>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 21.10 2016 Revive Israel

Agresywna pokora, lub też „Mur”

Asher Intrater

Kiedy ostatnio modliłem się o pewną sytuację mającą wpływ na wielu naszych przyjaciół, zarówno z Izraela jak i na całym świecie, zobaczyłem w mym sercu obraz potężnego kamiennego muru, wskazującego na trudność problemu. Mur ten był zbyt wielki aby go zburzyć lub wspiąć się na niego.

Spód muru nie dotykał ziemi – widoczny był prześwit między nimi, z którego wydobywało się światło emanujące z drugiej strony muru.

Mur ten symbolizował pychę, ego i cześć zaangażowanych przywódców. Rozwiązanie tej sytuacji , symbolizowane przez światło, znajdowało się po drugiej stronie muru. Przestrzeń między murem a ziemią była dostatecznie duża aby człowiek mógł przez nią przejść jeśli dostatecznie nisko by się schylił.

Nie było żadnej innej przeszkody. Przestrzeń była otwarta. Ktokolwiek mógł dojść do „światłego” rozwiązania. Jedynym warunkiem było to, aby przywódcy się ukorzyli… wespół z wszystkimi związanymi z tą sprawą. Nie trzeba było niczego innego. Z postawą pokory sytuacja ta mogła mieć chwalebne rozwiązanie.

Jest to tak prosta zasada Pisma, a zarazem będąca nie lada wyzwaniem. Jeśli się ukorzymy, Bóg nas wywyższy (Jakub 4:10, Mateusz 23:12). Jeśli jesteśmy pyszni, Bóg celowo zakrywa przed nami swą mądrość i poznanie (Mateusz 11:25-29).

Pycha była przyczyną pierwszego grzechu i tym co spowodowało bunt szatana. Jeśli oprzemy się tej jednej pokusie, będzie to dobry start na naszej „drodze” duchowej. Powinniśmy ukorzyć się na wzór Jeszuy (Filipian 2:5-9).

Pycha jednak czasem pojawia się nieoczekiwanie, jakby sama z siebie. Musimy wtedy ją wypchnąć z naszego życia. Nasza pokora musi być wręcz agresywna, ponieważ zawsze przynosi ona wiele dobrego owocu.


Sprawozdanie z Jom Kippur

Dziękujemy wielu z was którzy modliliście się, pościliście lub dołączyliście do nas na czas konferencji Jom Kippur. Było to najlepsze zgromadzenie Dnia Pojednania jakie kiedykolwiek mieliśmy. Między nami było idealne poczucie harmonii i jedności. Chaim W. poprowadził nas w tradycyjnej żydowskiej liturgii przeplatanej z proroczymi pieśniami w Duchu. Pierwszego wieczoru nauczał Gil A.; rankiem Youval Y., a Hezi I. na nabożeństwie kończącym.

Niektórzy z młodych uczestników, tacy jak Liat A. i Nava N., dali świadectwo przełomów jakich doświadczyli podczas 40-dniowego postu; następnie mieliśmy długi i otwarty czas wstawiennictwa o zbawienie naszego narodu.

Mieliśmy również namaszczone uwielbienie; manifestował się dar proroctwa; publicznie odczytaliśmy po hebrajsku całe księgi Jonasza i Hebrajczyków; na zakończenie zadęliśmy w szofar z okrzykami „Baruch Haba” aby zaprosić Mesjasza Jeuszę do powrotu jako Króla Izraela i Króla Królów. Wierzymy, że Pan odpowiedział otwartym niebem, wylewając swą łaskę na nas, na dom Dawida i na wszystkich, którzy są jego na całym świecie (Zach 12:10-14).


Powtórne przyjście Jeszuy i święta jesienne

Święta żydowskie proroczo wskazują na pierwsze i drugie przyjście Jeszuy oraz kreślą Boży plan odkupienia Izraela i całej ludzkości.

Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!

Napisy dostępne również po polsku!


UNESCO i Wzgórze Świątynne

Asher odpowiada na absurdalne oświadczenie UNESCO o tym, że nie istnieje żaden związek między Wzgórzem Świątynnym a judaizmem. OBEJRZYJ!


Znaczenie odnowy Izraela w czasach ostatecznych

Jaki jest największy znak czasów ostatecznych? W przesłaniu tym Cody Archer przemawia w Mesjańsko-Żydowskiej Kongregacji Beit Shalom w Coronie, w Kalifornii, na temat znaczenia jakie ma oczyszczenie i odnowienie narodu żydowskiego w ich ziemi obiecanej w jego planach powrotu. Aby posłuchać, kliknij TUTAJ i obejrzyj przesłanie Cody’ego jakie wygłosił w szabat 10.08.2016. (8. października)


Strażnik dla narodów: Światowe Zgromadzenie w Jerozolimie

W dniach 7-11 listopada 2016 wierzący z całego świata zgromadzą się w Jerozolimie razem z wieloma członkami lokalnego Ciała Mesjasza – Żydami i Arabami. Temat tego zgromadzenia inspirowany jest fragmentem z Izajasza 11:10: „I [oto] stanie się dnia tego, że Korzeń Jiszaja stać będzie jako sztandar ludów! Narody do niego zwracać się będą, a miejsce pobytu jego będzie pełne chwały." – Co więcej, wierzymy również, że spotkanie to jest częścią naszej nadziei na wypełnienie się obietnicy z Izajasza 19:23-24 – „W ów dzień istnieć będzie szlak [wiodący] z Egiptu do Asyrii; Asyryjczycy przybędą do Egiptu, a Egipcjanie do Asyrii. Egipt z Asyrią służyć będą [Jahwe]. W ów dzień Izrael - trzeci [w przymierzu] z Egiptem i Asyrią - stanie się błogosławieństwem dla ziemi." Dowiedz się więcej.

Dla tych z was, którzy chcielibyście dołączyć a jesteście z poza Izraela, musicie zarejestrować się tutaj.

Ponadto, poszukujemy 200 wolontariuszy do pomocy, aby uczynić możliwym to zgromadzenie. Wolontariusze otrzymają darmowe wejście na jeden dzień tego wydarzenia. Aby się zgłosić, zarejestruj się tutaj.

Kontakt: Global@watchmen.org


Inne artykuły

Inne artykuły