>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 18.3 2016 Revive Israel

Przeznaczeni do JEDNOŚCI

Daniel Juster, Th. D., (Fragment z: Tożsamość Kościoła: Ciało Mesjasza)

Księga Dziejów, a zwłaszcza Dzieje 15, jest kluczowym fragmentem do zrozumienia pozycji i tożsamości pogan, którzy odpowiedzieli na przesłanie Ewangelii i stali się częścią Królestwa.

Na pierwszy rzut oka, odpowiedź przywódcy Kongregacji Jerozolimskiej, Jakuba, dotycząca zbawionych pogan jest zdumiewająca (Dzieje 15). Cytuje on fragment z Amosa 9:10-11, który odnosi się do tysiącletniego królestwa. W wersji Septuaginty czytamy:

Szymon opowiedział, jak najpierw sam Bóg wybrał sobie ludzi spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa Proroków, którzy powiedzieli: A potem powrócę i podniosę upadły namiot Dawida, podźwignę jego ruiny i go odbuduję. Wtedy i inni ludzie będą szukać Pana, wszystkie narody, gdyż są one moją własnością. (…). (Dzieje 15:14-17)

Co miał na myśli Amos?

Z punktu widzenia Jakuba, Bóg przygarnia do siebie ludzi z pośród pogan. Nie bierze ich i nie nawraca na żydostwo ani nie sprawia, że stają się częścią nowej, „trzeciej rasy”, czyli czegoś poza pogaństwem i żydostwem. Cytując Amosa mówi o czasach ostatecznych, o dniach końca, kiedy Izrael wraz z pozostałymi narodami zjednoczą się pod rządami Mesjasza.

Argument Jakuba wpasowuje się do całości kontekstu Ewangelii Synoptycznych. Jeśli Królestwo wkradło się na ten świat, czego dowodem są znaki i cuda Jeszuy i Apostołów oraz wylanie Ducha Świętego, wówczas kolejną naturalną jego oznaką jest poddanie się pogan panowaniu Dawida. Choć Jeszua nie rządzi jeszcze na ziemskim tronie w Jerozolimie, zaczął już swe panowanie zasiadając po prawicy Boga.

Włączenie

W wielu miejscach prorocy mówią o nawróceniu się narodów, i ich przyjściu do światła Mesjasza. On jest światłem dla narodów i ich sztandarem. Niesie zbawienie aż na krańce ziemi. Włączenie pogan bez ich uprzedniego nawrócenia na judaizm to właśnie obraz jaki widzieli prorocy i który wypełnia się już teraz. Niemniej, całkowite zwrócenie się narodów do Boga Izraela to inna sprawa, mająca dopiero nastąpić. Proroctwo Amosa rozumiemy jako rozpoczynające swe wypełnienie. Namiot Dawida jest symbolem przywrócenia przymierza dawidowego a zebranie narodów oznacza poddanie się jego panowaniu pod przykryciem jego Namiotu.

Dołączenie się pogan jest kolejnym dowodem na to, że Jeszua jest Mesjaszem, i że Królestwo wkradło się na ziemię za Jego czasów. Izrael i narody są przeznaczone do zjednoczenia się pod panowaniem Mesjasza. Niemniej w obecnym czasie możemy już widzieć Żydów i pogan będących jedno w Mesjaszu. Są eschatologicznym cieniem przyszłych dni. Ukazują oni przyszłe dni jako manifestujące się już za dni obecnych.


Wiara w przebudzenie

W poniższym przesłaniu Asher Intrater głosi się na temat Chrztu w Duchu Świętym, mocy przebudzenia i modlitwie jaka je poprzedza. Aby posłuchać po angielsku z tłumaczeniem francuskim, kliknij TUTAJ!


Coraz więcej ataków terrorystycznych

Betty Intrater

Taylor Force ukończył Akademię Wojskową Stanów Zjednoczonych i służył w Armii 5 lat, wliczając w to okres służby w Afganistanie i Iraku. Jednak cały ten bagaż doświadczeń do niczego mu się nie przydał gdy przyszło mu się zmierzyć z izraelskim stylem prowadzenia walki. Został śmiertelnie zraniony podczas wakacji w Jaffie, gdy spacerował wraz z przyjaciółmi po deptaku. Młody Palestyńczyk uzbrojony w nóż dźgnął go w momencie gdy nic nie wskazywało na niebezpieczeństwo.

Izraelici spotykają się z tym typem prowadzenia walk regularnie. To jak rosyjska ruletka. Nie możesz się na to przygotować lub wiedzieć co się wydarzy. Po prostu oglądasz się od czasu do czasu za siebie, próbujesz być uważny, modlisz się i masz nadzieję, że wszystko będzie OK.

Znaczna część międzynarodowej społeczności nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wysoki jest poziom integracji Żydów i Arabów w społeczeństwie izraelskim. Izraelscy Arabowie mający pełnoprawne obywatelstwo, w większości przypadków żyją w pokoju i integrują się ze swymi żydowskimi sąsiadami. Palestyńscy Arabowie żyjący na tym terytorium pracują w izraelskich miastach. Wielu z nich jest cenionymi i zaufanymi pracownikami.

Taylor Force nie wiedział, że wróg w Izraelu nie jest wyraźnie oznaczony innym stylem munduru i nie stoi po drugiej stronie drutu kolczastego.  Jest pośród nas i może uderzyć w każdym momencie.


Kwestia szafarstwa

Rob Parker z IHOPKC dzieli się z naszą ekipą na temat szafarstwa – jednego z głównych tematów naszej wiary. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły