>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 25.11 2016 Revive Israel

Boży plan dla Arabów i Żydów

Asher Intrater

Za każdym razem, gdy spotykamy się z arabskimi przywódcami chrześcijańskimi, czy z tymi z Izraela, czy przy okazji Global Gathering, zostają nam objawione nowe rzeczy odnośnie Bożych planów dla Arabów i Żydów. Na ostatnim Global Gathering w Jerozolimie, jeden z arabskich pastorów zauważył, że w Biblii są wymienione jedynie 4 osoby, którym Bóg nadał imiona jeszcze przed ich narodzinami: Ismael, Izaak, Jan Chrzciciel i Jeszua.

Ujrzał on podobieństwo między Izzakiem a Jeszuą, oraz Ismaelem i Janem Chrzcicielem. Innymi słowy, przeznaczeniem społeczności arabskich chrześcijan było przygotowanie drogi na przebudzenie mające nastąpić w czasach ostatecznych z udziałem mesjanicznej resztki, oraz na Powtórne Przyjście Pana, podobnie jak Jan przygotował drogę Jeszui podczas jego pierwszego przyjścia.

Skupmy się na tym co dobre

Nasi przodkowie, w tym Hagar i Ismael oraz Abraham i Sara, popełnili w swym życiu wiele grzechów i pomyłek. Pomimo to, Bóg wciąż ma plan dla narodu żydowskiego oraz dla Arabów. Stoi przed nami wielkie wyzwanie, aby nie patrzyć na złą historię naszych narodów, po to aby dojrzeć Boży dobry plan dla obojga z nich.

Dla niektórych z nas, Żydów, sama myśl o tym, że naród żydowski może mieć dobre przeznaczenie, jest skandaliczna; być może podobnie jak dla niektórych chrześcijan i Arabów skandaliczne jest to, że naród żydowski ma swe przeznaczenie. Przeznaczenie Ismaela i narodu arabskiego ma związek z narodem żydowskim, ponieważ mesjańskie przymierze przyszło wraz z Izaakiem. Żydzi Mesjaniczni oraz arabscy chrześcijanie potrzebują siebie nawzajem.

Przeznaczenie

Ismael został obrzezany zgodnie z przymierzem Abrahamowym zanim Izaak się w ogóle narodził. Bóg obiecał mu błogosławić; i nazwał go zanim się narodził, ponieważ miał dla niego plan. Pewien pastor z Egiptu powiedział mi, że przeznaczeniem Ismaela, czyli dzisiejszego narodu arabskiego, to być „starszym bratem” Izaaka i chronić go. Ismael był silnym typem wojownika i dobrze mu się powodziło.

Dzisiejszy arabscy przywódcy chrześcijańscy zaczynają dostrzegać Boże powołanie aby pomagać społeczności Żydów Mesjanicznych w Izraelu oraz uznają cel jaki miało przymierze z narodem Izraela. Pamiętajmy, że przeznaczenie każdego narodu nie opiera się na „niewierzącej większości”, ale na „wierzącej mniejszości”. Jest to prawdą dla Europy, dla Azji, dla Ameryki, dla Afryki, dla Arabów i dla Żydów.

Naród arabski ma dobre przeznaczenie dane mu przez Boga. Nie opiera się ono na ekstremistycznym islamie czy polityce, ale na społeczności arabskich chrześcijan; na nawróconej, wypełnionej Duchem Świętym, wierzącej w Biblię resztce obecnej w każdym narodzie. Jesteśmy z nimi w jednym przymierzu dzięki naszej wspólnej wierze w Jeszuę i wierzymy, że będą trwali przy nas i przy naszym w narodzie w trudnych czasach jakie mają nadejść.


Okrągły Stół Mesjańskiego Przywództwa

Evan Levine

Tego listopada Jewish Voice Ministries (Służba Żydowski Głos) zorganizowało doroczną konferencję o nazwie Okrągły Stół Mesjańskiego Przywództwa (Messianic Leadership Roundtable – MLR). Wydarzenie to co roku gromadzi przywódców mesjańskich z całego świata. Obecnych było wielu liderów z Izraela, a także z Europy i, oczywiście, z Ameryki. Ahavat Yeshua również wysłało dwóch członków naszego zespołu przywódczego jako reprezentantów. Tematem konferencji było jak budować do siebie zaufanie jako lidera wśród tych, którzy wraz z nami służą. Dla naszego ruchu było to ważne przesłane, dokładnie na ten czas. Przypomniano nam, że zaufanie buduje się przez całe życie, ale stracić je można w jedną sekundę. Zachęcono nas do przyjęcia otwartego i szczerego stylu przywództwa, które będzie rozliczane przed innymi. Wierzę, że prawdziwie przyjęliśmy do przesłanie i mam nadzieję, że przyniesie wiele owocu w naszym ruchu. Wyobraź sobie o ile więcej moglibyśmy osiągnąć, gdyby wszystkie nasze relacje były zakorzenione i ugruntowane we wspólnym zaufaniu!


Nadchodzą Chińczycy

Ariel Blumenthal głosi na temat trwającego przebudzenia w Chinach oraz ruchu mającego na celu powrót z ewangelią poprzez Bliski Wschód do Jerozolimy. Obejrzyj po angielsku.


Ewangelia o zbawieniu czy Ewangelia o Królestwie?

Ouval Yanay tłumaczy znaczenie zwrotu „Ewangelia o Królestwie” w odniesieniu do ewangelii o zbawieniu. Obejrzyj po angielsku.


Inne artykuły

Inne artykuły