>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 5.2 2016 Revive Israel

Czy muszę chodzić do zboru?

Asher Intrater

Niektórzy ludzie pytają: „Po co mam chodzić do zboru skoro czytam Biblię i się modlę?” Cóż, aby otrzymać przebaczenie grzechów (zbawienie), nie trzeba chodzić do zboru. Istnieje jednak wiele powodów dla których powinno się. Oto niektóre z nich:

  1. Zamysł Jeszuy – zaraz po tym jak Szymon Kefas (Piotr) wygłosił wyznanie wiary, Jeszua odpowiedział mówiąc: „na tej skale zbuduję moją kehilę (eklezję, kościół)” – Mateusz 16:18. Jak można twierdzić, że podąża się za Jeszuą nie biorąc udziału w Jego projekcie, jakim była budowa kościoła?
  2. Walka duchowa – w tym samym fragmencie Jeszua mówi, że „bramy piekła go nie przemogą” – Mateusz 16:18. Idąca za Bogiem społeczność wiary powinna mieć duchowy autorytet ku obronie przed atakami diabła. Jeśli ktoś nie jest członkiem takiej społeczności, niepotrzebnie wystawia się na ataki demoniczne.
  3. Odpowiedź na ewangelię – Piotr w swym pierwszym kazaniu zachęcił ludzi do upamiętania, zanurzenia w wodzie i przyjęcia Ducha Świętego (Dzieje 2:38). Ci którzy zostali zbawienie od razu przyłączyli się do społeczności wiary („dołączyło do nich” – Dzieje 2:41 i 47). Ich odpowiedzią na ewangelię było powierzenie się Panu i Jego ziemskiej społeczności  (Dzieje 2:42-47; 4:32-35).
  4. Zjednoczenie w modlitwie – Piotr został aresztowany i wsadzony do więzienia. Doświadczył jednak ponadnaturalnego uwolnienia w wyniku bezpośredniej interwencji anielskiej (Dzieje 12:3). Jednym z powodów, dla których Piotr został uwolniony to to, że: „Gdy Piotr był strzeżony w więzieniu, Kościół zanosił za niego do Boga nieustanne modły" – Dzieje 12:5. Modlitwa w jedności ma większą moc niż modlitwa indywidualna. Może mieć ona miejsce jedynie w społeczności wiary (Mateusz 18:19).
  5. Odpowiedzialność moralna – jako naśladowcy Jeszuy naszym zadaniem jest żyć zgodnie z zasadami wierności i prawości. Gdy grzeszymy, nasi bracia i siostry pomagają nam poprzez radę i upomnienie. Jest to jedna z ról zboru (Mateusz 18:15-19). Jeśli nie jesteśmy w żaden sposób związani ze społecznością wiary, nie posiadamy struktury relacji, która łączyłaby nas z innymi ludźmi przed którymi bylibyśmy odpowiedzialni.
  6. Starsi w każdym mieście – W podróżach i posłudze Pawła (Szawła) widzimy pewien powtarzający się schemat: modlitwa, głoszenie ewangelii poprzez kazania, przyprowadzanie nowych wierzących do zboru, wyznaczanie starszych „powoływali w każdym Kościele prezbiterów (…)” – Dzieje 14:23. W każdym miejscu i w każdym mieście wierzący dołączali do społeczności których przywódcy mieli duchowy autorytet. Nie znajdujemy w Piśmie żadnego innego wzorca.
  7. Listy pawłowe – jak na ironię, niektórzy usprawiedliwiają niechodzenie do zboru cytując wersety z listów Pawła. Jednak większość z nich – Rzymian, Koryntian, Galacjan, Efezjan, Filipian, Kolosan – było adresowanych do zborów. Odbiorcami tych listów byli członkowie lokalnego kościoła.
  8. Dary Ducha Świętego – inni mówią, że są prowadzeni osobiście i niezależnie przez Ducha Świętego. Oczywiście, Duch Święty prowadzi każdego z nas indywidualnie. Jednak pierwsze z wyjaśnień darów Ducha Świętego znajdujemy w rozdziałach 12-14 I Listu do Koryntian. Mowa tam o tym, że WSZYSTKIE dary służą ZAWSZE umocnieniu lokalnej społeczności wiary (I Koryntian 12:4, 14, 26; 14:4, 5, 12, 26).
  9. Listy Jeszuy – nie tylko Paweł pisał listy do zborów. Uczynił to również Jeszua! W 2 i 3 rozdziale Objawienia znajdujemy listy Jeszuy do 7 różnych kościołów. Było oczywiste, iż oczekiwał, że WSZYSCY Jego wyznawcy będą członkami lokalnych zborów.
  10. Ogólnoświatowa Eklezja – lokalny zbór to komórka lub członek Ciała Mesjasza. W ten sposób uczestniczymy w prowadzeniu Jeszuy jako głowy (Efezjan 1:22), ukazywaniu mądrości Bożej (Efezjan 3:10), otrzymywaniu chwały Bożej (Efezjan 3:21), odsłonieniu tajemnicy „oblubienicy” (Efezjan 5:25) oraz podtrzymywaniu filaru prawdy na świecie (I Tymoteusza 3:15).

