>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 30.9 2016 Revive Israel

Prorocza historia świeckich przywódców Izraela – Część 2

Asher Intrater dzieli się kolejnymi trzema proroctwami odnoszącymi się do współczesnego Izraela, czasów ostatecznych i tysiącletniego królestwa. Więcej w przyszłym tygodniu!

OBEJRZYJ!
(Napisy dostępne również po polsku.)

Jeśli przegapiłeś część 1, możesz przeczytać ją tutaj, lub obejrzeć wideo!


Prorocza historia świeckich przywódców Izraela – Część 2

W zeszłym tygodniu zacząłem dzielić się z wami 10 proroczymi wnioskami, do których doszedłem zgłębiając żydowską historię, myśl rabiniczną i współczesne wydarzenia mające miejsce tu, w Izraelu. Oto reszta:

(4) Czytanie Ksiąg Prorockich
David Ben-Gurion, wizjoner i przywódca Współczesnego Syjonizmu, czytał Biblię, w szczególności Proroków. Kilka razy w tygodniu prowadził u siebie w domu studium biblijne. Nauczał Biblii, ale popełnił pewien błąd: interpretował ją z punktu widzenia ideologii komunistycznej, jako rodzaj pracy socjalistycznej. Mimo to, czynił właściwie zachęcają ludzi do czytania Ksiąg Prorockich i nie tylko do czytania, ale również życia według Biblii. Wierzę w to, ponieważ jego inspiracją ku odnowieniu państwa Izrael było Pismo. Bóg wybrał go aby był pierwszym premierem Izraela.

(5) Przygotowania na rząd
W okresie rządów brytyjskich jakie miały miejsce przed ustanowieniem państwa Izrael, Ben-Gurion zdał sobie również sprawę z tego, iż pewnego dnia będziemy mieć rząd, a wcale nie jesteśmy na niego przygotowani. Istniała potrzeba stworzenia jakiejś organizacji funkcjonującej podobnie jak rząd, tak abyśmy byli gotowi na ustanowienie państwa gdy nadejdzie na to czas. Założył więc organizację zwaną „Histadrut”, która zaczęła funkcjonować jak rząd, a w późniejszym czasie się w niego przekształciła.

Wierzę, że jest to prorocze słowo dla kościoła. Eklezja ma pełnić dwojaką funkcję – to nie tylko ludzie zgromadzeni spośród narodów tworzący ciało Chrystusa, ale również ciało rządzące, rodzaj koalicji. Naszym zadaniem jako wierzących nie jest tylko zakładanie zborów, ale działać jak nasz własny „Histadrut” – na wzór rządu. Jesteśmy przygotowywani w tym okresie do rządzenia wraz Jeszuą kiedy powróci. Dlatego wierzymy w apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli, w starszych i diakonów oraz struktury kościoła, ponieważ jest to nasze szkolenie. Rząd nie jest sprawowany przez jedną osobę, ale przez całą grupę ludzi. Temu właśnie służy uczniostwo – przygotowaniu na pełnienie jakiejś funkcji w rządzie.

(6) Przygotowanie wojskowe
Ben-Gurion wiedział również, że gdy ogłosimy powstanie nowego Państwa Izrael, w ciągu 24 godzin zaatakują nas wszystkie kraje na Bliskim Wschodzie. Nie byliśmy na to gotowi. Nie mieliśmy broni ani żołnierzy. Nie umieliśmy walczyć. Zaniechał więc wszystkich swych pozostałych działań, zorganizował szkolenie i w ciągu półtorej roku stworzył wojsko.

Wierzę, że jest to słowo prorocze wychodzące z ciała Mesjasza w Izraelu. Zbliżamy się do największej wojny w historii ludzkości. Zbliżamy się do czasu gdy wszystkie narody świata zaatakują Izrael i chrześcijan, i zrobią wszystko co mogą aby powstrzymać Jeszuę przed powtórnym przyjściem. Nie mówię, że masz się zacząć uczyć strzelać, ale musimy nauczyć się modlić i prorokować aby zrozumieć Pisma i ogłaszać Słowo Boże.

Wróć tu za tydzień aby przeczytać o dalszych współczesnych kluczach proroczych lub zapisz się na naszego cotygodniowego newslettera!


Jeszua mówił po hebrajsku

Simcha Davidov

Jeszua mówił w swym ojczystym języku: po hebrajsku – języku Żydów w Izraelu i języku Pisma. Anioł Gabriel przemówił po hebrajsku do Miriam (Marii) gdy przybył aby ogłosić jej, że będzie miała Syna z Ducha Świętego. Powiedział on do niej: „Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jeszua." (Łukasz 1:31).

Oryginał jego imienia nie miał żadnego znaczenia w obcych językach, ale po hebrajsku Jeszua oznacza Zbawienie. „Urodzi syna i nadasz Mu imię Jeszua, albowiem On uwolni swój lud od grzechów." (Mateusz 1:21). Jako że imię Jeszua oznacza „zbawiciel”, jest oczywiste, że Miriam i Józef mówili po hebrajsku. A jeśli oni mówili po hebrajsku, to Jeszua również.

Oryginał Starego Testamentu został napisany po hebrajsku, a Jeszua często cytował Pismo po hebrajsku. Mówił do swoich uczniów po hebrajsku, bo był to język Żydów w tamtym czasie. Całe nauczanie Jeszuy było pełne odniesień i skojarzeń słownych z cytatami z pism hebrajskich. Dlatego też, ponownie stwierdzam, iż mówił On po hebrajsku.

Jeszua mówił też po aramejsku i grecku lub łacinie, gdy było to konieczne. W jego czasach popularne były tłumaczenie Starego Testamentu na aramejski i grecki. Napis na krzyżu był spisany najpierw po hebrajsku, a potem również po łacinie i grecku – w głównych językach używanych w instytucjach rządowych i kulturalnych w momencie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. [Jan 19:19-20]


Zarezerwuj czas: Baruch HaBa Israel Tour 2017

Rozpoczęła się rejestracja na organizowaną co dwa lata Konferencję Wstawienniczą połączoną z wycieczką Baruch Haba (9-18 maja 2017). Miejsca zapełniają się szybko, także trzeba już się zapisywać! Ta unikalna trasa została zaprojektowana w celu nawiązania osobistego kontaktu ze służbami takimi jak Namioty Łaski (Tents of Mercy), Revive Israel i Tikkun International, oraz zwiedzenia Izraela. Oprócz profesjonalnych przewodników, na trasie będą wam towarzyszyli członkowie naszych zespołów, aby nauczać i nawiązać z wami relacje.

Aby zdobyć więcej informacji oraz się zarejestrować, kliknij TUTAJ!


Wiadomości z 40-dniowego postu

Jeśli bierzesz udział w 40-dniowym poście młodzieży rozpoczętym 3. września i mającym zakończyć się 12. października, pamiętaj o byciu na bieżąco z BLOGIEM, tak abyś wiedział o co się modlić i co się aktualnie dzieje (po angielsku).


Inne artykuły

Inne artykuły