>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 18.9 2015 Revive Israel

Modlitwa Pańska

Asher Intrater

Zwykle modlę się tą modlitwą przed wschodem słońca na dachu naszego bloku we wzgórzach Judei, patrząc na krajobraz rozciągający się od Jerozolimy aż po Tel Awiw.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie – wszystko zaczyna się od ustanowienia i potwierdzenia naszej osobistej relacji z Bogiem. Moment zwrócenia się do Boga w takiej bliskości jak do Ojca/Taty był przełomem w historii wiary i religii, wykraczający poza wcześniejsze doświadczenia Mojżesza, Dawida i proroków.

Święć się imię twoje – to co robimy tu na ziemi może albo oddawać Bogu cześć i chwałę albo powodować u Niego wstyd i wstręt. Powinniśmy zapytać siebie samych w każdej sytuacji, czy nasza reakcja spowoduje u innych uwielbienie Boga czy wzgardę Nim.

Przyjdź królestwo twoje – jesteśmy tutaj nie tylko po to aby „zostać zbawieni, błogosławieni i pochwyceni”, ale by wziąć udział w Bożym wspaniałym planie zmiany świata. Nasze życie ma cel. Królestwo ma swój początek – niebo; kierunek – w dół; i przeznaczenie – ziemię.

Bądź wola twoja – jest coś, czego Bóg chce. Mamy wybór robić to, czego chce lub to, czego nie chce. Modlimy się aby wiedzieć, co chce abyśmy czynili, i abyśmy decydowali się to czynić. Żadnych wymówek.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj – Bóg wie, że zanim będziemy modlić się o inne rzeczy, potrzebujemy zaspokojenia podstawowych fizycznych potrzeb. Ci z nas, których praca zaopatruje również innych ludzi, mogą dodać zdanie: „I również naszą powszednią mannę”.

Nie wódź nas na pokuszenie – dzięki pokucie nasze grzeszne uczynki przestają stanowić problem. Dzięki tej modlitwie rozprawiamy się z naszą wewnętrzną skłonnością ku grzechu; nie tylko z samym grzechem, ale również z pokusą aby go popełnić. Bóg chce zmienić nasze nastawienie tak samo jak nasze uczynki.

Zbaw nas ode złego – po wszystkich poprzednich krokach możemy odnieść zwycięstwo nad siłami zła w otaczającym nas świecie.

Nie przegap wideo, w którym Asher dzieli się dogłębniej na temat modlitwy Pańskiej z Mateusza 6:9-13. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Głoszenie przyjaciołom (część pierwsza)

Rachel Netanel

Moja przyjaciółka Penina jest przewodnikiem wycieczek, która zakańcza oprowadzanie turystów wizytą w naszym centrum. W zeszłym miesiącu przyprowadziła 18 kobiet z Tel Awiwu. Jedna z nich była nauczycielką Słowa. Gdy rozmawiałam z nią o Jeszui i o tym jak często jest On wymieniony w proroctwach, powiedziała, że przez te wszystkie lata nauczała Biblii po hebrajsku, ale nigdy wcześniej nie wiedziała, w którym miejscu jest napisane o mesjaszu, czy o tym, że mesjasz musi umrzeć. Gdy podzieliłam się z nią fragmentem z Księgi Daniela i paroma innymi wersetami, wszyscy byli zdumieni.

Ostatnio odwiedziła nas grupa menagerów z Towarzystwa Elektrycznego. Zjedliśmy wspólnie posiłek i podzieliłam się swoim świadectwem. Mówiłam o tym, jak ludzie pragną się przypodobać innym i o tym jak chcą wywrzeć dobre wrażenie. Wierzący jednak chcą się przypodobać Bogu a nie ludziom. Jeden z nich, ateista, powiedział mi, że tylko słabi ludzie potrzebują wierzyć w Boga. Niemniej większość z nich chcą wrócić i przyprowadzić swych przyjaciół i rodziny.

Grupa studentów wraz z przyjaciółmi przyszła do naszego domu. Połowa z nich nosiła kippy (jarmułki). Dyskutowali na temat zbliżających się Dni Trwogi, w trakcie których praktykujący żydzi nie jedzą mięsa i które są przygotowaniem na dzień Jom Kippur (Dzień Pojednania). Powiedziałam im, że Bóg nie przywiązuje aż takiej wagi do postu, jak do tego, abyśmy przestali grzeszyć. Izajasz 58:4 „Oto pośród waśni i swarów pościcie, pośród występnego bicia pięścią. Nie tak, jak obecnie, macie pościć, żeby wasz głos słyszany był w górze.”

Dziękuję wam za modlitwy o nas. Gdybyście chcieli zasiać finansowo w naszą pracę, możecie złożyć swój dar poprzez Revive Israel klikając TUTAJ!


Kongregacja Ahawat Jeszua

Eddie Santoro

Moja obecna sytuacja zdrowotna miała bardzo pozytywny wpływ na codzienne funkcjonowanie kongregacji. Młodzi przywódcy, w których zainwestowaliśmy wiele lat naszego życia przejmują na siebie nowe obowiązki. Nie przewidzieliśmy, że stanie się to właśnie w tym czasie, ale chwalimy Boga za owoc i wzrost jakich jesteśmy świadkami.  Chwalimy Boga również za „falę przypływu” miłości, która zalała kongregację w odpowiedzi na naszą obecną próbę.

Po raz kolejny nasze spotkanie szabatowe było niesamowite. Mówimy już nie tylko o wzroście liczebnym, ale o większym namaszczeniu w uwielbieniu, w głoszeniu Słowa i w darach duchowych. Wierzymy, że przeznaczeniem naszej kongregacji jest potężna moc, i że jest przygotowywana na bycie kongregacją czasów ostatecznych wpośród Jerozolimy – z widocznymi znakami i cudami – przynoszącą żniwo i przyspieszającą powrót Pana.

W zeszłym tygodniu obchodziliśmy Żydowski Nowy Rok (Święto Trąb). To cudowne święto nowiu wyznacza początek Najświętszych Dni. Dzięsięć dni pomiędzy tym świętem a Jom Kippur znane są jako Dni Trwogi. W tym czasie wielu Żydów w Izraelu i na całym świecie zatrzymuje się aby upamiętać się i rozważyć swój stan przed Bogiem.

W Jom Kippur, wraz z czterema innymi kongregacjami, spotkamy się na 24-godzinnej modlitwie z postem. Razem zawołamy o świeży dotyk Bożego miłosierdzia i miłości dla swojego Ciała w nadchodzącym roku. Spędzimy również kilka godzin na wstawianiu się o zbawienie Bożego umiłowanego Izraela, oraz o chaos panujący na Bliskim Wschodzie i na całym świecie.


Inne artykuły

Inne artykuły