>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 26.8 2016 Revive Israel

Wspólne przeznaczenie arabskich chrześcijan i Żydów mesjanicznych (Część 1)

Osobisty punkt widzenia – Asher Intrater

W latach 80’ odbyła się seria spotkań między arabskimi chrześcijanami i Żydami mesjanicznymi, na których wyrażali oni poczucie jedności jako wierzących w Jeszuę. W latach 90’, po pierwszej intifadzie i Wojnie w Zatoce Perskiej (1991), arabscy chrześcijanie i Żydzi Mesjaniczni mieszkający w Izraelu zaczęli stawiać czołom trudnym kwestiom związanym z kryzysem politycznym. Około roku 1995 arabscy chrześcijanie zaczęli nazywać się „Palestyńczykami”, wyrażając w ten sposób sprzeciw polityce Izraela. Sprawiło to, iż Żydzi mesjaniczni zaczęli być ostrożniejsi w kontaktach z arabskimi chrześcijanami; jednocześnie przyniosło to skutki polityczne (wyraźne rozwarstwienie społeczne) oraz w świetle proroczym.

Pojednanie powinno prowadzić do współpracy

Na samym początku XXI wieku, po wielu latach konferencji pojednaniowych, niektórzy z nas zaczęli poszukiwać lepszego podejścia. Zadawaliśmy pytanie: „A co nastąpi po pojednaniu?” W gruncie rzeczy, jesteśmy już pojednani przez naszą wiarę w Jeszuę. Zdaliśmy sobie sprawę, że następnym krokiem po pojednaniu jest współpraca.

Po wielu godzinach modlitwy zrozumieliśmy, że pierwszym polem współpracy powinna być ewangelizacja wśród muzułman. Szukaliśmy więc okazji do wspierania arabskich chrześcijan zaangażowanych w ewangelizację muzułman (wystawiając na wielkie ryzyko swe życie). Byli i są to liczni ewangeliści działający w ukryciu. W naszych oczach to prawdziwi bohaterowie.

W ostatnich latach wkraczamy na nowy poziom w naszych relacjach. Pastor Bassam Adranly z Jerozolimy stał się kluczowym liderem tu, w Izraelu. David Demian – urodzony w Egipcie kanadyjski przywódca ruchu Global Gathering – spędził wiele czasu podczas ostatnich 10 lat na podróże po całym chińskim świecie, zgromadzając wielką liczbę chińskich chrześcijan na modlitwie o pojednanie między „synami Izaaka” a „synami Ismaela”.

Tak jak David zgromadził wielu arabskich i chińskich chrześcijan, również Marcel Rebai, który spędził wiele lat w mesjanicznej społeczności w Izraelu, pomógł zgromadzić zarówno europejskich i arabskich przywódców. Był jedynym w swoim rodzaju łącznikiem pojednania między tymi trzema społecznościami. Wierzę, że podkreślając wagę pojednania i dzięki proroczemu stylowi uwielbienia konferencji Global Gathering, wchodzimy w nową erę relacji, uwielbienia, dialogu i współpracy między chrześcijanami o pochodzeniu arabskim (bliskowschodnim) i Żydami mesjanicznymi.

Podczas jednego ze spotkań organizacyjnych konferencji „822’ w Jerozolimie w listopadzie 2014, nasz brat Majdi (egipski pastor mieszkający w Jerozolimie), ze łzami w oczach, pełen pokory i odwagi, wyraził swe pragnienie aby arabscy chrześcijanie symbolicznie „wyszli za mąż” za Żydów mesjanicznych.

Proklamacja Majdiego otworzyła pole na działanie Duchowi. Wyszedłem na środek jako reprezentant wierzących Żydów. Objęliśmy się i zapłakaliśmy razem. W tym momencie my, wierzący Żydzi, zaczęliśmy z bólem wyznawać nasze grzechy, uznając naszą dumę obecną zarówno dzisiaj jak i 2000 lat temu, przez którą odrzuciliśmy Jeszuę. Nagle poczuliśmy się, jakby na sali wybuchła duchowa bomba. David krzyknął, upadł na ziemię i zaczął się modlić wstawienniczo. Wszyscy na sali, zarówno Arabowie, jak i Żydzi, Azjaci, Europejczycy, etc. po prostu wybuchli płaczem i zaczęli się modlić wstawienniczo.

