>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 17.6 2016 Revive Israel

Drzewo oliwne

Asher Intrater

Arka Noego, Olej Namaszczenia, Ogród Getsemane, Powtórne Przyjście i pojednanie Izraela i Kościoła… co te wszystkie rzeczy mają wspólnego? Symbolem każdego z nich jest DRZEWO OLIWNE.

Gdy ustał deszcz podczas Potopu, Noe wysłał gołębicę aby poszukała miejsca do mieszkania. Gdy wróciła z gałązką oliwną, Noe i jego rodzina wiedzieli, że wszystko będzie dobrze (I Mojżeszowa 8:11). Od tego momentu gołębica z gałązką oliwną stała się głównym symbolem nadziei pokoju. Całe Pismo przepełnione jest nadzieją na nadejście mesjanicznego królestwa a wraz z nim pokoju między wszystkimi narodami (Izajasz 2:4). Uchwyciliśmy się mocno tej proroczej wizji , tak jak gołębica trzymała mocno gałązkę oliwną.

W przybytku znajdowały się dwa rodzaje oleju – jeden do oświetlenia i drugi do namaszczenia (II Mojżeszowa 25:6). Olej ten reprezentuje obecność Ducha Świętego – objawienie i mądrość (światło) oraz uzdrowienie i moc (namaszczenie). Olejem jakiego używano w Biblii do oświetlenia i namaszczenia była oliwa (olej z oliwek): była ona używana do rozpalenia Menory w przybytku, do namaszczania królów, do uzdrawiania chorych i do poświęcania kapłanów.

Jedną z najpotężniejszych modlitw wszechczasów była modlitwa wstawiennicza Jeszuy w Getsemane. Hebrajska nazwa ogrodu wywodzi się ze słowa gatגת , oznaczającego prasę, oraz szemenשמן , oznaczającego olej. A gdzie znajdował się Getsemane? – na Górze Oliwnej. Jeszua modlił się w ogrodzie oliwnym: „Lecz niech się stanie nie to, co Ja chcę, ale co Ty chcesz." (Mateusz 26:39). Jest to modlitwa totalnego oddania i posłuszeństwa. Prawdziwe namaszczenie Ducha Świętego jest wynikiem tego typu właśnie oddania i posłuszeństwa.

Jest to ta sama Góra Oliwna, na wschód od Jerozolimy, na którą zstąpi Jeszua gdy powróci. Jego stopy staną na Górze Oliwnej i z niej poprowadzi do boju anielską armię, która stoczy walkę z armią narodów przybyłych by zaatakować Jerozolimę (Zachariasz 14:2-4). To dlatego Jeszua nauczał o czasach ostatecznych i o wydarzeniach przepowiedzianych przez proroków, gdy siedział na Górze Oliwnej (Mateusz 24:3). Jeszua powróci aby ustanowić królestwo pokoju wyczekiwane przez Noego i jego rodzinę.

W 11. rozdziale Listu do Rzymian Paweł opisuje pełnię Izraela i Kościoła, znaczenie odnowionej mesjanicznej resztki w czasach ostatecznych i zjednoczenie Żydów i pogan przez wiarę. Wszyscy jesteśmy opisani jako gałązki wszczepione do Drzewa Oliwnego wiary w Boga opartej na przymierzu (Rzymian 11:17-26). Ty i ja mamy przywilej i okazję wzięcia udziału w wypełnieniu się tego proroczego obrazu. Drzewo Oliwnego i jego gałęzie przychodzą w obecnych czasach do miejsca swego przeznaczenia. Pełnia wspólnoty Drzewa Oliwnego poprzedzi ustanowienie mesjańskiego królestwa mocy i pokoju.


Panel Pytań i Odpowiedzi

Asher Intrater, Dan Juster, Mike Bickle & Wes Hall zadają ciekawe pytania i dają klarowne odpowiedzi na gorące tematy związane z Izraelem i czasami ostatecznymi podczas ostatniego Israel Intensive zorganizowanego przez IHOPKC. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Poznaj naszą ekipę: Youval

W ciągu następnych kilku miesięcy chcielibyśmy pomóc ci w poznaniu naszej ekipy Revive Israel poprzez krótkie klipy wideo. W tym tygodniu zapraszamy do zapoznania się z głównym dyrektorem Revive Israel – Youvalem Yanay.

Wideo ma dostępne napisy po francusku, portugalsku, hiszpańsku, duńsku i koreańsku. Kliknij TUTAJ!

Jeśli przegapiłeś wideo, w którym Asher Intrater dzielił się historią narodzin Revive Israel, kliknij TUTAJ!


Podsumowanie Szawuot 2016

W dniu Szawuot (Pięćdziesiątnicy) znowu wszyscy się razem tam zebrali. Dzieje 2:1

W zeszłym tygodniu zorganizowaliśmy naszą coroczną noc Szawuot – spotkanie uwielbieniowo-modlitewne. Większość przybyłych stanowili wierzący z Jerozolimy; obecni na sali byli również przedstawiciele ponad 20 narodów. Setki dołączyły do nas z całego świata poprzez transmisję przez Internet na żywo. Modliliśmy się o jedność i o wylanie Ducha Świętego w Izraelu i w pozostałych narodach. Obecność Boża była wręcz namacalna; radośnie uwielbialiśmy i modliliśmy się przez całą noc. Dziękuję Wam wszystkim, którzy dołączyliście do nas na to wydarzenie!

Udostępniamy krótkie wideo z czasu uwielbienia – kliknij TUTAJ!

Zaznacz w kalendarzu następne spotkanie Szawuot: 30-31 maja 2017.


Podsumowanie Dorocznego Zebrania Tikkun

Ben Juster

Sieć Tikkun America obejmująca ponad 20 kongregacji i służb, zorganizowała cykl corocznych konferencji w dniach 1-5 czerwca. Tydzień rozpoczął się Konferencją dla Liderów, która zgromadziła ponad 140 starszych i diakonów na czas uwielbienia, wyposażenia i umacniania relacji. Następnie miał miejsce weekend rodzinnej konferencji RESTORE (ODNOWIENIE), w której wzięło udział ponad 400 członków i przyjaciół naszej sieci.

Tegorocznym tematem było „Szema… Jak zaś będą słyszeć?”, odnoszącym się do Rzymian 10:14, w którym to fragmencie Paweł wzywa do ogłaszania Dobrej Nowiny. Konferencja była wyraźnym wezwaniem do odnowy pasji do ewangelizacji która zrodziła i zdefiniowała ruch mesjaniczny w pierwszym wieku. Mówcy Sid Roth, Dan Juster, Ron Cantor i Tod McDowell umocnili uczestników w wierze i dążyli do szerszego udzielenia Ducha Świętego. Pełne mocy uwielbienie i posługa spoczęły na barkach Nate’a Benjamina i Branta Boneha, oraz zespołów uwielbieniach z kongregacji El Szaddaj i Ahawat Jeszua.

Stopniowo publikujemy sesje nauczające na naszej stronie YouTube. Kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły