>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 2.10 2015 Revive Israel

Współzależne pokolenie czasów ostatecznych

Cody Archer

Obietnica wylania Ducha Świętego na wszelkie ciało przed powrotem Jeszuy powinna wzbudzić w nas wiele nadziei w czasie gdy obserwujemy szerzenie się ciemności na ziemi. Czy Duch zostanie wylany nagle, jak w Dziejach 2, tym razem na całą ziemię? Czy może będzie stopniowo wylewany w różnym czasie i miejscu? Wierzę, że obydwie te rzeczy będą miały miejsce.

„Tak będzie, mówi Bóg. W ostatnich dniach ześlę Ducha mego na każdego człowieka (…)” Dzieje 2:17

Jednym ze skutków tego wylania będą dary prorocze w młodszym pokoleniu i zjednoczenie we współpracy starszego i młodszego pokolenia:

„(…) synowie i córki wasze mówić będą z natchnienia Bożego, młodzież wasza mieć będzie widzenia, a starsi sny mieć będą”. Dzieje 2:17

Gdy przyglądamy się innym proroctwom czasów ostatecznych widzimy, że wylanie Ducha nadejdzie wpośród intensywnego ucisku (Mateusz 24:21-22), prześladowania wierzących i męczeństwa (Obj 6:9-11; 13:7; 17:6), jak również katastrof naturalnych, powszechnie obecnego zwiedzenia i strachu przed tym, co będzie się działo z ziemią (Łukasz 21:26). To w takich okolicznościach zostanie wylany Duch Święty.

Zarówno starzy jak i młodzi wezmą udział w bezprecedensowym przepływie objawienia. Młodzi będą mieli wizje a starsze pokolenie będzie musiało z pokorą iść w kierunku jaki wyznaczy Bóg poprzez nich. Również starsze pokolenie będzie miało sny a młodsze pokolenie będzie musiało poddać się i przyjąć to, co Bóg daje starszemu pokoleniu. Przetrwanie i ochrona społeczności będzie zależało od tego, co każdy członek ciała będzie przyjmował, czym będzie się dzielił i czy będzie posłuszny. Nadejdą czasy ponadnaturalnego prowadzenia do miejsc gdzie można będzie znaleźć wodę, jedzenie i schronienie (1 Królewska 17). Społeczności rozproszone przez prześladowanie będą mogły otrzymać sny i wizje bezpiecznych miejsc, w których będą mogli na nowo się zjednoczyć.

To współzależenie od siebie różnych pokoleń w czasach ostatecznych obróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom ich jak nigdy wcześniej (Mal 4:5-6). Ciało Mesjasza na całym świecie znów będzie jednego serca i duszy, jak w Dziejach Apostolskich. Ta jedność opisana w Jana17 i Ps 133 uwolni najpotężniejsze namaszczenie na Eklezję (Kościół), jakie kiedykolwiek widziała ziemia. Uwolni to największe świadectwo i manifestację Królestwa Bożego, jakie kiedykolwiek widzieliśmy, oraz wprowadzi wielkie żniwo, które zaprosi Króla Jeszuę z powrotem, aby rządził ziemią z Jerozolimy.

Wielu ludzi mówi dziś o „przygotowaniu się” na czasy ostateczne. Jest to mądre, gdy poddajemy się prowadzeniu Pana. Nasze przygotowanie musi zawierać dążenie do jedności i współpracy między pokoleniami, jako że będzie to niezmiernie ważne w nadchodzących czasach.


Trójwymiarowa wiara

Asher Intrater

Słowo wiara ma wiele wymiarów w biblijnym kontekście. Aby podsumować i uprościć, moglibyśmy pogrupować je w trzy główne kategorie: Zwycięstwo, Prawość i Pokój.

Zwycięstwo: pierwszy typ ćwiczy moc Ducha Świętego w autorytecie imienia Jeszua. Porusza góry i sprawia, że dzieje się wszystko to, co powiesz (Marek 11:23). Sprawia, że demony uciekają, a cuda dzieją się dzięki naszej wierze. Wiara przejmuje władzę nad naszymi okolicznościami.

Prawość: hebrajskie słowo emunah אמונה   oznacza nie tylko wiarę ale też wierność. Na człowieku wiary można polegać w trudnych czasach. Przez wiarę mówimy „nie” pokusom i atakom świata, ciała i diabła. Biblijna wiara wymaga sprawdzonego, przetestowanego charakteru. Prawość to wiara.

Pokój: czasami musimy zaufać Bogu pośród trudnych sytuacji, kiedy zwyczajnie nie mamy pojęcia dlaczego się nam przydarzają. Nawet jeśli nie układa się tak jakbyśmy chcieli, możemy ufać Bogu, że On wie i widzi to, czego nie widzimy my. Pokój naszego umysłu poprzez zaufanie suwerennemu i wszechmogącemu Bogu to również zwycięstwo w wierze, nawet jeśli na to nie wygląda.

Potrzebujemy umieć rozróżnić typ wiary jaki powinniśmy uaktywnić w jakiejkolwiek sytuacji jaka nas spotka. Niestety często popełniałem błędy w tej sferze i raniłem ludzi wokół mnie. Czasem mamy rozkazać powstać z martwych (Jan 11:43); a czasem powinniśmy pozwolić aby inni poprowadzili nas tam, gdzie nie chcemy iść (Jana 21:28).


Kim jesteśmy jako Eklezja (część 2)

W tym przesłaniu Asher głosi z Księgi do Efezjan o tym kim jesteśmy jako ciało Mesjasza i dzieło Boże. Jaki jest cel powołania wierzących z ich narodów aby stać się świętymi dla Boga i razem tworzyć Eklezję? Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły