>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 12.8 2016 Revive Israel

Biblijne zasady odnośnie rozwodu i powtórnego małżeństwa

Dan Juster

Wśród tych, którzy wierzą, że Biblia jest wytyczną absolutną, sprawa rozwodu i powtórnego małżeństwa wciąż jest szczególnie drażniącym problemem. Różne interpretacje dotyczące zrozumienia nauczania Biblii spowodowały powstanie trudnych do pogodzenia podziałów w Ciele Mesjasza.

Kontekst nauczania Jeszuy na temat rozwodu i powtórnego małżeństwa możemy porównać do debaty między dwiema głównymi szkołami faryzejskimi: Hillel i Shammai. Hillel była uważana za bardziej umiarkowaną, choć w pierwszym wieku najprawdopodobniej dominowała surowsza szkoła Shammai. Według Hillel, mężczyzna mógł rozwieść się z żoną z jakiegokolwiek powodu, natomiast Shammai nauczał, że jedynie zdrada jest prawną podstawą do rozwodu. W tym przypadku nauczanie Jeszuy było bliższe surowszemu poglądowi szkoły Shammai (Mateusz 19:9).

Poniżej lista poglądów chrześcijan opierających swą wiarę na Biblii:

  1. Tradycyjni anglikanie: Nie istnieje coś takiego jak legalny rozwód i ponowne małżeństwo. Pogląd ten wyrażał Gorden Wenham – znany i szanowany biblista poprzedniego pokolenia. Powtórne małżeństwo jest zabronione do czasu gdy małżonek pozostaje przy życiu. Tak więc po rozwodzie, dopóki jedno z małżonków nie umrze, oboje muszą pozostać w celibacie. Podejście to może się wydawać ekstremistyczne, choć argumenty Wenhama są bardzo silne i są odzwierciedleniem dosłownej interpretacji słów Jeszuy: „za wyjątkiem cudzołóstwa”.
  2. Łagodni anglikanie: Istnieją legalne podstawy do rozwodu, na bazie których niewinny małżonek może ponownie się ożenić/wyjść za mąż. Strona winna nie może już nigdy wejść w związek małżeński na znak pokuty. Jeśli wejdzie z kimś w związek, znaczy to, że nie pokutuje.
  3. Tradycyjni protestanci: Istnieją pewne biblijne podstawy do rozwodu i powtórnego małżeństwa, mianowicie: zdrada i porzucenie (I Koryntian 7). Strona (względnie) niewinna może ponownie wejść w związek małżeński. Strona winna również może pokutować a następnie ponownie się ożenić/wyjść za mąż, ale na zawsze pozbawiana jest funkcji przywódczych.
  4. Nowocześni protestanci: Niektórzy argumentują, że przez porzucenie należy rozumieć o wiele więcej niż dosłowne fizyczne odejście. Są to także takie naruszenia jak: (1) odmowa seksu bez większej przyczyny (I Koryntian 7:5) lub (2) niewywiązanie się z odpowiedzialności utrzymania rodziny (I Tymoteusza 5:8) lub (3) przemoc fizyczna (Efezjan 5:28-29). Uważają oni, iż słowa Jeszuy należy poszerzyć i uwzględnić w powodach do rozwodu wszelkie rażące przypadki złamania przymierza. Zwykle rozumieją oni słowa Jeszuy tak, że ktokolwiek rozwodzi się ze swym współmałżonkiem w celu poślubienia innej osoby, popełnia cudzołóstwo.
  5. Nowocześni liberałowie: Ten punkt widzenia rozszerza powody do rozwodu tak aby zawrzeć inne, nie tylko rażące przypadki złamania przymierza, np.: niezdolność do życia w zgodzie, trudności w rozwiązywaniu problemów lub znaczące różnice w wymarzonym stylu życia. W tych przypadkach zarówno rozwód jak i powtórne małżeństwo byłoby dopuszczone.

Według nas, punkt 5 jest poglądem niedotrzymującym wierności tekstowi biblijnemu i prowadzi do wzrostu liczby rozwodów. Powinien zostać odrzucony. W pozostałych 4 przypadkach, musimy być świadomi złożonego procesu pokuty i odnowy jaki powinien nastąpić po zdradzie, porzuceniu lub rozwodzie.


Poznaj naszą ekipę: Liat

W tym tygodniu zapraszamy do zapoznania się z kolejnym członkiem ekipy Revive Israel: Liat Archer.

Napisy dostępne także po polsku! Aby obejrzeć, kliknij TUTAJ!


Wierność i relacje przymierza

W tym bardzo ważnym przesłaniu Asher Intrater głosi na temat cechy charakteru jaką jest wierność oraz na temat tego co nazywamy relacjami przymierza. Aby wysłuchać po angielsku, kliknij TUTAJ!


Nowa definicja Eklezji jako Jednego Nowego Człowieka

W tym przesłaniu Asher Intrater dzieli się na temat celu Bożych planów na czasy ostateczne: zjednoczenia wszystkich wierzących z całego świata, z każdej grupy społecznej, razem, jako Jednego-Nowego-Człowieka. Aby posłuchać po angielsku, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły