>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 11.11 2016 Revive Israel

Global Gathering w Jerozolimie – Sprawozdanie

Zarówno pod względem duchowym jak i relacji międzyludzkich, ten tydzień był dla Jerozolimy niesłychanie ważny, a wręcz historyczny. Na Global Gathering – wydarzenie prowadzone przez Davida Demiana, zjechało około 3000 wierzących z ponad 25 krajów. Szacunek i miłość jakimi darzyli się ludzie o różnym pochodzeniu osiągnęły niespotykany dotąd wymiar.

Asher: W pewnym momencie zostałem poproszony o wyjście na scenę, jako postać reprezentująca duchowego ojca Żydów Mesjanicznych w Izraelu. Bracia Samoan wnieśli mnie na podium na ramionach. Dano mi do trzymania wysoko w górze złotą koronę symbolizującą koronę królewską dla powracającego Jeszuy. Jako że miałem trudności z utrzymaniem jej wysoko przez długi czas, grupa arabskich chrześcijan pospieszyła na scenę aby podtrzymać moje ramiona. Arenę wypełniała atmosfera zachwytu, w której spontanicznie zaśpiewaliśmy Psalm 24, a następnie zawołaliśmy: „Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim” (Mat. 23:39).

Osobiście, czułem się bardzo niezręcznie jeśli chodzi o cały ten „proroczy gest” i musiałem potem pomodlić się w tej sprawie. Tamtego wieczoru David i ja „odkryliśmy” i wyjaśniliśmy symboliczne znaczenie tego gestu z perspektywy biblijnej.

Odczułem, że moje zmieszanie wskazywało na opór społeczności mesjanicznej i brak zaufania dla zamiarów i metod przywódców międzynarodowego Kościoła. Był to dla nas znak, abyśmy zaufali naszym braciom i siostrom pragnącym przywieźć nas do wypełnienia woli Bożej.

Arabscy przywódcy wyrazili ku nam głębokie, oparte na przymierzu przywiązane. Wyrazili gotowość oddania swego życia jeśli wymagać tego będzie lojalność wobec nas. (W rzeczy samej, kilkoro Arabów, którzy przybyli z krajów muzułmańskich, mogli ryzykować życiem pojawienie się na takim wydarzeniu.) Odczuliśmy jak bardzo pragną oni nie tylko społeczności z nami, ale również tego aby pomóc nam w wypełnieniu powołania jakim jest ukoronowanie Jeszuy gdy powróci. Gdy moje ramiona się zmęczyły, oni je podtrzymali. Zdaliśmy sobie sprawę, że to właśnie arabscy chrześcijanie, bardziej niż jakakolwiek inna społeczność na świecie, poprze i pomoże Żydom Mesjanicznym wypełnić nasze przeznaczenie.

Dzięki przewodnictwu Ducha Świętego, daliśmy symboliczny wyraz wspólnemu działaniu opartemu na przymierzu, jakie nastąpi wśród ludu Bożego i które będzie niezbędne do tego, aby ukoronować Jeszuę jako króla i przywitać Go gdy powróci aby panować na tej planecie. Następnie David poprowadził nas w modlitwie aby unieważnić deklarację UNESCO, według której Żydzi nie mają nic wspólnego ze Wzgórzem Świątynnym. Zakończyłem spotkanie ogłaszając w modlitwie, że Bóg stwarza nowy rodzaj „Narodów Zjednoczonych” – z ludzi z każdego narodu tworzących duchową resztkę, zjednoczoną w miłości i modlitwie pod władaniem Króla Jeszuy.

Cody: „To, co przeżyłem podczas pierwszej nocy zgromadzenia w tym tygodniu, było niesamowite. W pewnym momencie podczas uwielbienia śpiewacy i muzycy umilkli. Przez następne dwadzieścia minut cały budynek trwał w „świętym wyciszeniu” w obecności Bożej. Nikt nic nie mówił ani się nie ruszał; wszyscy w cichości czekali na Ducha Świętego. Nigdy wcześniej nie widziałem, aby na tego typu wydarzeniu przeznaczono tyle czasu na ciche czekanie na Boga – KOCHAM TO, musimy robić to CZĘŚCIEJ! Przywódcy na scenie padli na twarz szlochając. Potem, powoli, z tłumu rozległa się pieśń: „Święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, godzien jest Baranek…”. Ten refren poprowadził nas ku innym spontanicznym pieśniom zainicjowanym przez ludzi na sali! To było niesłychane!

Obejrzyj wideo ze zgromadzenia TUTAJ!


Reakcja na wybory w USA

Wielu ludzi w Ameryce i na całym świecie jest zszokowanych zwycięstwem Trumpa; wydaje się, że do ostatniej minuty nikt się go nie spodziewał. W rzeczywistości, wynik wyborów potwierdza jedynie to, jak bardzo liberalne i stronnicze stały się media, zarówno w Ameryce jak i na całym świecie; Trump cieszył się silnym poparciem przez cały czas, ale nikt nie chciał tego przyznać. W poniedziałek, w nocy poprzedzającej wybory, Asher poprowadził Global Gathering w intensywnej modlitwie wstawienniczej, wyrzucając duchy Jezebel, i prosząc o wypełnienie się Bożej woli podczas wyborów. Nie wiedzieliśmy co się stanie ani w jaki sposób. Jesteśmy wdzięczni naszemu Niebiańskiemu Ojcu za Jego nieustanną łaskę okazywaną Stanom Zjednoczonym. Czeka nas długa i trudna walka aby przywrócić bogobojne i moralne fundamenty Ameryki.  Cały ten proces może potrwać lata. Trwajmy we wspólnej modlitwie o masowe upamiętanie, przebudzenie i reformację w Ameryce, w Izraelu, i w pozostałych narodach.


Cierpienie prowadzi do chwały

W przesłaniu tym Asher Intrater zadaje pytanie: „Czy Bóg powołuje cię do cierpienia czy do chwały?” Brzmią jak przeciwieństwa, prawda? Stopień cierpienia jakiego doświadczasz w tym życiu określi stopień chwały jakiego doświadczysz w przyszłym wieku. Obejrzyj po angielsku TUTAJ!


Korzyści płynące z Królestwa

W tym przesłaniu z Everyday Church w Arroyo Grande w Kalifornii, Cody Archer głosi przesłanie ewangelizujące, podkreślając korzyści będące naszym udziałem jako obywateli królestwa Bożego. Było ono nagrywane i transmitowane na naszej stronie na Facebooku. Obejrzyj TUTAJ!


Pomóż wypromować Yeshua Chai TV

Aby głosić Izraelitom Ewangelię o Jeszui, rok temu założyliśmy Jeshua Chai – kanał telewizji internetowej nadającej 24/7 materiał wyprodukowany przez różne służby mesjaniczne w Izraelu.

Wciąż promujemy ten kanał i potrzebujemy twojej pomocy! Czy mógłbyś „polubić” nas na naszej stronie Facebookowej i zaprosić twoich znajomych aby uczynili to samo? Naszym celem jest zebranie do końca tego miesiąca 2000 lajków! Dziękujemy ci za współpracę i modlitwy!


Inne artykuły

Inne artykuły