>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 5.8 2016 Revive Israel

Wprowadzenie do zespołów apostolskich

Asher Intrater

Idea przywrócenia zespołów apostolskich na całym świecie wzbudza pewne kontrowersje, a zwłaszcza mesjaniczna służba apostolska tu, w Izraelu. Zachęcam cię do rozważenia kilku myśli na ten temat:

  1. Kościoły nowotestamentowe – 100% kościołów wspomnianych w Nowym Przymierzu utrzymywało kontakt z zespołem apostolskim. A jak sytuacja wygląda dzisiaj?
  2. Jerozolima – 100% zespołów apostolskich utrzymywało kontakt z mesjańską społecznością żydowską w Izraelu i Jerozolimie. Dlaczego?
  3. Królestwo – Apostołowie, w szczególności w Jerozolimie, mieli wciąż przed oczami wizję nadchodzącego Królestwa Bożego ze stolicą w Jerozolimie. Bez tego, kościoły miałyby wizję jedynie dla samej „eklezji”, i nie rozumiałyby znaczenia powtórnego przyjścia Jezusa i Tysiącletniego Królestwa.
  4. Walka – z przywróceniem mesjanicznych apostołów wiąże się intensywna walka duchowa. Paweł opisuje walkę duchową w II Koryntian 10:5 w kontekście powszechnej kontrowersji odnośnie jego własnej służby apostolskiej, której poświęcił całe 4 rozdziały – II Koryntian 10 – 13.
  5. Autorytet – jedną z niewygodnych kwestii jest autorytet duchowy. Zapewne łatwiej byłoby uczęszczać do kościoła gdzie w ogóle nie byłoby starszych, a wszyscy członkowie mieliby jednakowe prawa. Jednak Pismo wyraźnie opisuje nam rolę jaką mają starsi. Ciągnąc ten sam tok myślenia, łatwiej byłoby uczęszczać do zboru prowadzonego jedynie przez pastora, który nie byłby zaangażowany w żadną służbę apostolską czy prorocką. Większość zborów na świecie działa dziś w ten właśnie sposób.
  6. Praca w grupie – aby móc pracować w grupie, musimy być świadomi różnych ról jakie mają różni przywódcy. Pismo opisuje przynajmniej 5 funkcji: apostoł, prorok, ewangelista, pastor, nauczyciel (Efezjan 4:11). Jeśli każdy będzie dążył do bycia pastorem, będziemy mieli do czynienia z konkurencją i podziałami; pastor będzie musiał pełnić wszystkie 5 funkcji samemu, przez co będzie zmęczony, samotny i sfrustrowany.
  7. Działania – większość „działań” służebnych w Nowym Przymierzu było przeprowadzanych przez zespół apostolski: najpierw przez Jeszuę i dwunastu uczniów w ewangeliach, później przez Piotra i pierwszą kongregację w Jerozolimie, następnie przez Pawła i jego ekipę zakładającą kościoły. Sam Jeszua jest głównym apostołem (Hebrajczyków 3:1) i tym, który ustanowił zespoły apostolskie (Łukasz 6:13).

Rozwój mediów społecznościowych w Revive Israel

Cody Archer

Podstawową wartością jaką uznajemy jako zespół to: „ludzie ważniejsi niż projekty”. Zdrowie i wzrost duchowy członków naszej ekipy są ważniejsze niż nasza praca i projekty służebne. Takie podejście może spowolnić profesjonalny rozwój naszych projektów, ale koniec końców, gdy staniemy przed Jeszuą, stan naszego serca będzie znacznie ważniejszy niż projekty nad którymi pracowaliśmy. Przyjmując taką postawę bez obaw poświęcamy czas potrzebny na kształcenie nowych członków uczących się zadań, których nigdy jeszcze nie wykonywali. Tak właśnie postąpiliśmy w momencie narodzin naszej ekipy medialnej.

W 2011 wydział międzynarodowych mediów jeszcze nie istniał. Po wielu prośbach od chrześcijan z całego świata chcących mieć dostęp online do naszych nauczań, Liat (moja żona) wzięła odpowiedzialność na siebie i na dwa lata poszła do szkoły medialnej aby nauczyć się sztuki filmowania i montażu. Mniej więcej w tym samym czasie Andrew zaczął uczyć się jak działają strony internetowe aby pomóc nam zaktualizować naszą przestarzałą stronę. Pomogła również Anja rozwijając ekipę tłumaczy naszych cotygodniowych newsletterów. Żaden z nich nie miał doświadczenia, ale daliśmy im czas i przestrzeń do rozwoju tych dziedzin.

W 2012, dzięki wysiłkom Liat i Andrew, stworzyliśmy nasz własny kanał YouTube oraz stronę internetową i raz na jakiś czas publikowaliśmy nieco z naszych materiałów. W 2014 Cody przejął nadzór nad cotygodniowym newsletterem oraz profilami na portalach społecznościowych. W 2015 daliśmy Cody’emu zadanie zarządzania całością działalności w mediach wraz z Jakobem, który stał się jego asystentem. Odkąd Cody, Liat, Andrew, Anja i Jakob zaczęli pracować razem jako zespół medialny, widzieliśmy niesamowity wzrost w nich jako pojedynczych osobach i w ich pracy.

Od 2013 nasz newsletter stał się bardziej popularny i jest obecnie tłumaczony co tydzień na 16 języków. Ponad 2800 osób subskrybowało nasz kanał YouTube, a nasze filmiki mają już 300 000 obejrzeń. W zeszłym tygodniu liczba fanów naszej strony na Facebooku przekroczyła 7400. Nasza strona jest tłumaczona na pięć języków i jeszcze tego lata znaczna jej część zostanie zaktualizowana (pracowaliśmy nad tym przez ostatnie kilka miesięcy). Rozwijamy nasze kompetencje internetowej transmisji na żywo oraz wiele więcej. Cały ten wzrost nastąpił przy skromnym budżecie i minimalnym użyciu sprzętu.

NASZA WIZJA: to przygotować globalny kościół to nieporuszonego trwania przy Izraelu w czasach ostatecznych.

NASZA MISJA jest podwójna:

  1. jak najlepiej wykorzystać nowoczesną technologię, tak aby przekazać nasze nauczanie w ręce globalnego kościoła oraz jego przywódców i w ten sposób uczyć ich na kluczowe tematy odnoszące się do związku między Izraelem, kościołem i czasami ostatecznymi.
  2. rozwijać i pielęgnować globalną społeczność online zbudowaną na osobistych relacjach miłości, wzajemnego partnerstwa i wsparcia, pracy wolontariackiej i modlitwie wstawienniczej.

Nasza wizja, strategia i doświadczenie poszerzają się wraz ze wzrostem platform medialnych. Chcemy zaprosić cię do wzięcia udziału w tej historii. Czy chciałbyś co miesiąc przyczyniać się do poszerzania naszych możliwości docierania do wschodzącego pokolenia poprzez naszą nieustanną pracę w mediach? Aby dokonać przelewu, kliknij TUTAJ!


Jedna duchowa rodzina

W poniższym przesłaniu Asher Intrater dzieli się przesłaniem w mesjańskiej kongregacji Baruch HaShem w Dallas w stanie Teksas. Mówi o tym, że powinniśmy postrzegać nas samych jako jedną , globalną, duchową rodzinę, oraz o duchowym dziedzictwie jakie jest naszym udziałem gdy jednoczymy się. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły