>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 29.7 2016 Revive Israel

Czego naprawdę chce Generacja Y

Cody Archer i Andrew Ben-Arii

W 1 Samuela 13:19-22 widzimy naród Izraela w kłopotliwej, niebezpiecznej sytuacji, niezdolnego do obrony przed wrogami:

“A w całej ziemi izraelskiej nie można było znaleźć kowala, gdyż Filistyńczycy uważali, że Hebrajczycy mogliby sobie sporządzić miecze lub oszczepy. (…) Toteż czasu wojny nie było ani miecza, ani oszczepu w ręku całego zastępu, który był z Saulem i Jonatanem. Tylko Saul i Jonatan, jego syn, mieli je."

Jako Ciało Mesjasza na całym świecie, wierzymy, że jest to proroczy obraz niebezpiecznych okoliczności w jakich znajdujemy się w dniu dzisiejszym. Tak jak król Saul, posiadamy starszych i liderów o niemałym autorytecie, namaszczeniu i orężu duchowym, ale niewielu z nich przekazuje ten oręż w ręce następnego pokolenia. Wielu zbudowało wielkie kościoły i służby, stali się sławni i zapraszani do różnych zborów; często jednak podróżują po świecie i rozwijają swe służby sami – nie kształcąc duchowych synów i córek aby pewnego dnia przejęli i poszerzyli dzieło przez nich zaczęte.

Praca kowala nie jest ani rzeczą łatwą, ani spełnieniem marzeń większości z nas. Niemalże nikt nie zwraca uwagi ani na ciebie ani na twą pracę. Nie jest to kariera mogąca przynieść wysokie zarobki. Kto chciałby dzień w dzień ciężko pracować w żarze rozpalonego pieca aby oddać oręż w ręce bohaterów nadchodzącego pokolenia, wiedząc, że jego własna chwała nie zostanie rozgłoszona wszem i wobec?

Prawdziwi liderzy kształcą przyszłych liderów

Sukces wielu kongregacji i służb w ciągu następnych 25 lat zależy przede wszystkim od tego, czy starsi liderzy poświęcą czas na kształcenie kolejnego pokolenia liderów. Jeśli się to nie stanie, wówczas wiele służb dziś istniejących upadnie w ciągu najbliższych 25 lat.

 Podobnie jak Generacja Y (ludzie urodzeni w późnych latach 80-tych, 90-tych i początkach 2000), widzimy w naszym pokoleniu pragnienie walki, przewodzenia i rozwoju w Królestwie Bożym. Jednakże brak osobistego, opartego na relacjach kształcenia zdaje się blokować nam wejście na wyższy poziom. Podziwiamy naszych nieporuszonych liderów mających lata doświadczenia i bagaż sukcesów, a myśl o przekazaniu pałeczki przywództwa i nadzoru nam samym wydaje się przytłaczająca; z resztą, nie jesteśmy tym w ogóle zainteresowani. Dzieje się tak, ponieważ zanim może to nastąpić, potrzebujemy współpracować razem z naszymi starszymi liderami, aby w praktyce nauczyć się tego co robią i jak to robią. Co więcej, potrzebujemy aby ich wizja, wartości i pasja zostały nam przez nich przekazane. Tylko wtedy – gdy odpowiednio zainwestujemy w relacje i praktyczne, wieloletnie kształcenie przez starszych liderów – będziemy dostatecznie pewni siebie i gotowi do przejęcia pałeczki gdy ci ostatni będą gotowi ją przekazać.

Nie ma czasu do stracenia

Zbliżamy się to najpotężniejszej w historii ludzkości walki duchowej. Do naszych drzwi pukają największe problemy i wyzwania, z jakimi ogólnoświatowe Ciało Mesjasza kiedykolwiek się zmierzyło, równocześnie z największym przebudzeniem i duchowym żniwem. Musimy niezwłocznie rozpocząć proces przekazania oręża w ręce następnego pokolenia i musi to być naszym priorytetem już TERAZ. Będzie to wymagało dużo czasu, wysiłku i pokory, ale nie mamy innego wyboru. Jeśli serca starszego i młodszego pokolenia nie zwrócą się ku sobie nawzajem, otworzymy drzwi globalnemu przekleństwu (Mal 3:24).

Jako przedstawiciele naszego pokolenia, prosimy was o pomoc. Nie możemy tego dokonać sami. Razem możemy powtrzymać to przekleństwo i powitać nowy okres prawości i błogosławieństwa na całym świecie. Nie tylko potrzebujemy waszej pomocy – chcemy jej. Czy odpowiecie na wezwanie najbardziej osieroconego pokolenia jakie widział świat? Czy spróbujecie dotrzeć do naszych serc nawet po tym jak was odrzucimy? Nie rezygnujcie z nas. Zależy nam o wiele bardziej, niż może się wam wydawać.

(Zauważ: Jest dla nas przywilejem móc służyć wraz z Asherem Intraterem i mieć go za lidera. Jest on rzadko spotykanym dziś przywódcą, który kształci i wyposaża młodych liderów i jest w tym bardzo owocny. Ciało Mesjasza na całym świecie może się od niego wiele nauczyć w tym zakresie.)


Odnowienie ostrza konfrontacji moralnej

Asher głosi w Immanuel’s Church w Silver Spring (Maryland) przesłanie dla kościoła w Ameryce. Mówi o nadziei i również o wielkiej potrzebie odkupienia. Posłuchaj tutaj.


Poznaj ekipę: Aviram

W tym tygodniu masz szansę poznać dyrektora Yeshua Chai TV – Avirama Eldara.

Napisy są dostępne po koreańsku, japońsku, włosku, francusku i holendersku. Obejrzyj tutaj.


Mąż, Syn i Król

Asher Intrater

W Biblii jest wiele symboli opisujących lud Boży. Niektóre z nich to „ciało”, „drzewo”, „żywe kamienie”, i tak dalej. Trzy z tych symboli odnoszą się do bardziej osobistych relacji:

  1. Panna młoda
  2. Rodzina
  3. Królestwo

W każdym z nich Jeszua-Mesjasz pełni kluczową rolę. Jeśli jesteśmy panną młodą, Jeszua jest panem młodym lub Mężem. Jeśli jesteśmy rodziną, Jeszua jest Synem (pierworodnym synem Ojca). Jeśli jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego, Jeszua jest Królem.

Jeszua określa kim jesteśmy w stosunku do Niego. My określamy kim jest On w stosunku do nas. Jeszua pełni wiele ról, i do zrozumienia każdej z nich potrzebujemy oddzielnego objawienia tego kim jest On i kim jesteśmy my. Tutaj podkreślamy następujące trzy role:

  1. Mąż – w stosunku do panny młodej
  2. Syn – w rodzinie Bożej
  3. Król – Mesjańskiego Królestwa

Przyjmijmy objawienie o Jeszui i wejdźmy w relację z Nim opartą na wszystkich tych trzech rolach!


Inne artykuły

Inne artykuły