Lokalny zbór może spotykać się w swym własnym budynku, u kogoś w domu lub potajemnie w środku lasu! Tak czy inaczej, podstawowe zasady pozostają niezmienne. Obyśmy wszyscy znaleźli dobry „dom rodzinny” i stali się częścią lokalnej społeczności wiary w Jeszuę!


Ban Ki Moon a terroryzm

Eddie Santoro

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki Moon oskarżył niedawno izraelską „politykę osadniczą” o bycie główną przyczyną obecnej fali przemocy i terroryzmu. Fakt, że cały świat islamski wszem i wobec dąży nie do ustanowienia dwóch odrębnych państw, ale do całkowitego zniszczenia Izraela, jest totalnie ignorowany.

Ban rozpoczął niedawną Konferencję Klimatyczną w Paryżu od chwili ciszy w pamięci ofiar terroryzmu oraz od wyrecytowania listy miast, w których radykalni muzułmanie zamordowali ludzi, z rażącym pominięciem Tel Awiwu i Jerozolimy. Mordowanie Żydów jest teraz oficjalnie przedstawiane jako „sprzeciw wobec okupacji” a nie jako terroryzm - w odróżnieniu od innych części świata.

Nikt nie wyrażał się w podobny sposób gdy Francja odpowiedziała na niedawny atak terrorystyczny. Począwszy od ataków na Bliźniacze Wieże w Nowym Jorku po ataki w Afryce i w Europie, światowi przywódcy zawsze popierają reakcję danego narodu, starając się bronić przed islamskim terroryzmem. Jednak Izrael – naród który cierpiał dłużej i bardziej niż jakikolwiek inny naród na świecie – jest otwarcie potępiany za każdym razem gdy reaguje na ataki terrorystyczne na swoich obywateli.

Módl się wraz z nami, aby siły zachęcające ludzi do ataków zostały złamane i pokonane.


Izrael, Grecja i Cypr

Greta Mavro

W ostatnim czasie Izrael, Grecja i Cypr podpisały trójstronny układ o współpracy dotyczącej gazu ziemnego, sieci elektrycznej i ochronie antyterrorystycznej. Oto link do pokrzepiającego sprawozdania opublikowanego przez Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


„Pies obronny” Izraela

Caleb Myers pojawił się niedawno na pierwszej stronie dodatku do jerozolimskiego Maariv. Wykorzystując znaczenie jego imienia, nazwali go nowym „psem obronnym” Izraela i pochwalili go za dążenie do obrony Izraela przed światową propagandą. Módl się proszę o bezustanną pracę Jerozolimskiego Instytutu Sprawiedliwości.


No Longer Strangers – Daniel C. Juster [part 1]

For this week's English video teaching, click HERE!


Inne artykuły

Inne artykuły