>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 23.10 2015 Revive Israel

Mesjaniczny „rabin”?

Asher Intrater

Określenie „rabin” jest powszechnie używane w kongregacjach mesjanicznych w diasporze, jednak na terenie Izraela praktycznie w ogóle się go nie słyszy. Oto parę przemyśleń:

  1. Między diasporą a Izraelem istnieją pewne różnice kulturowe. W diasporze obecna jest większa różnorodność w obrębie „judaizmu” – reformowani, konserwatyści, ortodoksi, itd. Są też różni „rabini”. W Izraelu termin ten jest używany w o wiele węższym kontekście, w znaczeniu tradycyjnym – ortodoksyjnego rabina żydowskiego.
  2. Jeszua mówiąc o tym, abyśmy nie używali określenia „rabin” w Mateusza 23:8 nie miał na myśli tego, że to akurat słowo jest gorsze niż inne nazwy przywódców religijnych. Chodziło Mu o to, że używanie i przywiązywanie wagi do honorowych tytułów zwykle rodzi pychę, co może być niebezpieczne i pełne hipokryzji.
  3. Wyraz „Rav” (rabin) rzeczywiście w oryginale oznacza człowieka „wielkiego”, nie różni się w tym jednak od innych określeń, takich jak wielebny, ojciec, kapłan, pastor, apostoł, doktor.
  4. Określenia te mogą być używane gdy nazywają pewne funkcje raczej niż tytuły. Powinniśmy używać tytułów najrzadziej jak to tylko możliwe. Jest różnica między powiedzeniem „pastor Jan”, a powiedzeniem „Jan, który służy w grupie pastoralnej”.
  5. W moim życiorysie piszę: „Asher Intrater służy w grupach pastoralnych w Ahavat Jeszua, Tikkun International, Revive Israel i Tiferet Jeszua”. Gdy zachodzi potrzeba opisania mojej funkcji apostolskiej, staram się używać słów „założyciel i nadzorca” lub „służy jako nadzorca”.
  6. Gdy muszę wskazać na jedno z pięciu różnych stanowisk wymienionych w Efezjan 4:11, mówię: „służy w nadzorze apostolskim”. Jest niezmiernie ważne aby podkreślać funkcję służby apostolskiej i przywrócić poprawną terminologię biblijną.
  7. Trzy argumenty przemawiają za używaniem określenia „rabin mesjaniczny”. Po pierwsze, tworzymy w ten sposób poprawny żydowski kontekst kulturowy w czasach Nowego Przymierza, który został zmieniony w wyniku 2000 lat dyskusji żydowsko-chrześcijańskich.
  8. Po drugie, mówiąc o kongregacji mesjańskiej, jej przywódca musi wypełniać wiele funkcji wybitnie żydowskich, takich jak przewodzenie podczas Brits, Bar Micwy, ślubów, świąt, liturgii, pogrzebów, itd. W tradycyjnej synagodze funkcje te wykonuje rabin, a zatem określenie rabin mesjaniczny pozwala liderowi sprawować je w swojej kongregacji.
  9. Po trzecie, społeczność mesjańska ma swoje prawowite miejsce w walce narodu izraelskiego o elementarną wolność religijną, prawo do manifestacji wiary i tożsamości kulturowej. Użycie tego słowa jest zatem wyrazem naszej tożsamości i prawa do istnienia jako społeczeństwo.
  10. Jeśli termin rabin będzie używany dla powyższych celów, aby nie powodować zamieszania, istotne będzie dodanie słowa „mesjaniczny” (tzn. „rabin mesjaniczny”). To lepsze niż mówienie po prostu „rabin”, no chyba, że ktoś został powołany przez tradycyjną „smicha”.

Modlitwa motywowana wiarą, nie strachem

James Bates

Modląc się o bezpieczeństwo naszych rodzin wśród nieustępujących ataków terrorystycznych tu, w Izraelu, przyszły mi do głowy dwa przykłady modlitwy. Pierwszy dotyczył sytuacji, w której uczniowie Jeszuy obudzili Go gdy spał w łodzi podczas sztormu (Mat 8). Drugi to Jeszua modlący się w Ogrodzie Getsemane podczas gdy spali Jego uczniowie (Mat 26).

To co do mnie dotarło w tym momencie to to, że uczniowie byli bardziej świadomi spraw doczesnych niż wiecznych. Nie jest rzeczą złą modlić się o bezpieczeństwo i ochronę; źle jest działać będąc motywowani strachem i dać się przytłoczyć okolicznościom tego świata.

Gdy sztorm przejął kontrolę nad łodzią, uczniowie wystraszyli się, obudzili Jeszuę i powiedzieli: „Panie, ratuj, giniemy!" (w. 25). Jeszua odpowiedział: „Czemu się boicie, [ludzie] słabej wiary?” (w. 26). Wszyscy znajdowali się w jednej łodzi, jednak Jeszua odpowiedział na sztorm w znacznie inny sposób.

W Ogrodzie Getsemane to Jeszua był wielce strapiony i poprosił uczniów aby wraz z Nim czuwali w modlitwie. Trzykrotnie powracał do nich i zastawał ich śpiącymi zamiast modlącymi się. Dlaczego więc uczniowie stali w gotowości i truchleli gdy Jeszua spał, a gdy zostali przez Niego poproszeni o czuwanie i modlitwę, nie mogli wygrać ze snem? Dlatego, że będąc w łodzi widzieli i odczuwali wiatr i fale. Byli przytłoczeni otaczającymi ich okolicznościami i działali w strachu, a nie w wierze. Tymczasem w Ogrodzie nie rozumieli tego, co robił Jeszua, i wiecznych skutków tego, co właśnie miało się wydarzyć.

Zbyt często modlimy się w oparciu o światowe okoliczności, o sztormy w naszym życiu, a przegapiamy zaproszenie do czuwania i modlitwy wraz z Nim, skupieni na sprawach o znaczeniu wiecznym.

Postawmy więc, na wzór Jeszuy w Ogrodzie Getsemane, wolę Ojca powyżej naszej własnej, starając się patrzeć na okoliczności z Jego perspektywy i modląc się poprzez wiarę, przyczyniając się w ten sposób do wypełnienia się Jego planów dla tej ziemi.


Lucy Aharish

Mając na uwadze dyskusję na temat ostatniej fali ataków terrorystycznych, warto byłoby obejrzeć poniższy klip wideo przygotowany przez arabskiego dziennikarza telewizyjnego z Izraela. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij tutaj.


Boża przyszła wierność Izraelowi

W poniższym przesłaniu Cody rozważa pytanie jakie zadali Jeszui jego uczniowie w Dziejach 1:6: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?" Czy było to błędnie postawione pytanie, jak twierdzą niektórzy teolodzy? Czy któregoś dnia królestwo zostanie przywrócone Izraelowi? Jeśli tak, jak będzie ono wyglądało? Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły