>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 24.6 2016 Revive Israel

Jak nawiązać relacje z Izraelem? (Część 1)

Ariel Blumenthal

Jaka powinna być nasza, jako chrześcijan, relacja z Izraelem? Jak nawiązać z nim kontakt? W Rzymian 11:17-24 Paweł odnosi tę kluczową, podstawową relację do bycia wszczepionym do Drzewa Oliwnego Bożej rodziny przymierza. Aby w pełni zrozumieć to nauczanie, musimy najpierw zrozumieć, że Biblijne pojęcie „Izrael” posiada trzy główne poziomy znaczeniowe.

  1. Naród Żydowski:
    „Izrael” (Książę z Bogiem) pierwszy raz występuje jako imię nadane przez Boga Jakubowi podczas znanego sparingu z boskim posłańcem w I Mojżeszowej 22. W tej pierwszej fazie „Izrael” to po prostu imię nadane wielkiemu patriarsze 12 plemion Izraela, a później jego potomkom. Poprzez przymierze Bóg wiecznie definiuje się jako „Bóg Abrahama, i Jakuba… Bóg Izraela.” Tak więc, „Izrael” to fizyczni potomkowie wspomnianych patriarchów, którzy później stali się znani jako naród żydowski.
  2. Naród Izraela i Ziemia Izraela:
    Około 400 lat później ludność plemion Izraela znacznie powiększyła się liczebnie, i można ją już nazwać narodem. Na Synaju lód otrzymuje Torę/Prawo zawierające podstawowe składniki ich późniejszej kultury , praw i społeczeństwa. Po wkroczeniu do Ziemi Obiecanej ustanowione zostaje kolejne przymierze ustanawiające naród jako wieczne, Mesjańskie królestwo pod rządami Dawida i jego potomków (2 Samuela 7). Wieczną stolicą tego narodu/królestwa jest Jerozolima – Miasto Dawida. „Izrael” staje się więc narodem – ze określonym terytorium, stolicą, gospodarką, itd. – oraz obietnicą przyszłej odnowy jako centrum globalnego Królestwa Mesjańskiegp (Dzieje 1:6).
  3. Izrael – zbawiona Resztka:
    W tym miejscu sprawy stają się nieco skomplikowane. W NT, a zwłaszcza według teologii pawłowej, w każdym pokoleniu znajduje się duchowy podzbiór Izraela w szerszym znaczeniu – zbawionej resztki, w której realizuje się pełnia obietnic Bożych danych Izraelowi. Na zewnątrz Żydzi ci wyglądają tak samo jak pozostali i mówią tym samym językiem, ale wewnątrz posiadają na nowonarodzone serca, „obrzezane” i zapieczętowane przez Ducha Świętego. Nawet gdy wydawać by się mogło – a było tak prawie zawsze – że większość narodu żydowskiego nie odpowiada wiernie na Boże objawienie łaski dla danego pokolenia, Boże Słowo obietnicy dla całości narodu wciąż jest prawdą, za sprawą świętej resztki (Rzym 11:16). Tak samo było za czasów Eliasza, czasów Pawła i w naszych czasach – ponieważ „nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem” (Rzym 9:6, 11:1-7). Co więcej, obecnie, pod Nowym Przymierzem, nawet wierzący poganie mogą być „wszczepieni” do oliwnego drzewa przymierza w zbawiennej łasce Boga Izraela. (Rzym 9:24; 11:17). Tak więc, Izrael jest resztką ludu wierzącą w Jezusa – najpierw dla Żydów i również dla nie-Żydów, razem w postaci „jednego nowego człowieka” (Ef 2:15).

Podsumowując, A i B odnoszą się do Izraela jako rzeczywistości fizycznych, podczas gdy C definiuje Izrael w bardziej tajemniczy, duchowy sposób. Biblia używa wszystkich trzech znaczeń słowa “Izrael” a my w różnych momentach możemy odnaleźć się w tym czy innym z nich. Rzymian (zwłaszcza 11:11-26) i Efezjan (2:11-3:6) nauczają, że “pełnia” objawienia Bożego planu dla Żydów i Pogan (Izraela i narodów) zależy od tego, czy właściwie zrozumiemy priorytet jakim jest “wszczepienie” do Drzewa Oliwnego.  Listy Pawła nauczają nas, że pod Nowym Przymierzem pełnia tajemnicy Bożych planów dla “Izraela” znajduje się w Chrystusie (Mesjaszu) i poprzez kroczenie ramię w ramię Żydów i Pogan według wszystkich Jego przymierz z Izraelem – ludzie, naród i resztka! (W Części 2 przyjrzymy się jak te relacje mogą wyglądać w praktyce.)


Wszystkiego najlepszego z okazji 10. urodzin, Ahavat Jeszua!

Eddie Santoro

W poprzedni Szabat obchodziliśmy 10 lat jako kongregacja! Sala spotkań była pełna ludzi, obecności Bożej i wspólnoty miłości – a wszystko to świadectwem potężnej pracy jaką wykonał Bóg w ciągu tej dekady.

Dzięki łasce Bożej (i ciężkiej pracy!) minione lata przyniosły wiele owocu! Były momenty trudności, parę porażek, ale ogólnie rzecz biorąc, patrząc wstecz widzimy ogromny sukces i jesteśmy przepełnieni głębokim poczuciem pokoju i zadowolenia.

Na pierwszym spotkaniu w 2006 roku było nas około 15. Asher Intrater i ja byliśmy dwoma starszymi. Pracowaliśmy już wcześniej razem przez 6 lat w Tel Awiw i dobrze wiedzieliśmy, że założenie kongregacji zgodnej z naszą wizją w Jerozolimie nie będzie łatwe. Naszym wzorem miała być pierwsza kongregacja w Jerozolimie opisana w Dziejach 2. Nazwa „Ahavat Yeshua” (Miłość Jezusa) odzwierciedlała naszą wizję o byciu kongregacją przepełnioną Jego miłością i mocą. Dziś ta mała grupka 15 osób rozrosła się do około 120.

Pierwotnie kongregacja składała się przede wszystkim z młodych singli. Dojrzeliśmy w każdym z nich ogromny potencjał i poświęciliśmy lata spotykając się z nimi, łamiąc wspólnie chleb i prowadząc ich przez trudności i zwycięstwa. Tańczyliśmy na ich weselach i cieszyliśmy się widząc jak rodziny się rozrastały. Wielu z nich wyrosło na dojrzałych członków i chętnie oddajemy funkcje przywódcze w ich ręce. Dziś na ich barkach spoczywa znacznie większa odpowiedzialność przywódcza i zarządzania kongregacją. Asher, Dan i ja staliśmy się trenerami, a pragnieniem ich serca jest służyć i przynosić owoc. Jesteśmy za to wdzięczni i oddajemy chwałę Bogu, który buduje swój dom w Jerozolimie za naszych dni!


Poznaj naszą ekipę: Tal

W tym tygodniu masz szansę na poznanie pastora ekipy Revive Israel – Tala Robina. Obejrzyj TUTAJ!


Zrozumienie prawdziwego charakteru Ojca (część 1)

Świeże kazanie Ashera Intratera w IHOPKC. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły