>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 6.11 2015 Revive Israel

Boża rodzina

Asher Intrater

W tym miesiącu dostąpiliśmy błogosławieństwa udziału w Globalnym Zgromadzeniu w Monachium w Niemczech. Obecni byli przedstawiciele z narodów na całym świecie, w tym z Chin i kilku państw arabskich. Zgromadzenie prowadzone przez naszego przyjaciela Davida Demiana ma głębokie poznanie jeśli chodzi o międzynarodową eklezję – nazywa ją „Bożą rodziną”.

Jako grupa z Izraela zostaliśmy poproszeni o poprowadzenie modlitwy w tym temacie, co uczyniliśmy w języku hebrajskim. Modlitwa tłumaczona była na wiele innych języków. „Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa"– Efezjan 3:14-15. Zwróć uwagę na wyraz „Ojciec” w wersecie 14 i słowo „rodzina” w wersecie 15. Każdy ojciec jest szczęśliwy gdy jego dzieci są zjednoczone relacją miłości; również każdego ojca przeszywa ból gdy jego dzieci są podzielone w niezgodzie.

Ojciec pragnie zjednoczonej rodziny

Naszym pragnieniem jest uszczęśliwić naszego Niebiańskiego Ojca. Chcemy być rodziną; chcemy pokazać Mu naszą jedność i kochać siebie nawzajem. Zauważ, że rodzina ta ma tożsamość zarówno niebiańską jak i ziemską. Jesteśmy rodziną, która została kupiona i zjednoczona krwią Jeszuy. Zostaliśmy posadzeni wraz z Nim w uniwersalną, międzynarodową, niebiańską tożsamość (Efezjan 2:7).

Posiadamy jednak również ludzką, ziemską, plemienną tożsamość jako daleka rodzina Abrahama. Wizja Pawła o kościele jako rodzinie wiary może być rozumiana jako wypełnienie się Bożej obietnicy danej Abrahamowi (Galacjan 4). Jedną z pierwszych Bożych obietnic danych Abrahamowi była: „Przez ciebie dostąpią błogosławieństwa wszystkie pokolenia ziemi." – I Mojżeszowa 12:3 (w ang. wersji w miejsce słowa „pokolenia” występuje „rodziny” – przyp. tłum.). Zakres tej obietnicy został poszerzony gdy Bóg przedłużył imię Abrama do Abraham, nazywając go „ojcem mnóstwa narodów" (17:5).

Kogo oznacza mnóstwo narodów, których Abraham jest ojcem? Gdzie znajdują się wszystkie rodziny ziemi błogosławione poprzez Abrahama i jego nasienie? Są nimi ci, którzy idą w ślady Abrahama wierząc w Jeszuę. Eklezja jest dalszą rodziną Abrahama. To jest nasza tożsamość.

Dalsza rodzina Abrahama

Jeszui podoba się proces: małżeństwo, ciąża, narodziny, wychowywanie dzieci, posiadanie wujków i kuzynów. Dlatego też nie przyleciał z nieba na spadochronie, ale narodził się i wzrastał jako dziecko i młodzieniec. Bycie międzynarodową eklezją oznacza rzeczywiste uczucie bycia plemienną rodziną.

Pomocni w przywróceniu tego aspektu tożsamości międzynarodowej eklezji (kościołowi) mogą się okazać arabscy chrześcijanie i mesjanicznie wierzący żydzi – będąc fizycznymi potomkami Abrahama poprzez Ismaela i Izaaka. Podczas Globalnego Zgromadzenia w pewnym momencie Arabowie i Żydzi zjednoczyliśmy się by błogosławić międzynarodowe Ciało Chrystusa. Modliliśmy się, abyśmy wszyscy razem byli zjednoczoną rodziną ze wspólnym Ojcem w niebie oraz dalszą rodziną naszego ojca Abrahama. Był to niezwykły moment, w którym poczuliśmy wypełnienie się proroctw i obietnic Pisma mówiących o tym, że lud Boży stanie się jedną rodziną.


Krew muzułman i Al-Aksa

Bassam Tawil (fragment z Gatestone Institute)

Wszyscy doskonale wiemy, że meczetowi Al-Aksa nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Jak na ironię – wstyd przyznać – dzięki izraelskiej policji Al-Aksa jest najbezpieczniejszym meczetem na Bliskim Wschodzie.

W ostatnich dniach składamy naszych synów i córki na ołtarzu pustego sloganu – kłamstwa jakim jest „meczet Al-Aksa w niebezpieczeństwie”, w błędnym, bluźnierczym pojęciu, że wszechmocny, wszechwiedzący Allah potrzebuje byśmy umierali dla niego jako męczennicy.

Hipokryzja i upolitycznienie islamu doprowadziło naszych szejków do umyślnego błędnego interpretowania wersetów Koranu, przez co znieważamy słowa Allaha. Niektórzy duchowni widzą i przedstawiają islam jako obrzydliwą religię założoną na mordzie, pogaństwie i czczeniu kamieni meczetu Al-Aksy, nie wspominając o życiu wiernych muzułman.

Koran obiecuje dzieciom Izraela, że powrócą do swej ziemi z czterech krańców świata… powinniśmy więc gratulować im powrotu, widząc w nim żywy dowód prawdziwości słów Allaha i wypełnienie się proroctw Mahometa. Zamiast tego, walczymy przeciwko Żydom i, tym samym, walczymy przeciwko woli Allaha.

Koran mówi nam, że Żydzi są narodem wybranym i dziedzicami tej ziemi; dlaczego więc nasi przywódcy religijni nie uznają tej prawdy i nie są w stanie przyznać, że w Koranie nie ma nawet najmniejszej wzmianki o „Palestynie” czy „Palestyńczykach”?

Gdyby Żydzi wrócili bez Bożej pomocy, nie byliby w stanie pokonać armii arabskich, które atakowały ich podczas wojen jakie nastąpiły. Ich zwycięstwo dowiodło, że Allah był po ich stronie.

Kiedy Drugi Kalif – Omar bin al-Khatab – podbił Jerozolimę, wraz z swym doradcą Caab’em al-Akhbarem (Żydem, który przeszedł na islam) oboje przyznali, że Żydowska Świątynia stała na Wzgórzu Świątynnym, obok dzisiejszego meczetu Al-Aksa.


Biblijne szafarstwo – Rob Parker [część 1]

W poniższym przesłaniu Rob Parker z IHOPKC naucza o biblijnym szafarstwie w Revive Israel. Zrozumienie Boga jako właściciela całego stworzenia jest kluczowe dla zrozumienia naszej roli jako szafarzy pod Jego autorytetem. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Przymierze i kontrowersje

Chcemy polecić nowy serial historyczno-teologiczny poruszający kwestię nieustającej kontrowersji na temat narodu żydowskiego, ziemi Izraela i miasta Jerozolimy. Odwiedź jego stronę internetową TUTAJ i obejrzyj pierwszy odcinek TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły