>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 23.9 2016 Revive Israel

Prorocza historia świeckich przywódców Izraela – Część 1

Asher Intrater

Asher Intrater dzieli się trzema pierwszymi z dziesięciu proroctw dotyczących współczesnego Izraela, kościoła, czasów ostatecznych i tysiącletniego królestwa. Więcej następnym razem!

OBEJRZYJ!
(Napisy dostępne również po polsku.)

Jeśli przegapiłeś mail z zeszłego tygodnia, przeczytaj wstęp do tego tematu lub obejrzyj wideo!


Prorocza historia świeckich przywódców Izraela

Przez ostatnie kilkaset lat kościół wiele nauczał o darze proroctwa. Wierzymy we wszystkie jego formy. Nie ma żadnych ograniczeń w sposobach w jakich Bóg może do nas przemawiać. Biblia mówi o Objawieniu 19:10, że sama Ewangelia jest proroctwem. Jest jednym z dwóch „oczu” proroctwa. Drugie „oko” znajdujemy w izraelskim światopoglądzie biblijnym – musimy zacząć powoli je rozumieć, w miarę jak zbliżamy się ku czasom ostatecznym.

Jednym ze sposobów na nauczenie się tego punktu widzenia to czytanie drugiej połowy Izajasza 61, od miejsca gdy mówi o sądzie i odnowie królestwa Bożego na tym świecie. Inny sposób to po prostu przeczytanie wszystkich proroctw od Izajasza do Malachiasza i zrozumienie, że znaczna ich część nie została jeszcze spełniona. Są to aktualne słowa prorocze. Następnie, lektura Księgi Objawienia ukaże nam w jaki sposób Jan połączył proroctwa Izraela i proroctwa kościoła razem, aby prorokować do narodów.

Oto 10 pozostałych kluczy jakie zauważyłem studiując żydowską historię, myśl rabiniczną i współczesne wydarzenia tu, w Izraelu:

  1. Odnowienie języka
Pierwszym z kluczy jest prawdopodobnie pierwsze współczesne słowo prorocze dotyczące Izraela w czasach ostatecznych. W późnych latach 1870’ Eliezer Ben-Yehuda miał wizję. Odczuł jak Bóg powiedział do niego: „Powrócisz i odnowisz język proroków w ziemi proroków”. Przyjął to powołanie a dziś znany jest jako ojciec współczesnego języka hebrajskiego. W 1881 przeniósł się wraz z rodziną do Izraela, a jego syn był pierwszą osobą posługującą się hebrajskim jako językiem ojczystym.

Przypomina mi to nas – społeczność mesjaniczną w Izraelu – wracamy nie tylko do języka hebrajskiego, ale też do mówienia językami, tak jak pierwszy kościół w dzień Pięćdziesiątnicy w Dziejach 2.

  1. Światowe pojednanie
Drugi klucz dał nam Rabin Kook – pierwszy Główny Rabin Izraela, i prawdopodobnie najważniejszy we współczesnej historii żydowskiej. Z początku ultraortodoksyjni żydzi byli przeciwko państwu Izrael. W rzeczywistości, wielu z nich wciąż jest mu przeciwnych. Kook zauważył, że założyciele państwa Izrael byli ludźmi świeckimi, ateistami, komunistami; dlatego twierdził, że ruch ten nie może być od Boga, ale od diabła. Mimo to, jako że pionierzy ci sprowadzali Boży lud z powrotem do ziemi obiecanej, spełniając tym samym biblijne proroctwa, wybudował on most pomiędzy ultraortodoksją a współczesnym syjonizmem. Położył w ten sposób fundamenty pod dzisiejszą Nowoczesną Ortodoksję. Teraz już jest to prąd pro-izraelski a jego członkowie służą nawet w izraelskiej armii.

Wierzę, że na wzór Kooka, naszym powołaniem jako żydów mesjanicznych jest połączenie w jedno różnych aspektów Izraela, włączając Żydów ortodoksyjnych i świeckich, oraz międzynarodową eklezję (kościół). Przez wiele wieków historii grupy te żyły odwrócone do siebie plecami, choć wszyscy powinniśmy znajdować się po tej samej stronie. Tak więc drugim słowem proroczym o czasach ostatecznych jest zjednoczenie Izraela i kościoła.

  1. Etapy odnowy
Gdy rabin Kook myślał o współczesnym Izraelu, nie wierzył, że jest to królestwo Boże, ale raczej pierwszy etap odnowy, który doprowadzi do Królestwa Bożego. Musiał nastąpić jakiś rodzaj fizycznej odnowy ziemi oraz narodu Izraela, aby odkupienie mogło mieć miejsce.

My głosimy dokładnie tak samo. Dzisiejszy Izrael to nie Królestwo Boże, ale raczej pierwsze kroki w stronę odnowy prowadzącej do Królestwa Bożego. Błędem jest być nadgorliwym syjonistą i nazywać nasz kraj Królestwem Bożym. Również błędem jest całkowicie go odrzucać. Według nas, są to początkowe etapy obejmujące również społeczność mesjaniczną.

Nie przegap następnego artykułu, w którym kontynuować będziemy temat 10 kluczy. Możesz również zapisać się aby otrzymywać nasz cotygodniowy newsletter!


Zarezerwuj czas: Baruch HaBa Israel Tour 2017

Rozpoczęła się rejestracja na organizowaną co dwa lata Konferencję Wstawienniczą połączoną z wycieczką Baruch Haba (9-18 maja 2017). Miejsca zapełniają się szybko, także trzeba już się zapisywać! Ta unikalna trasa została zaprojektowana w celu nawiązania osobistego kontaktu ze służbami takimi jak Namioty Łaski (Tents of Mercy), Revive Israel i Tikkun International, oraz zwiedzenia Izraela. Oprócz profesjonalnych przewodników, na trasie będą wam towarzyszyli członkowie naszych zespołów, aby nauczać i nawiązać z wami relacje.

Aby zdobyć więcej informacji oraz się zarejestrować, kliknij TUTAJ!


Szczególna okazja – Święto Trąb

1. października organizujemy jedyne w swoim rodzaju zgromadzenie aby świętować Święto Trąb. Wydarzenie to będzie prowadzone po hebrajsku i arabsku z angielskim tłumaczeniem na słuchawkach. Jest to połączenie biblijnego znaczenia dęcia w szofar i znaczenia współpracy między arabskimi chrześcijanami i mesjanicznymi Żydami w Izraelu w czasach ostatecznych. Zapraszamy do udziału również ciebie! Poszukujemy wsparcia w wysokości 7000$ w celu pokrycia kosztów. Czy chciałbyś zasiać szczególny prezent w tym miesiącu? Aby to uczynić kliknij TUTAJ!


Odrodzenie nadziei

Módl się, proszę, o zespół Gateways Beyond Geneva organizujący Reviving Hope (Odrodzenie nadziei) – uroczyste zgromadzenie postu i modlitwy o Genewę w Szwajcarii oraz okolicę 1. października 2016 od 9:00 do 21:00 czasu polskiego. Jeśli mieszkasz w Europie, zachęcamy cię do wzięcia udziału i szerzenia słowa!

Więcej informacji na stronie hopegeneva.com


Wiadomości z 40-dniowego postu

Jeśli bierzesz udział w 40-dniowym poście młodzieży rozpoczętym 3. września i mającym zakończyć się 12. października, pamiętaj o byciu na bieżąco z BLOGIEM, tak abyś wiedział o co się modlić i co się aktualnie dzieje (po angielsku).


Inne artykuły

Inne artykuły