>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 9.9 2016 Revive Israel

Światowe pojednanie w czasach ostatecznych

Ariel Blumenthal

Biblia ma wiele do powiedzenia na temat Zmartwychwstania – zarówno Jeszuy jak i naszego w czasach końca. Wzbudzić kogoś na nowo do życia w pełnej chwale to coś, do czego wzdycha całe stworzenie (Rzymian 8:18-23). Będziemy wskrzeszeni w zmartwychwstałym ciele, różny od tego które mamy teraz, tak jak w pełni dojrzały kłos pszenicy jest o wiele „chwalebniejszy” niż zwykłe ziarno pszenicy. To nowe, niebiańskie ciało jest nieprzemijające, chwalebne, duchowe i wypełnione mocą. Sam Jeszua jest zmartwychwstaniem. Jest On „pierwszym plonem ze żniwa zebranego wśród umarłych” (Jan 11:25; I Kor 15:23-44).

Co mogłoby się równać tej niewiarygodnej nadziei, tej niesamowitej mocy znajdującej się w samym sercu naszej wiary? Gdyby ktoś powiedział, że coś jest jak zmartwychwstanie, co miałby na myśli? Właściwie to jest jedno miejsce w Piśmie gdzie występuje takie porównanie – jest to opis odnowienia wiary w ewangelię wśród ludu żydowskiego w Rzymian 11:15: „czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem z martwych do życia?”

Z martwych do życia

W Rzymian 11:12 i 11:15 apostoł Paweł mówi właściwie o tym samym na dwa różne sposoby: znaczna część odrzucenia Jeszuy przez naród żydowski w 1. wieku jest opisana jako „przewinienie”, „porażka” i „odrzucenie”. Jednak w Bożym niesamowitym planie, dzięki wierności Boga swym przymierzom, nawet ich straszliwe zamknięcie się na prawdę i sąd nad Izraelem ostatecznie prowadzi do „bogactwa” i „pojednania” dla narodów (pogan). Następnie, gdy Paweł zagłębia się w tunelu czasowym biegnącym aż do czasów końca, przepowiadając czas odnowienia i „akceptacji” Izraela, ogłasza, że może to jedynie oznaczać o wiele wspanialszy okres bogactwa i pojednania dla świata – jeśli chodzi o niesamowitą moc i dramatyzm – podobny do „powstania z martwych do życia”, pewnego rodzaju zmartwychwstanie!

Umiłowani, jest to dokładnie to, czego jesteśmy świadkami aż do dziś. Podczas gdy Izrael – naród żydowski – dzięki ewangelii o Jeszui stopniowo odradzał się przez ostatnie 130 lat, zarówno fizycznie jak i duchowo, widzieliśmy największą ekspansję chrześcijaństwa jaką widział świat od czasów pierwszego wieku. Misje, wzrost kościoła, tłumaczenia Biblii i różnego rodzaju ruchy modlitewne rozrastają się w niesłychanym tempie. Wszystko to jest to jest wypełnieniem się wersetów 12 i 15.

Żyjemy we wspaniałym czasie odnowy!

Na przestrzeni kilku ostatnich lat doświadczamy w ruchu Zgromadzenia (Gathering) tej szczególnej łaski ku „światowemu pojednaniu”. Tak jak pisał Asher przez dwa ostatnie tygodnie (Część 1, Część 2), chodzi tu nawet o bardzo głębokie kwestie związane z 4000-letnią historią rodziny Abrahamowej na Bliskim Wschodzie. W zeszłym tygodniu Asher , ja i kilka innych osób z Izraela pojechaliśmy do Londynu (Wielka Brytania) aby spędzić trzy dni na uwielbieniu, modlitwie i zawieraniu znajomości z wieloma liderami, przede wszystkim z Egiptu. Skupiliśmy się nie tyle na pojednaniu, co na zgromadzeniu się razem w celu uwielbienia Króla. Jednak gdy to czyniliśmy, Duch potężnie się poruszał, szczególnie wśród młodzieży, i wprowadził nas do jeszcze głębszego miejsca pojednania, jedności i poczucia wspólnego przeznaczenia (Ef 3:6).

Zaledwie parę lat temu, gdybyście mi powiedzieli, że będą organizowane tego typu spotkania, na których byłoby tak wiele egipskich przywódców, i że Duch Święty poprowadzi nas do proroczego burzenia warowni jakie stały między naszymi narodami i terenami przez tysiące lat, począwszy od czasów Abrahama, Sary, Hagar, Ismaela i Izaaka – cóż… powiedziałbym, że zwariowałeś! Ale to się dzieje! Żyjemy w tym niesamowitym czasie odnowienia (i pojednania!) wszystkich rzeczy o jakich mówili święci prorocy (Dzieje 3:21), takich jak obietnica Izajasza dla Egiptu, Asyrii i Izraela, jako że wypełnia się ona dzięki resztce wierzących w każdym z tych narodów (Izajasz 19:23-25).

Wszystko to jest rodzajem „rozgrzewki” przed nadchodzącym Światowym Zgromadzeniem, które odbędzie się w Jerozolimie w dniach 7-11 listopada. Oczekujemy kilku tysięcy uczestników z Dalekiego Wschodu, wiele setek z Bliskiego Wschodu i wielu, wielu więcej z całego świata, którzy zgromadzą się w Jerusalem Arena. Jak na każdym zgromadzeniu, będziemy skupiać się na radosnym uwielbieniu Go pieśnią, tańcem i ogłaszaniem. Jak dokładnie poprowadzi nas Duch Święty? Nie wiemy, ale jesteśmy pełni oczekiwań i zapraszamy cię do przybycia i przyłączenia się. Po więcej informacji o tym nadchodzącym Zgromadzeniu, kliknij TUTAJ!


Duch Świętości

W tym nauczaniu Asher Intrater przedstawia w jaki sposób wzrastać w świętości dzięki pracy w Duchu oraz nawołuje nas do bezkompromisowego życia. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Przegląd świąt jesiennych

Proszę, dołącz do nas w tym miesiącu na obchody kilku kluczowych wydarzeń.

Grupa młodych ludzi z Izraela i całego świata rozpoczęła spontaniczny, 40-dniowy okres postu i wstawiennictwa, od początku miesiąca Elul (2 września) aż do Dnia Pojednania (11 paździenika). Tematem ich modlitwy is „zwrócenie serc ojców ku synom” (Malachiasz 4:6).

Podczas tego okresu odbędzie się również niepowtarzalne zgromadzenie którego celem będą obchody Święta Trąb – w sobotę 1 października. Wydarzenie będzie prowadzone po hebrajsku i arabsku z angielskim tłumaczeniem na słuchawkach. Będzie to połączenie zarówno biblijnego znaczenia dęcia w szofar jak i znaczenia pojednania między arabskimi chrześcijanami a Żydami mesjanicznymi w Izraelu, w czasach ostatecznych.

W samym Dniu Pojednania, 11 października, obchodzić będziemy nasz coroczny dzień postu, modlitwy i nauczania wspólnie z bratnimi i siostrzanymi kongregacjami w Jerozolimie i Tel Aviv.


Poznaj ekipę: Roni

W tym tygodniu masz okazję poznać członka ekipy Revive Israel oraz pastora Beit Jeszua – Roniego Rejuwana. Napisy dostępne również po polsku. Aby obejrzeć, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły