>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 13.11 2015 Revive Israel

W walce z duchem antychrysta

Daniel Juster

Po tym poznacie ducha Bożego: wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest, wszelki zaś duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że przyjdzie, a teraz jest już na świecie. (1 Jan 4:2-3)

W pierwszym wieku wzrastała liczba ruchów religijnych, które zaprzeczały Wcieleniu (temu, że Jeszua był Bogiem zamanifestowanym w ludzkim ciele). Robiły to w dwojaki sposób: po pierwsze, zaprzeczały Jego boskości i, po drugie, zaprzeczały pełnemu objawieniu się w ludzkim ciele. Utrzymanie tych doktryn we właściwej równowadze i relacji jest bardzo ważne dla naszej wiary. Ruch Mesjaniczny powstał na bazie potężnych znaków i cudów obecnych w posłudze Jeszuy, Jego śmierci i zmartwychwstaniu i, w końcu, na niesamowitych znakach i cudach w posłudze apostołów w Izraelu i poza nim. Ci którzy byli świadkami wobec tak wielkiego dowodu nie mieli nic na usprawiedliwienie tego, że odrzucili Jeszuę jako Pana i przesłanie ewangelii.

Skutki odrzucenia

Gdy ewangelia przychodzi z mocą i Duch Święty sprawia przekonanie, a mimo to jest ona odrzucana, popełniane jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech ten może prowadzić to przejęcia kontroli przez siły demoniczne. Duch Antychrysta nie znajduje się w ludziach, którzy nie mieli okazji doświadczenia i przyjęcia lub odrzucenia ewangelii. Tylko ten typ odrzucenia prowadzi do przejęcia kontroli przez ducha Antychrysta. Ludzie, którzy mieli okazję przyjąć Jeszuę i odmówili zostają wydani wpływowi doktryn demonicznych i propagowaniu tych doktryn.

Choć nie jest to „poprawne politycznie”, musimy zauważyć, że odrzucenie ewangelii przez większość Żydów i przywódców w pierwszym wieku otworzyło ich na ducha Antychrysta. Islam, który wyraźnie przeczy wcieleniu i głosi, że Jeszua nigdy nie umarł na krzyżu (choć uznają, że był prorokiem), zniewala swych wyznawców pod władzą ducha Antychrysta. Duch ten zawsze będzie dążył do prześladowania Ciała Chrystusa.

Gdy ludzie znajdują się w więzach tego ducha, wciąż mogą mieć poznanie dużej części prawdy, i wciąż mogą tworzyć perełki kultury. Mimo to, zbawienie wymaga uwolnienia od ducha Antychrysta. Mówiąc o naszym narodzie, choć daleko mu teraz do zbiorowego odrzucenia obecnego w pierwszym wieku, musimy wspomnieć, że potrzebuje on uwolnienia od tego wpływu.

Klucz do przyszłości

Co więcej, w przypadku islamu mamy do czynienia z mocą ducha Antychrysta na skalę światową, zakorzenioną w postawie Mahometa wobec objawienia Nowego Przymierza. To dlatego kluczem do przyszłości w tej trudnej sytuacji jest uwolnienie ludzi od tego ducha poprzez przebudzenie i moc ewangelii. Jedynym sposobem na nadejście pokoju jest przyjęcie i poddanie się Księciu Pokoju.


Coffee House w Tel Awiw

Ron Cantor

Od długiego czasu chciałem odnowić teren gdzie stał nasz stary budynek i przemienić go w świeży, nowoczesny Coffee House, w którym mogłyby się odbywać koncerty, spotkania młodzieży i dorosłych, cotygodniowe spotkania modlitewne, itd. W styczniu pewna osoba zaoferowała się dać nam 35.000 dolarów jeśli udałoby się nam zebrać pozostałe 35.000. Udało nam się w połowie czerwca! Rozpoczęliśmy remont w sierpniu i, jako to bywa z większością projektów budowlanych, skończyliśmy później niż planowaliśmy. W końcu, w zeszłym tygodniu przecięliśmy wstęgę!

Wciąż czeka nas jakiś miesiąc aby wykończyć wnętrze (sofy, stoły, kawiarenka, obrazki, itd.), ale główne prace konstrukcyjne są już ukończone. Niedługo rozpoczniemy cykliczne koncerty ewangelizacyjne. Mamy już gotową listę pobliskich artystów. Naszą wizją jest posiadanie miejsca gdzie zarówno młodzi dorośli jak i inne grupy wiekowe mogliby przyprowadzać swoich znajomych – do środowiska, które nie odstraszałoby ale w którym żylibyśmy jak Jeszua i w miłości do Izraelitów. Ewangelia będzie się szerzyć! Proszę, módlcie się aby nasz Coffee House stał się tym wszystkim, czy m Bóg chce aby się stał.


Biblijne szafarstwo (część 2)

W poniższym przesłaniu Rob Parek z IHOPKC naucza na temat szafarstwa, roli wierzącego w zarządzaniu i naszym powołaniu do służby pod autorytetem Boga, biorąc za przykład Jeszuę. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Międzynarodowa konferencja Aglow

Holly Wallace

W zeszły weekend północnoamerykańska ekipa Revive Israel wzięła udział w Międzynarodowej konferencji Aglow w Indianapolis w stanie Indiana, na którą Asher został zaproszony w charakterze jednego z głównych mówców, wraz ze swym przyjacielem Harunem Ibrahimem – wierzącym pochodzenia muzułmańskiego i dyrektorem telewizji Al Hayat. Aglow International składa się z mężczyzn i kobiet z ponad 170 narodów prowadzonych przez Międzynarodową Prezydent Jane Hansen Hoyt. Tytuł konferencji to „W jedności – w czasie takim jak ten”.

Sesje były przepełnione uwielbieniem i słowem przeszywającym serca i wstrząsającym narody. Wydarzenie to zjednoczyło trzech znaczących liderów w Ciele Mesjasza w partnerstwie przymierza po to aby Królestwo Boże zrodziło się na ziemi: jeden z nich reprezentował chrześcijan z ponad 170 narodów, drugi reprezentował ruch ewangelizacyjny wśród Arabów, a trzeci był przedstawicielem Mesjanicznej resztki Żydowskiej i odnowienia autorytetu apostolskiego wychodzącego z Jerozolimy.

Obok świadectw muzułman nawróconych do wiary w Jezusa, cudownego nauczania i udzielania darów, weekend ten był przesączony proroczymi aktami wzajemnej uległości i szacunku między liderami, którzy pokazali co znaczy służyć sobie nawzajem w prawdziwej pokorze. Jednym z kluczowych dla mnie momentów był ten, w którym Asher wypowiedział błogosławieństwo nad ogólnoświatowym Ciałem wierzących zachęcając ich do powstania w chwale i dokończenia dzieła niesienia ewangelii o Królestwie aż po krańce ziemi, torując drogę na powtórne przyjście Jeszuy. Reakcja ludzi była niesamowita.

To co Bóg czyni dzisiaj poprzez swe chwalebne naczynia jest DOPRAWDY niesłychane. Nie dowiesz się tego z telewizji, z radia z Internetu. Zapiera dech w piersiach. Jest potężne. Oblubienica przygotowuje się na spotkanie swego Męża: Lwa z pokolenia Judy i rychło powracającego Króla!!.


Inne artykuły

Inne artykuły