Na głównym zgromadzeniu na konferencji 822 oraz rok później na Global Gathering w Monachium, David wezwał arabskich oraz żydowskich wierzących na scenę. Grupa mesjanicznych przywódców uklęknęła na podium i zaczęli pokutować w sposób porównywalny do opisanego powyżej. David i Bassam poprowadzili następnie arabskich chrześcijan w odpowiedzi – wyrazili oni oddanie i nawiązali relację przymierza ze swymi żydowskimi braćmi. Publicznie „wygłosili przysięgę Rut”: „lud twój – lud mój”, a „Bóg twój – Bóg mój” (Rut 1:16).

Fakt, że arabscy chrześcijanie uczynili takie zobowiązanie nie tylko wobec Jeszuy jako Mesjasza, ale również wobec narodu żydowskiego, podobnie jak Rut, jest z mojego punktu widzenia, znaczącą zmianą w ciele Chrystusa. Była to jedna z ważniejszych duchowych reorganizacji, jako że angażowała ona również chrześcijan z Azji, Afryki, Europy i Ameryki. Zdaliśmy sobie sprawę, że „paradygmat Rut” nie ma być rzadkim i ekskluzywnym powołaniem wybranych chrześcijan, ale podstawowym i powszechnym podejściem dla całego ciała Chrystusa.

Obecnie oczekujemy na wzięcie udziału w następnym Global Gathering tutaj, w Jerozolimie, w dniach 7-11 listopada. Ariel, Marcel, Mike Niebur i ja pojedziemy też na inne, przed-Gatheringowe spotkanie w Londynie w dniach 29 sierpnia – 1 września. Dołączy do nas około 40 przywódców pochodzenia arabskiego (bliskowschodniego), oraz czołowi reprezentanci Zespołu Międzynarodowego, przede wszystkim z Azji. Proszę, módlcie się o nas. Zapraszamy również abyście przyjechali i wzięli udział w poruszeniu Bożym jakie ma miejsce za naszych dni.


Wezwanie do 40-dniowego postu

Grupa wierzących nastolatków oraz młodych dorosłych w Izraelu wzywa do 40-dniowego czasu modlitwy i postu, od soboty 3 września do środy 12 października. Ich cel to „zwrócenie serc ojców ku ich synom, a serc synów ku ich ojcom”, według Malachiasza 3:24. Wierzą, że to międzypokoleniowe pojednanie utoruje drogę wielkiemu przebudzeniu czasów ostatecznych.

Więcej informacji na wideo-zaproszeniu!

Możecie również śledzić ich blog uwieczniający wydarzenia z postu.


Bitwa o świętość

W tym nauczaniu audio Asher dzieli się na temat świętości i ducha Bożego. Jak mamy walczyć z grzechem i uświęcać się?

Posłuchaj po angielsku na SoundCloud https://soundcloud.com/revive-israel-media/the-battle-for-holiness-1


Poznaj nasz zespół: Aviva

W tym tygodniu masz okazję poznać kolejnego członka zespołu Revive Israel: Avivę Ackerman

Napisy dostępne między innymi po polsku.


„Dwa wielkie warunki powrotu Jeszuy”

W poniższym przesłaniu (tłumaczonym na chiński mandaryński) Ariel Blumenthal naucza na temat związku ogromnego postępu światowych misji w ostatnim stuleciu z namacalnym i duchowym odnowieniem Izraela – obydwie te rzeczy doprowadzą nas do „pełni pogan (narodów), zbawienia Izraela i powtórnego przyjścia Jeszuy”… https://www.youtube.com/watch?v=rXPE0Eh5nqA&feature=youtu.be


Inne artykuły

Inne artykuły