>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 2.9 2016 Revive Israel

Wspólne przeznaczenie arabskich chrześcijan i Żydów mesjanicznych (część 2)

Osobisty punkt widzenia – Asher Intrater

W 2015 roku odbyło się Światowe Zgromadzenie w Monachium, na tym samym stadionie, na którym zostali zamordowani żydowscy sportowcy na Olimpiadzie w 1972. Po kilku dniach uwielbienia, wstawiennictwa, modlitwy i budowania relacji, arabscy i żydowscy bracia i siostry ponownie wyszli na scenę na czas proroczej proklamacji, upamiętania i pojednania. Podczas tego momentu, mesjaniczna grupa przywódcza uhonorowali przywódców arabskich.

Zdaliśmy sobie sprawę, iż było to coś więcej niż tylko wzajemne uszanowanie siebie nawzajem jako wierzących. Arabowie i Żydzi są trwale połączeni więzami sięgającymi czasów naszego wspólnego ojca – Abrahama. Zwróciliśmy uwagę na to, że Ismael został obrzezany (I Mojżeszowa 17) zanim Izaak się w ogóle narodził (I Mojżeszowa 21). Jesteśmy związani niemal 4000-letnim przymierzem, które sprawia, że mamy wspólne przeznaczenie!

Kolejność przymierza

Nasi arabscy bracia i siostry zareagowali bardzo emocjonalnie gdy zobaczyli, że mesjaniści są w stanie nie tylko pokutować, błogosławić im i uhonorować ich, ale również wyrazić przekonanie o naszym wspólnym przeznaczeniu i partnerstwie. Uznaliśmy również, że istnieje również kolejność przymierza: dzieci Ismaela osiągają swe duchowe przeznaczenie PRZED dziećmi Izaaka.

Jako Żydzi mesjaniczni jesteśmy bardzo świadomi naszego powołania i przeznaczenia wynikających z Pisma. Ewangelia jest ratunkiem „przede wszystkim Żydowi” (Rzymian 1:16); w czasach ostatecznych nastąpi potężne przebudzenia, tak że „zbawiony zostanie cały Izrael” (Rzymian 11:26); naszym zadaniem jest poprowadzić świat w zaproszeniu Jeszuy do powrotu okrzykami „Błogosławiony, który przychodzi w Imieniu Pana” (Mateusz 23:39). Nasze przeznaczenie jest dla nas TAK istotne, że jest dla nas trudne zauważyć, że w wyniku przymierza Abrahamowego nasze przeznaczenie jest POŁĄCZONE z naszymi braćmi i siostrami w wierze – Arabami. A jeśli nasze przeznaczenie jest z nimi złączone, jest również konieczne, abyśmy na nich POLEGALI.

Wymagane pokora i szacunek!

Dla nas, Żydów mesjanicznych i arabskich chrześcijan, uznać, że mamy wspólne, zależne od siebie przeznaczenie, wymaga ogromnego wysiłku na zgłębienie swej duszy oraz zgłębienie Pisma. Przypomina nam to o zamieszaniu w duszy Jakuba, podczas gdy siłował się z Aniołem JHWH przez całą noc (I Mojżeszowa 32) zanim spotkał się ze swym bratem Ezawem (I Mojżeszowa 33). Ta kwestia jest tak ważna w historii Izrael, że jej poprawne zrozumienie ma potencjał do uzdrowienia, pojednania i przebudzenia w całym ciele Chrystusa w tym również w Izraelu.

Nasze wspólne, zależne od siebie przeznaczenie przymierza nie jest dla nas, Żydów mesjanicznych, jedyną  trudną rzeczą do zaakceptowania; o ileż trudniej jest przyjąć kolejność, według której pierwszeństwo ma przeznaczenie Arabów! Pierwszym kierunkiem szerzenia się ewangelii w pierwszym wieku była północ  - z Izraela do Turcji, następnie na zachód – do Grecji, później do Włoch (Dzieje 16:10; 23:11). W tym pokoleniu ewangelia obeszła cały świat docierając do wschodniej Azji, a później do świata muzułmańskiego nie-arabskiego, następnie do świata arabskiego, aby w końcu wrócić do Izraela (Izajasz 19, Rzymian 11).

Gdy widzimy wielkie zamieszanie w dzisiejszym świecie muzułmańskim, wydaje się oczywiste, że nadszedł czas (Dzieje 1:7) na przełomowe w historii wyjście z ewangelią do muzułman. Oni już milionami uciekają ze swych domostw. Dla nas – Żydów mesjanicznych modlących się codziennie o narodowe przebudzeni w śród naszego ludu – jest to niesamowite objawienie, w którym widzimy, że przebudzenie nadejdzie do nas od Arabów i jest już w drodze.

Przebudzenie jest już w drodze!

Współpraca oparta na przymierzu oraz partnerstwo między Żydami mesjanicznymi i arabskimi chrześcijanami ma coraz większy potencjał, w miarę jak zbliżamy się do czasów ostatecznych. W ramach przygotowań do tegorocznego Światowego Zgromadzenia organizowanego ponownie w Jerozolimie, planujemy wspólne obchody Święta Trąb i spotkanie modlitewne, prowadzone razem przez arabskich i żydowskich wierzących. Gdy zadmie się w Trąby będziemy szukać dróg na ogłaszanie królestwa Jeszuy na ziemi (Objawienie 11:15) i mobilizowanie ciała Chrystusa na całym świecie do jedności i przebudzenia.

Będziemy uczestniczyć w następnych Światowym Zgromadzeniu tutaj, w Jerozolimie, w dniach 7-11 listopada. Zapraszamy Cię abyś przybył i wziął udział w tym Bożym poruszeniu.


Zapieczętowani przez Ducha

W poniższym nauczaniu Asher Intrater przywołuje nas do oddzielenia się od niebożych wpływów, jako że przygotowujemy się na czasy ostateczne. Obejrzyj po angielsku. https://www.youtu.be/Z8sYzSHGAfY


Jak modlić się o Izrael

W tym przesłaniu Ariel Blumenthal naucza o dwóch kategoriach modlitwy o Izrael – pierwsza: zbawienie, a druga: pokój, spokojne życie i pomyślność. Podaje szczegóły na temat tego jak ważna jest modlitwa o Izrael na podstawie właściwych, biblijnych priorytetów. Aby obejrzeć po angielsku z chińskim tłumaczeniem, kliknij TUTAJ!


Revive Israel na Facebooku

Czy wiesz, że publikujemy nauczania, nowinki, krótkie nauczania wideo i inne na naszej fejsbukowej stronie Revive Israel? Śledź nas TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły