>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 15.7 2016 Revive Israel

Jak nawiązać relacje z Izraelem (część 3)

Ariel Blumenthal

W częściach 1 i 2 przyjrzeliśmy się biblijnej definicji Izraela (jako Ludu, Narodu i Resztki) oraz kilku sposobom w jakie chrześcijanie nawiązywali relacje z Izraelem w naszym pokoleniu. Odkryliśmy, że według Rzymian 11 i Efezjan 2 i 3, relacja pomiędzy Żydami i poganami, Izraelem i narodami, niesie ze sobą obietnicę pełni Bożego planu przebudzenia, odnowy i powtórnego przyjścia Jeszuy. W części drugiej przyjrzeliśmy się również kilku sposobom nawiązywania kontaktu, które są dobre, ale które nie prowadzą do pełni. Tak więc, w jaki sposób możemy tę pełnię osiągnąć? Jak może ona wyglądać w naszym pokoleniu?

Po pierwsze, jeśli dążymy do pełni relacji, pełnego „wszczepienia”, powinno nam ono przyjść naturalnie z „Izraelem” spełniającym wszystkie trzy Biblijne wymogi. Dzięki Bogu, można znaleźć w naszym pokoleniu takie grupy Żydów – to izraelska mesjaniczna resztka żydowska – ci, którzy są Żydami (Lud), Izraelitami (Naród), i którzy są narodzoną na nowo, zapieczętowaną przez Ducha Świętego resztką w obrębie Izraela. Według Pawła (Rzymian 11), to właśnie ta grupa Żydów jest w posiadaniu pełnego pakietu Bożych przymierzy i obietnic danych Izraelowi, zarówno tych cielesnych jak i duchowych (11:1-15).

Potrójny sznur

W Liście do Efezjan Paweł wyjaśnia na czym polega pojednanie i zjednoczenie Żydów i pogan w Mesjaszu, tworząc „Jednego Nowego Człowieka”, stwierdzając, że ta „tajemnica Chrystusa” nie była znana poprzednim pokoleniom proroków, lecz została objawiona za jego czasów (2:14-16, 3:1-6). Możemy powiedzieć coś podobnego o naszych czasach, w których widzimy jak trzy aspekty sprawiają, iż tajemnica ta staje się dziś jeszcze bardziej wyraźna niż w pierwszym wieku:

  1. Wierząca w Chrystusa reszta z prawie każdego plemienia, języka i narodu ziemi;
  2. Niepodległe państwo Izrael (ze stolicą w Jerozolimie!) odzyskane po prawie 2000 latach wygnania; oraz
  3. Przywrócenie wśród narodu Izraela resztki wierzącej w Jezusa.

Pismo obiecuje, że kiedy Kościół z wszystkich narodów zobaczy siebie we właściwym, „wszczepionym” położeniu naprzeciw resztki Izraela; i kiedy resztka Izraela zobaczy, że jesteśmy, wspólnie z resztką z każdego narodu, „współ-dziedzicami, jednym Ciałem i uczestnikami tych samych przymierz/obietnic”, zostaniemy razem postawieniu w miejscu oczekiwania na pełnię czasów ostatecznych – przebudzenie, odnowienie i powtórne przyjście (Rzym 11:11-15; Ef 3:6). Jesteśmy gotowi? Proces ten odbywa się już teraz na następujące sposoby:

  1. Nauczanie: potrzebujemy objawienie odnośnie tych spraw, a przychodzi ono poprzez Słowo i Ducha Świętego. Musimy zwrócić uwagę na ostrzeżenie Pawła i uważać, aby nie być „nieświadomymi” tej tajemnicy! (Rzym 11:25)
  2. Relacja: jesteśmy świadkami zacieśniania się relacji pomiędzy przywódcami mesjańskiej resztki Izraela a przywódcami kościoła z całego świata. „Jeden Nowy Człowiek” nie oznacza, że każdy pojedynczy Żyd i pogański wierzącą będą mieli bliską relację ze sobą nawzajem – ogromna ilość chrześcijan na całym świecie w porównaniu do małej liczby Żydów Mesjanicznych czyni to po prostu niemożliwym. Jest to moment, w którym kluczowe staje się przywództwo w Ciele Mesjasza: kiedy liderzy reprezentujący społeczności wierzących zgromadzają się razem na modlitwie, darzą się zaufaniem i pogłębiają relacje – możemy mówić o tworzeniu się Jednego Nowego Człowieka.
  3. Współpraca: w miarę jak relacja się pogłębia widzimy współpracę podczas konferencji modlitewno-uwielbieniowych, ewangelizacji, przekazie medialnym, itp.
  4. Rząd: ten ostatni aspekt wymaga osobnego artykułu. Wierzymy, że w obecnych czasach Pan przywraca pełnię apostolskiego i proroczego porządku oraz duchowy autorytet swojemu ludowi. Pełnia tej odnowy zależy od zajęcia właściwej pozycji odnośnie pełni Jednego Nowego Człowieka i, co za tym idzie, przywróceniem relacji między Izraelem i narodami w Chrystusie.

Holokaust: Dlaczego właśnie Żydzi?

W tym przesłaniu Asher Intrater wyjaśnia na podstawie Pisma dlaczego naród żydowski miał być wytępiony przez nazistowskie Niemcy i dlaczego wciąż w dzisiejszych czasach jest ulubionym celem nienawiści i przemocy. https://www.youtube.com/watch?v=r2angPL33cs


Poznaj Ekipę – Andrew

W tym tygodniu poznajemy webmastera Revive Israel – Andrew Ben-Arii. Dostępne napisy francuskie, hiszpańskie, duńskie, włoskie i portugalskie. https://youtu.be/xNdm5Tezrx4


Inne artykuły

Inne artykuły