>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 4.11 2016 Revive Israel

Siedem przykładów Zespołów Apostolskich

Asher Intrater

Znaczną część działań o charakterze duchowym opisanych w Biblii stanowi praca zespołów apostolsko-proroczych.  Znalazłem siedem rodzajów takich zespołów mogących służyć nam za wzór:

  1. Zespół ewangelistów – pierwsza 12-osobowa grupa Jeszuy nie poruszała się zbytnio w proroctwie ani nie zakładała zborów. Dzielili się ewangelią (i uzdrawiali chorych). Na tej zasadzie działała grupa apostołów pod przywództwem Szymona Piotra, której opis znajduje się w Dziejach 1 - 12. Jews for Jesus (Żydzi dla Jezusa) to grupa będąca przykładem pomnażania zespołów ewangelizujących.
  2. Zespół Proroków – w starożytnym Izraelu, prorocy tacy jak Samuel, Eljasz i Elizeusz stali na czele grup młodszych „proroków-uczniów” (1 Samuela 10:5). Pierwszy zespół apostolski rozpoczął swą działalność wspólnie modląc się i prorokując (Dzieje 1:14, 2:17). Prawdopodobnie do Jana dołączyła się grupa młodych wizjonerów, którzy stali się jego zespołem prorockim. IHOP w Kansas City jest źródłem, z którego rodzą się domy modlitwy na całym świecie.
  3. Zbór-Matka – w 13 rozdziale Dziejów mowa jest o nauczycielach i prorokach ze zboru w Antiochii. Wysłali oni Pawła (Szawła) i Barnabę. Stali się podporą dla zespołu Pawła i innych. Zbór w Jerozolimie był „matką” wszystkich zborów powstałych na fundamencie apostołów. Beth Jeshua (w Filadelfii) i Tents of Mercy („Namioty Łaski” w Hajfie) są przykładami zborów mesjanicznych, które rozmnożyły się, zakładając nowe kongregacje.
  4. Szkoła uczniostwa – w 19 rozdziale Dziejów widzimy Pawła nauczającego codziennie w szkole Tyranosa. Było to więcej niż tylko centrum edukacyjne. Szkoła ta wyposażała swych studentów w fundamentalną wiedzę potrzebną do szerzenia przesłania o Królestwie Bożym na terenie całej Azji Mniejszej (Dzieje 19:10). Współczesne szkoły biblijne, takie jak YWAM, CFNI, Gateways, ICOB i MJBI są placówkami apostolskimi służącymi szerzeniu się królestwa.
  5. Ekipa Pawła – wokół Pawła zaczęli gromadzić się ludzie będący jego wsparciem. Niektórzy z nich byli liderami szkoleń, inni apostołami pomocniczymi dla Pawła, inni byli sekretarzami, zajmowali się organizacją, itp. Tytus stał się apostołem w miejsce Pawła. Gajusz przepisywał jego listy. Służyli jako członkowie zespołu zakładającego kongregacje. Od dwunastu lat ekipa Revive Israel funkcjonuje według tego wzorca.
  6. 5 rodzajów posługi – w miarę jak ekipa Pawła wzrastała, a ci, którzy byli jego pomocnikami samemu stawali się liderami, powstał wzór apostolskiego zespołu przywódczego złożonego z 5 różnych rodzajów powołań. Efezjan 4:11 opisuje te funkcje jako: apostoł, prorok, ewangelista, pasterz i nauczyciel. Niezmiernie się radujemy gdy widzimy, że tak wielu członków naszej ekipy w Revive Israel staje się samodzielnymi liderami na miarę Efezjan 4:11.
  7. Rada Starszych – w 15 rozdziale Dziejów, kilku starszych, w tym Piotr, Paweł i Jakub, zgromadzili się aby ustalić plan, strategię działania i zażegnać spory. Nie było jednego „papieża” – funkcjonowali raczej na zasadzie grupy przywódców podległych sobie nawzajem, nawiązujących dialog i trwających w modlitwie. Ten właśnie rodzaj relacji utrzymujemy w naszej radzie starszych w Tikkun International z Danem Justerem, Eitanem Shishkoffem, Paulem WIlburem i Davidem Rudolphem.

