szukają azylu w muzułmańskich krajach sąsiednich, takich jak Iran, Arabia Saudyjska i inne, ale raczej ryzykują życie udając się w długą, niebezpieczną podróż do Europy. Usiłują uciec przed przemocą, znęcaniem się, torturami i mordem jakie zgotowali im pobożni radykalni muzułmanie. Rozumieją, że nie spotkają się ze współczuciem w krajach muzułmańskich; przeciwnie – niektórzy chcąc przekroczyć ich granice zostali rozstrzelani.

Co ciekawe, decyzja niemieckiego rządu o przyjęciu i pomocy uchodźcom przypada na 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej.


Ewangelizacja uchodźców

Jack Sara, Bethlehem Bible College

Z powodu zamieszek i trudnych sytuacji na Bliskim Wschodzie wygląd świata się zmienia. Niektórzy z uciekających do Europy Syryjczyków, Irakijczyków, Sudańczyków i Libijczyków są chrześcijanami, ale większość to muzułmanie. Jak możemy okazać miłość Chrystusa cierpiącemu światu? W jaki sposób możemy mieć wpływ na polepszenie ich życia?

Pan dał nam i paru naszym głównym partnerom okazję do wspólnego wyposażenia i wsparcia arabskich liderów chrześcijańskich w Europie. Zeszłego lata przeprowadziliśmy dwie konferencje szkoleniowe w których uczestniczyło 100 arabskich przywódców w Austrii, 150 w Niemczech; mieliśmy też 100 liderów z Iranu.

Współpracowaliśmy z kościołem indonezyjskim, Bethlehem Bible College i Aliansem Ewangelicznym. Efekty przeszły nasze oczekiwania, dlatego chcemy w dalszym ciągu wyposażać kościoły arabskie w Europie. „Znam twoje czyny. Oto zostawiłem ci otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć." Objawienie 3:8

Zastanawiamy się nad zorganizowaniem kolejnej serii konferencji dla pastorów i młodych liderów w Europie w 2016 roku, aby przygotować ich dalszej pracy. Potrzebujemy waszych modlitw i wsparcia aby móc kontynuować tę wizję i wyjść do Arabów w Europie i uchodźców z Bliskiego Wschodu.


„Tikkun”

Revive Israel jest częścią Tikkun International – jako rodzina i przyjaciele w służbie działamy razem w stronę podwójnej odnowy Izraela i Kościoła.

Nazwa Tikkun pochodzi od hebrajskiego słowa odnowienie, występującego w Dziejach 3:21 – „aż do czasu powszechnego odnowienia" oraz jako tradycyjna żydowska idea odkupienia zwana Tikkun HaOlam.

Naszą wspólną wizją jest przywrócenie i wypełnienie pierwotnego posłania apostolskiego, prowadzącego do powrotu Jeszuy i ustanowienia królestwa mesjańskiego na ziemi.
Wartości jakimi się kierujemy to relacje przymierza oparte na prawości i lojalności, apostolskie i prorocze zespoły przywódcze oraz wspieranie mesjańskiej resztki w ziemi Izraela i na całym świecie.

W skład naszej rady starszych wchodzą: Dan Juster, Eitan Shishkoff, David Rudolph, Paul Wilbur i Asher Intrater, którzy zaczęli współpracować w służbie w późnych latach 1970’ i na początku 1980’.


„BOHATERKI” – KOBIETY, KTÓRE PRZETARŁY SZLAK…

Niektórzy z największych bohaterów Biblii, wcale nie są bohaterami, ale bohaterkami. Ta książka jest studium tuzina kobiet, które przetarły szlak dla wszystkich z nas, którzy chodzimy w wierze w Boga Izraela.

Studiując życie tych kobiet wiary wgłębimy się w tajemnice Pisma oraz sekretny plan Boży jaki zamyślił jeszcze przed stworzeniem ziemi. Możemy dostąpić owego tajemnego objawienia jedynie przyjmując wiarą punkt widzenia tych kobiet.

Książka ta ma być osobistym studium. Mówi o sprawach serca. W moich osobistych modlitwach czuję, iż utożsamiam się z tymi 12 niezwykłymi kobietami. Próbuję postawić się na ich miejscu i otrzymać inspirację i wgląd w sprawy Boże, jakie miały one.

Chcę podzielić się tym poczuciem utożsamienia z wami w nadziei, iż również dla was będzie ono zachęceniem i inspiracją.

Kup TERAZ!


ŚWIATOWA KONFERENCJA AGLOW

Zapraszamy cię do przyłączenia się do Ashera na Światowej Konferencji Aglow International w Indianapolis w stanie Indiana w listopadzie, gdzie będzie jednym z głównych mówców. Będzie mu towarzyszył jego przyjaciel Harun Ibrahim – były muzułmanin, obecnie wierzący w Jezusa, oraz przywódcy chrześcijańscy z całego świata. Będzie to czas pełen mocy, świętowania i dzielenia się z sobą nawzajem! Zapisz się już dziś!


Inne artykuły

Inne artykuły