>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 11.3 2016 Revive Israel

Wzór z Dziejów

Asher Intrater

Cała Biblia pełna jest historycznych faktów i wydarzeń; jednak równocześnie jest Bożym Słowem stanowiącym dla nas wzór życia w obecnym czasie. Biblia została napisana dawno temu, jednak zawiera sobie Boże tajemnice dotyczące przeznaczenia, które zaczynamy rozumieć dopiero teraz (Rzymian 16:25-26).

Każda pojedyncza osoba może szukać w Piśmie mądrości odnośnie tego jak się zachowywać na co dzień i w jaki sposób działać jako wspólnota. Dzieje Apostolskie opisują jak działały zbory w pierwszym wieku. Są one dla nas przykładem, dlatego próbujemy działać tak, jak one.

Ktoś mógłby powiedzieć: „Naprawdę jesteś aż tak arogancki, że porównujesz się do wielkich Apostołów?” W rzeczywistości moja postawa jest wprost odwrotna: to oni byli tymi, którzy ustanowili wzór, a my w pokorze chcemy podążać za tym wzorem. Chcemy czynić wszystko „dokładnie według wzoru” (I Kronik 28:11, 12, 19; II Mojżeszowa 25:9, 40).

Gdy zaczynaliśmy tworzyć ekipę Revive Israel, wzorowaliśmy się na Dziejach 1, i czynimy tak nadal. Ówcześni uczniowie służyli jako grupa, która otrzymała powołanie od Jeszuy aby zdobyć świat dla królestwa Bożego. Revive Israel jest ekipą młodych Izraelitów, którzy usiłują podążać za wzorem apostołów z pierwszego rozdziału Dziejów.

Przy zakładaniu Ahavat Yeshua – naszej kongregacji w Jerozolimie, wzorowaliśmy się na Dziejach 2, i czynimy tak nadal. Na przedmieściach Jerozolimy znajdowała się społeczność wypełniona Duchem Świętym, żyjąca zgodnie z kulturą żydowską i dzieląca się dobrą nowiną o Jeszui ze swoim narodem. Ahavat Yeshua usiłuje wzorować się na społeczności z drugiego rozdziału Dziejów.

W kongregacji Tiferet Yeshua w Tel Awiw wyczuliśmy obdarowanie do ewangelizacji i cudów. W Dziejach 9:35-36 nastąpiło wielkie przebudzenie na większości terenu Tel Awiw, od Lodu do Szaronu i Jaffy. Pragniemy takiego samego przebudzenia w Tel Awiwie dzisiaj. Obecnie kongregacja ta zaczyna wysyłać nauczycieli, proroków i ewangelistów, tak jak w Dziejach 13:1-4. Tiferet Yeshua dąży do przebudzenia z Dziejów 9 i do takiego samego wysłannictwa jak w Dziejach 13.

Naszą wizją dla Tikkun International jest współpraca między różnymi służbami, które mają wspólne wartości „odrodzeńcze”. Modelem w tym przypadku są Dzieje 15. Jest to ważny fragment, w którym międzynarodowi przywódcy spotkali się aby rozwiązać problemy i nadać kierunek społeczności wiary na całym świecie. Obecni byli Piotr, Paweł, Jakub i wielu innych „apostołów i starszych” (Dzieje 15:4, 6, 22, 23, 33).”

Obradowali na następujące sprawy:

  1. relacje między Żydami i poganami;
  2. równowaga między Zakonem i Łaską;
  3. zakres autorytetu poszczególnych apostołów;
  4. podstawy i strategie teologiczne;
  5. rozsądzanie sporów między liderami.

Była to międzynarodowa rada przywódcza apostołów z Jerozolimy. Modlili się i dogłębnie analizowali powyższe tematy, a następnie rozesłali podjęte decyzje w formie listów. Ich mądrość i autorytet doprowadziły do wzrostu i jedności w Ciele Mesjasza na całym świecie. Pragniemy takiej właśnie współpracy – opartej na Dziejach 15.

Proszę, dołącz do nas w wypełnieniu tych niesamowitych wizji wzorowanych na Dziejach.


Rodzina Boża

Na poniższym nagraniu David Demian dzieli się fragmentem swej życiowej podróży i tym, jakie jest Boże serce i pragnienie dla nas jako globalnej eklezji abyśmy żyli jak rodzina. Aby posłuchać po angielsku, kliknij TUTAJ!


Post Estery

Każdego roku podczas Postu Estery organizujemy całodniowe spotkanie uwielbieniowe z postem i modlitwą, transmitowane na żywo. Chcemy zaprosić cię abyś przyłączył się do nas 23 marca 2016 od 7:00 do 17:00 czasu polskiego na ten szczególny czas, w którym zmierzać będziemy razem do ustanowienia Bożych planów i zamiarów zamiast godzić się na potworne zamysły uknute przeciwko obecnemu pokoleniu dzieci Bożych. Zapewniamy tłumaczenie z hebrajskiego na angielski. Aby obejrzeć zaproszenie wideo, kliknij TUTAJ!


Grecki kryzys sprawy uchodźców

Greta M

W zeszły poniedziałek w przejściu granicznym w Idomeni między Skopje i Grecją, wybuchło zamieszanie i chaos – sfrustrowani uchodźcy z Syrii i Iraku próbowali przedostać się przez ogrodzenie na granicy z Macedonią. Greckie siły zbrojne pracują bezustannie całą dobę przy montowaniu miast namiotowych. Grecja – traktowana przez imigrantów jako główna brama do Europy, daje dziś schronienie prawie 30 000 uchodźców i liczba ta stale rośnie. W zeszłym roku do Europy dotarło ponad milion uchodźców i już około 133 000 do dnia dzisiejszego w roku 2016. Jest to największy kryzys w tej sprawie od czasów II wojny światowej. W ciągu tych paru miesięcy ponad 400 emigrantów zginęło bądź zaginęło przy próbie przedostania się na europejskie wybrzeża przez wąską lecz jednak niebezpieczną cieśninę między Turcją a Grecją.

Módl się proszę, aby szybkie natłoczenie imigrantów na północnej granicy z Grecją nie spowodowały humanitarnej katastrofy lub reakcji pełnych przemocy.


Inne artykuły

Inne artykuły