Niech te biblijne wzorce pomogą nam przynieść więcej owocu w naszej służbie dla Pana w tym pokoleniu!


Obrzydliwy Donald

Uwagi Trumpa odnośnie kobiet były obrzydliwe i mogły wyrządzić wiele szkód kobietom w całych Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony, szkoda poczyniona strukturze rodziny przez agresywny, pro-homoseksualny i pro-aborcyjny Sąd Najwyższy, mogłaby być tysiąckrotnie gorsza!

Jeśli chodzi o podejście Trumpa do biznesu, jest on kapitalistycznym, magnatem-tyranem. Z drugiej strony, ignorancja 20-trylionowego długu Stanów Zjednoczonych mogłaby wprowadzić globalną gospodarkę w stan chaosu, przez co ucierpiałyby miliony ludzi na całym świecie.

Grubiańskie uwagi Trumpa na temat muzułman ocierają się o rasizm i demagogię. Z drugiej strony, poprawność polityczna w stosunku do terroryzmu islamskiego JUŻ spowodowała, że 10 milionów osób straciło swój dom, 450 000 zostało zamordowanych, a niezliczona ilość kobiet zgwałconych. Odmowa walki z ekstremistycznym dżihadem prowadzi do niebezpieczeństwa na niespotykaną dotąd w historii skalę.

Wyścig po fotel prezydencki Stanów Zjednoczonych jest sprawą niezwykle ważną dla wszystkich narodów. Módlmy się wszyscy, zgodnie z Mateusza 16:19, gorliwiej niż kiedykolwiek, aby Bóg w sposób ponadnaturalny zainterweniował w nadchodzące wybory!

Obejrzyj przemyślenia Ashera na temat wyborów w USA TUTAJ!


Nowe izraelskie prawo o pornografii

W zeszłą sobotę, Oded Shoshani wygłosił śmiałe przesłanie w Ahavat Yeshua, na temat skutków pornografii i tego jak ważne jest życie w czystości. Zaskoczyło nas, gdy następnego ranka zobaczyliśmy w wiadomościach, że ustawa anty-pornograficzna została jednogłośnie przegłosowana w rządowej komisji legislacyjnej i zostanie przedstawiona w Knessecie.

Prawo to będzie wymagało od dostawców internetowych aby automatycznie blokowali szkodliwe i pornograficzne strony do czasu aż użytkownik wskaże konkretnie, że chce taką stronę otworzyć; w takim przypadku użytkownik musi być osobą dorosłą. Prawo nie zdelegalizuje pornografii, ale pomoże ograniczyć jej dystrybucję. Ustawa ta została zaproponowana przez Shuli Mualem’a z partii Jewish Home (Dom Żydowski). Aktualne statystyki podają, że 60% izraelskich dzieci w wieku 9 do 15 lat ogląda porno w internecie.


Sprawozdanie z California Outreach

Wysłaliśmy naszego dyrektora kontaktów międzynarodowych – Cody’ego Archera oraz Matiasa – młodego lidera uwielbienia z Jerozolimy, do Kalifornii, gdzie usługiwali przez 20 dni. Wrócili już do Izraela i przedstawili raport z podróży. Obejrzyj go TUTAJ!


Global Gathering (Światowe Zgromadzenie)

W tym tygodniu zespół Revive Izrael pomaga w prowadzeniu Global Gathering – wydarzenia modlitewno-uwielbieniowego w Jerozolimie, na które zjechali się wierzący z całego świata. Główne spotkania odbędą się w Arena Pais, gdzie oczekujemy około 10 000 uczestników. Śledź nas w tym tygodniu na Facebooku i proszę, dołącz do nas w modlitwie o to wydarzenie. Aby oglądać PRZEKAZ INTERNETOWY NA ŻYWO, kliknij TUTAJ!


Zjednoczeni na nowo ku przebudzeniu

W tym przesłaniu z Pokojów Uzdrowienia w Santa Maria w Kaliforni, Cody Archer wyjaśnia w jaki sposób ponowne zjednoczenie narodu żydowskiego prowadzi do masowego przebudzenia w Izraelu w czasach ostatecznych, zanim powróci Jeszua. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły