>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 1.1 2016 Revive Israel

Radykalny chrześcijanin

fragment autorstwa Francisa Frangipane

Człowiek może być chrześcijaninem z nazwy, może nie zajmować się sprawami duchowymi, aż do dnia kiedy weźmie do ręki Biblię i okaże się, że w jego sercu został rozpalony ogień. Jeśli człowiek ten wytrwa w swym nowym przekonaniu, stopniowo jego życie zacznie upodabniać się do życia Jezusa Chrystusa. Stanie się bardziej kochający i chętny przebaczać. Będzie również coraz bardziej chciał widzieć jak inni ludzie doznają odkupienia i poświęcać się temu celowi. Krótko mówiąc, stanie się bardziej Chrystusopodobny.

Jeśli muzułmanin z nazwy zacznie czytać Koran i codziennie się nim karmić, dojdzie do punktu, w którym coraz bardziej będzie poddawać się posłuszeństwu całości nauczania Mahometa. Tak jak ktoś kto idzie za Jezusem ostatecznie chce się do Niego upodobnić, tak oddany muzułmanin będzie udowadniał swą wierność będąc posłusznym nawet skrajnie militarnym aspektom islamu. To co czynił Mahomet będą czynić również jego naśladowcy.

Problem polega na tym: chrześcijanie stający się coraz bardziej jak Chrystus upodabniają się do odkupiciela; muzułmanie stający się coraz bardziej jak Mahometa upodabniają się do przywódcy militarnego. Aby przeczytać cały artykuł, kliknij TUTAJ!


Burzliwy tydzień w Izraelu

W poniższym wideo Asher wypowiada się na temat kilku wydarzeń z minionego tygodnia, które wyraźnie ilustrują obecną sytuację społeczno-polityczną Izraela. Aby obejrzeć po angielsku kliknij TUTAJ!


Islam, gnostycyzm i antychryst

Bassem E.

Jan pisał o duchu antychrysta: „(…) wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest, wszelki zaś duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta (…)" 1 Jana 4:1-3.

Jan mówił tu o gnostycyzmie i doketyzmie. Teorie te głosiły, że choć wydawało się, iż Jezus miał ciało, tak naprawdę nie miał on formy cielesnej podobnej do naszej. Ich pierwszy przywódca – Frenacus Basilides (około 120 n.e.) powiedział, że na krzyżu Jezus zamienił się swą postacią z Szymonem z Cyrenei, i że to właśnie on został ukrzyżowany zamiast Jezusa.

W pewnym sensie Jezus po raz pierwszy ustosunkował się do tego ducha w 16. rozdziale Mateusza, gdy zganił Piotra kiedy ten próbował go przekonać, aby nie szedł na krzyż (w. 23 – „Zejdź mi z oczu, kusicielu, nakłaniasz Mnie do złego, bo nie po bożemu myślisz, ale po ludzku.").

Szatański typ antychrysta przetrwał stulecia, aż do powstania islamu – jednego z najskuteczniejszego projektu szatana. Jan ostrzega wierzących przed duchem antychrysta, który działa podobnie, próbując zniszczyć Boży plan zbawienia.

Powinniśmy zmierzyć się z nim na poziomie duchowym, w mocy Ducha Świętego i jedności Kościoła: „Wy zaś, dzieci, z Boga jesteście, i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który jest w was, niż ten, który jest na tym świecie." (1 Jana 4:4).


Ojciec i pierworodny

Tal Robin

Rolą starszego brata jest przekazać wolę Ojca reszcie rodziny. Bóg pragnie mieć z ludzkością taką relację, jakiej Ojciec pragnie ze swymi dziećmi. Bóg zasmucił się gdy stracił swą rodzinę w momencie wygnania Adama i Ewy z Ogrodu Eden.

Poprzez całą historię ludzkości odtwarzał dla siebie lud i rodzinę, na podobieństwo swego pierworodnego syna. Ludzi, których rolą byłoby pokazanie innym narodom tego pragnienia jakie ma. W wyniku tego, Jezus przyszedł na świat jako Pierworodny synów Bożych. Pragnieniem Ojca jest, aby jego rodzina pozostawała w jedności.

Jezus ogłosił ludzkości, że Bóg jest naszym Ojcem i modlił się w 17. rozdziale Jana o jedność między wierzącymi oraz między nimi a Ojcem. Powołaniem mesjańskiej resztki Izraela jest więc być „pierworodnym” wśród narodów i pomóc w zjednoczeniu rodziny.


Dwie hebrajskie przypowieści o pannie młodej

Kalah

Od stworzenia świata, największym pragnieniem Boga było zamieszkiwanie wśród ludzkości, jednak po upadku wszystko się zmieniło. Po tym jak oddzieliliśmy się od Niego, Bóg wiedział, że nie było niczego co mogłoby odnowić tę więź jaką mieliśmy z Nim ani relacji jaka była kiedyś możliwa w Ogrodzie Eden.

Z perspektywy ludzi, Bóg nagle stał się kimś odległym, niedającym się poznać ani zbliżyć do siebie. Bóg potrzebował sposobu na ponowne ustanowienie relacji z nami; posłał więc Jeszuę i nazwał tych, którzy w Niego uwierzyli, swoją panną młodą.

Hebrajskie słowo oznaczające pannę młodą to „kalah”, oznaczące również synową. W takim razie, dzięki wielkiej miłości Bożej, my jako ciało jesteśmy nie tylko „kalah” (panną młodą) Jeszuy, ale również „kalah” (synową) Boga Ojca. Z jakiego punktu widzenia byśmy więc nie patrzyli, jesteśmy JEGO „kalah”. – Shani Ben-Ari

Ezer K’Negdo

Gdy Bóg stworzył mężczyźnie kobietę, określił ją mianem „pomocnika”. Hebrajski wyraz użyty tutaj to „Ezer K’negdo”, oznaczający „Pomocnika Przeciwnego” lub „Pomocnika Przeciwko”. Ta idea jest piękna – zwykle mąż i żona mają przeciwne mocne strony i słabości. Jego mocne strony są jego słabościami; jej mocne strony są jego słabościami. Mają uzupełniające się dary i powołania.

Moja żona Betty widzi szczegóły i praktyczną stronę tam, gdzie ja zauważam jedynie ogólny obraz. Nie moglibyśmy funkcjonować bez siebie. Ona jest jak mikroskop; ja jestem teleskopem. Ja sporządzam ogólne szkice tych artykułów; ona dokonuje korekty. Czasami może być to niewygodne, jako że zawsze zauważa moje słabości (i bez chwili zawahania mnie o nich informuje).

Betty doprawdy jest idealną biblijną żoną o idealnej biblijnej równowadze: w 50% mi pomaga i w 50% przeciwstawia się mi! – Asher Intrater


Inne artykuły

Inne artykuły